Kritisk tænkning

Der er mange ting, man bare gør, fordi ”sådan har vi altid gjort”. Det gælder uanset, om du sidder i økonomiafdelingen, salgskontoret eller kundeservice. Hvad det er, I altid gør på den samme måde, ved du bedst selv. Og derfor er det også dig, der bedst ved det, der er endnu vigtigere: Kan det gøres anderledes? Hurtigere? Med færre fejl? Kortere arbejdsgang? Smartere proces?

Ovenstående er eksempler på ”kritisk tænkning”. Et begreb, man har arbejdet meget med i USA, men som vi herhjemme ikke har haft en tradition for. Men der er mange gode grunde til at interessere sig for begrebet, mener filosof, forfatter og foredragsholder Christoffer Boserup Skov, som du kan møde digitalt på et morgenmøde og et webinar i april, arrangeret af HK Privat.

- Kritisk tænkning er ikke nyt. Det er en slags sund fornuft. Men det er et begreb, der er ekstremt vigtigt og givende - både i forhold til vores arbejdsliv, vores hverdagsliv og for os som borgere i et demokrati, lyder det fra filosoffen, der har skrevet bogen ”Kritisk tænkning”, der introducerer emnet.

De fleste mennesker vil nok sige, at de er da kritisk tænkende. Til dét kunne man spørge: Hvordan? Og der vil svaret ifølge Christoffer Boserup Skov ofte være: Ved at bruge min sunde fornuft. Men:
- Kritisk tænkning er et forsøg på at folde den sunde fornuft ud. Det er en øvelse i at tænke på en bestemt måde. Det er en struktureret tankeform, hvor vi i det daglige husker os selv på at være mere nysgerrige, undersøgende og åbne i forhold til den måde, vi forstår og gør tingene på, forklarer han.

Kræver øvelse

Hvorfor er det vigtigt? Fordi vi lever i et komplekst samfund, som hele tiden stiller krav til omstillingsevne, hvis vi vil holde på vores job. Kritisk tænkning er ifølge Christoffer Boserup Skov både vigtigt, fordi vi lever i en verden med informationsoverload og fake news, men også fordi, vores arbejdsliv bliver mere og mere digitaliseret. Og det digitale truer med at overtage vores arbejdsopgaver.

-Dér har vores menneskelige spidskompetencer for alvor værdi. Evnen til at undre os og stille spørgsmål er det, der skal adskille os fra det, som robotter og kunstig intelligens kan. Man taler om ”21st century skills”. Kritisk tænkning er én af de vigtigste kompetencer i det 21. århundrede, hvis vi vil klare os på arbejdsmarkedet, vurderer Christoffer Boserup Skov og refererer til World Economic Forum, der har netop kritisk tænkning som en af de vigtigste kompetencer på fremtidens arbejdsmarked.

Konkret handler det om ikke altid at vælge de lette løsninger. Det er vi ellers biologisk kodet til, fordi det er nemmere for hjernen at tage en beslutning ud fra den hurtige mavefornemmelse. Derfor kræver kritisk tænkning også øvelse.

- Det er noget, man hele tiden må øve og træne. Øv dig i at stille de gode spørgsmål. Øv dig i at kigge på jeres processer. Er det den rigtige måde, I gør det på? Er det de rigtige opgaver, du sidder med? Passer det ind i organisationen som helhed? Kritisk tænkning handler om at turde udfordre det, man er vant til, forklarer den danske ekspert i emnet.

Ukritisk ledelse

Christoffer Boserup Skov er helt med på, at nogen kunne frygte at blive den irriterende kollega eller medarbejder, hvis de pludselig bliver mere kritisk tænkende på jobbet. En del af det er derfor også mod, anerkender han. Det handler om at turde. Udfordre og genoverveje. Men bliver man irriterende af det?

- Man skal kigge på det omvendt. Det er en måde som medarbejder at gøre sig mere uundværlig. Mere synlig. At vise sine kompetencer på, påpeger han vel vidende, at det heller ikke er sikkert, at ledelsen er særligt kritisk tænkende.

- Man kan sagtens have en chef eller en kultur, som ikke er god til kritisk tænkning. Masser af ledere og kulturer derude er ”gør, som vi plejer”. Men det er min påstand, at også de steder vil man sætte pris på, at medarbejderne, der sidder med processerne i hverdagen, også kommer og siger: Kunne vi gøre det på en bedre måde, siger Christoffer Boserup Skov.

Gevinsten ved kritisk tænkning er overordnet bedre beslutninger og bedre samarbejde på tværs. Derfor burde mere kritisk tænkning sådan set være en ”no brainer” at tage til sig. Men vi har det med at glemme, hvor vigtige menneskelige egenskaber som kritisk tænkning er.

- Fordi det hele skal gå så stærkt. Hurtighed er en dyd i dag. Vi glemmer, at vi ikke nødvendigvis bliver klogere af en masse informationer. Vi bliver klogere af at have sans for, hvordan tingene hænger sammen. Det får vi ved at undre os, stille spørgsmål og være kritisk tænkende, siger Christoffer Boserup Skov, der har udviklet fem principper for kritisk tænkning, som du kan se her på siden.

 

Forstå det

5 principper for kritisk tænkning 

At tænke klart

Det er evnen til at vurdere de argumenter, vi bliver mødt med, og undersøge, om de holder vand, og om det nu også er den rigtige konklusion, man kommer frem til.

At fjerne fordomme

Vi mennesker har en tendens til at være ”biased” i vores antagelser om verden. Det skal vi være mere bevidste om, og i stedet prøve at se mere objektivt på tingene.

At tænke i perspektiver

Det kan være svært at se tingene fra forskellige sider, men det er netop det, vi skal blive bedre til. Man kan betragte verden ud fra mange forskellige perspektiver, og det kan hjælpe os med at gøre os klogere og forstå komplicerede emner.

At være kritisk

”Kritisk” bliver misforstået som ”negativ”. Som at vi skyder alt ned. Sådan skal det ikke forstås. Det betyder bare, at vi husker at vurdere ting. I gamle dage hed en ”anmelder” en ”kritiker”. Se på dig selv som en slags anmelder.

At kunne undre sig

Husk at være nysgerrig. Forestillingsevnen er en særlig menneskelig egenskab. Brug den til at tænke i flere scenarier. Stil dig selv spørgsmålet: Hvad nu hvis vi gjorde sådan i stedet for? Tænk ud over din egen praksis. Tænk alternativt.

Kilde: Filosof Christoffer Boserup Skov
Vis mere
kritiske spørgsmål

INDStil dem i det daglige

1. Er det den rigtige proces eller beslutningsgang, vi har valgt her?

2. Er mine egne opgaver de rigtige for mig og min faglighed?

3. Er vi enige om, hvad den fælles opgave er her, og hvor vi gerne vil nå hen med den?
4. Er der overensstemmelse mellem vores værdier og det organisatoriske; altså gør vi, hvad vi siger?
Vis mere

Gratis kurser i Kritisk tænkning

Kompetencer til kaffen 20. april kl. 9.00 til 9.30 

Brug 30 minutter på at lære hvordan du italesætter kritisk tænkning som en værdifuld og uundværlig kompetence, og hvordan du konkret styrker din egen kritiske tænkning.

Læs mere og tilmeld dig

 

Bliv en bedre kritisk tænker, 27. april kl. 9.00 og kl. 15.00.

Styrk din evne til at tænke kritisk og til at sætte spørgsmålstegn ved måden, I plejer at løse jeres opgaver.
Kurset er gratis og afvikles på Zoom den 27. april både om morgen (kl. 9.00-10.30) og om eftermiddagen (kl. 15-16.30).
Læs mere og tilmeld dig morgenkurset her:

Læs mere og tilmeld dig eftermiddagskurset her

 

Læringsmateriale on demand

Har du lyst til at dygtiggøre dig og blive endnu bedre til at mestre en eller flere af Fremtidens 8 Kompetencer? Så prøv vores helt nye undervisningsmateriale fyldt med øvelser, videoer og brugbar viden.
Find det her