Det er nødvendigt med et kursskifte i digitaliseringsindsatsen. Sådan hedder det i en ny rapport fra kommunernes egen teknologitænketank, der delvist gør op med idéen om, at teknologi og digitalisering først og fremmest er et redskab til besparelser.

Kommunernes digitalisering skal nemlig ifølge tænketanken have som hovedmål at styrke velfærden – og ikke at generere besparelser.

- Kommunerne tilgang til teknologi bør tage udgangspunkt i et mindset om, at digitalisering kan føre til bedre velfærdsløsninger til gavn for borgerne, hedder det i tænketankens rapport.

Et værktøj til nytænkning

Og samtidig skal teknologi og digitalisering betragtes som andet og mere end blot et værktøj til at afbøde udfordringer med rekruttering, økonomi og klima, står der blandt rapportens mange anbefalinger, der er blevet udarbejdet i løbet af det seneste halvandet år.

Samtidig anbefaler tænketanken, at det i kommunernes tilgang til data og teknologi sikres, at det ikke er teknologierne, der er bestemmende for, hvilke problemer og udfordringer, der skal løses.

Også i HK Kommunal har formand, Lene Roed, advaret mod, at digitaliseringen bliver styret af et ønske om besparelser.

Tænketankens anbefalinger skal som udgangspunkt bruges som input i landets 98 kommunalbestyrelser, når de diskuterer fremtidens digitale og teknologiske muligheder.

Artiklen er opdateret 30. marts 2022