Oplæg om fremtiden på Overenskomstgruppe Grafisks landsmøde

Morten B. Reitoft, INKISH, gav sit bud på tendenser i den grafiske branche. Foto: Carsten Bundgaard

Siden 1980’erne er antallet af trykkerier i Danmark faldet drastisk. Dengang var der typisk to-tre trykkerier i hver større by. Mange trykkerier er blevet lukket, og de, der overlevede, har vokset sig større og større, og mange opererer på det globale marked. Og hvor står den grafiske branche så i dag?

Omkring 80 medlemmer af Overenskomstgruppe Grafisk var samlet til landsmøde på Hotel Nyborg Strand den 2. og 3. april, hvor første punkt på programmet var et oplæg om fremtiden for trykkerne.

- Hvis man kigger på trykkerier i dag, så er der blevet ansat flere i salgsafdelingerne, mens der er blevet færre i produktionen, sagde Morten B. Reitoft, ejer af online-mediet INKISH, som beskæftiger sig med den grafiske branche.

- Men der er stadig brug for folk, der kan trykke og vil arbejde tilføjede han.

Udover at drive INKISH rejser Morten B. Reitoft verden rundt for at følge udviklingen i den grafiske branche og spotte de nyeste trends. Han har blandt andet besøgt et trykkeri, hvor man trykker unikke bøger eller med andre ord: bøger i oplag på én.

At det kan lade sig gøre skyldes, at flere og flere af arbejdsprocesserne bliver automatiseret. Som jo også understreger udviklingen med færre medarbejdere i produktionen og flere til at sælge.

Mere fokus på klimavenlighed

Morten Reitoft er dog ikke helt modløs på vegne af den danske grafiske branche. For selv om trykkerierne generelt er blevet større og større og i højere grad opererer på det globale marked, så findes der også en modsat trend om at købe lokalt.

- Der er behov for lokal produktion. Fordi de kunder, der er optaget af klimaspørgsmålet, efterspørger grønnere produkter, herunder at varerne ikke skal transporteres langt, forklarede Morten B. Reitoft.

Til at understrege sin pointe nævnte han et dansk trykkeri, der havde lagt om til klimavenlig trykning. Omstillingen løste to problemer. Der er kommet nye kunder til, som går efter de klimavenlige produkter, og den aldrende maskinpark, som eller skulle have været skiftet ud, fik nyt liv.

Hurtig levering er en anden trend, Morten B. Reitoft har spottet i den grafiske branche.

- Kunderne forventer den højeste kvalitet og hurtig levering. Men de er også villige til at betale mere for den hurtigere levering. Ja, op til 25 % mere, pointerede han.


Automatisering og data

Landsmødet havde også besøg af Steffen Damborg, som har en fortid som direktør på Morgenavisen Jyllands-Posten.

- Mediebranchen var en af de første, der blev disruptet. Man behøver ikke længere købe en avis for at få sine nyheder. Overgangen fra print til print og digital har betydet, at medievirksomhederne er blevet mere komplekse, sagde Steffen Damborg.

Og kravet om kompleksitet vil præge alle brancher, mener han. Med nedslag i alt fra selvkørende biler, over droner, der leverer varer, til Googles Translate, tegnede han et fremtidsscenarie, hvor produktionen i højere og højere grad bliver automatiseret, og forbrugeradfærd og -behov styres af de data, virksomhederne får fra vores færden på internettet, vores telefoner osv.

I den fremtid bliver der mindre brug for medarbejdere, der kan betjene maskinerne, men mere brug for medarbejdere, som kan overvåge produktionen og analysere data.

- I skal være nysgerrige og åbne over for nye muligheder, og her har I tillidsrepræsentanter en opgave i at få jeres kolleger med, afsluttede Steffen Damborg.