- Medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen oplever dagligt, at systemkrav prioriteres på bekostning af den tid og de indsatser, der kunne gøre en yderligere forskel for de ledige. Derfor hilser vi den varslede nytænkning af beskæftigelsesindsatsen velkommen. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed, i et større debatindlæg i A4 Medier.

Den nytænkning, formanden henviser til, skal ses i sammenhæng med Folketingets beslutning om at spare 1,1 milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen. Lene Roed har tidligere i kraftige vendinger kritiseret besparelsen, som hun i indlægget betegner som useriøst politisk håndværk.

Systemet er sandet til i regler

Til trods for at kritikken af jobcentrene ifølge formanden er præget af løse formodninger og fordomme, og at jobcentrene løfter den politisk udstukne opgave ganske godt, er der uafhængigt af den varslede besparelse brug for en ny kurs i beskæftigelsespolitikken.

- Det er åbenlyst, at det system, politikerne ganske detaljeret har skruet sammen, på mange måder er sandet til i regler og bureaukrati, fordi det i årevis er knopskudt uden, at nogen har saneret undervejs, skriver Lene Roed i sit indlæg.

På den baggrund giver hun tre bud på, hvordan fremtidens beskæftigelsessystem skal nytænkes.

Mindre myndighed - mere samarbejdspartner

For det første skal man i beskæftigelsesindsatsen møde borgeren med en langt højere grad af tillid og tiltro.

- Vi skal væk fra et system, der i udgangspunktet er baseret på mistillid. For langt hovedparten af borgerne vil simpelthen bare gerne have et arbejde. Jobcentret skal være mindre myndighed og endnu mere samarbejdspartner for borgere og virksomheder, hedder det i indlægget.

Færre centrale systemkrav

For det andet er det ifølge Lene Roed nødvendigt, at beskæftigelsesindsatsen bliver styret af færre centrale proceskrav. Borgerne skal have individuelle løsninger fremfor at leve op til systemkrav, der skærer alle over én kam uanset situation og geografi, mener formanden.

Hun foreslår derfor, at mange centralt fastlagte proceskrav bliver afløst af en lokal forankring i den enkelte kommunalbestyrelse.

Flere online-muligheder

For det tredje skal man i fremtidens beskæftigelsessystem erstatte de lovfæstede fysiske samtale med langt flere digitale løsninger for borgere og virksomheder, skriver Lene Roed.

- Løsningerne skal altid suppleres med mulighed for en personlig samtale, for det digitale kan kun stå helt alene for de få. Brugt rigtigt vil den slags tilbud kunne rykke flere ledige hurtigere i nyt job, fordi rådgivningen bliver mere individuel og vedkommende. Samtidig vil det frigøre ressourcer hos medarbejderne, der så kan prioritere dem til de borgere, der har størst behov, slutter formanden sit indlæg.

Artiklen er opdateret 21. april 2022