Jobcenter-ansat: Hvem sikrer de ansatte, hvis en robot beslutter noget forkert?

Debatindlæg af Karina Sørensen, beskæftigelsesfaglig medarbejder Viborg kommune og TR for HK’erne. Et evigt tilbagevendende forslag er: ’Lad os digitalisere og så spare på de administrative medarbejdere’. Vi skal vælge de digitale løsninger, hvor det enten kan give en serviceforbedring. Til gengæld er der andre situationer, hvor det er vigtigt, at man får et menneske i den anden ende. Man må ikke være blind for, at de digitale muligheder for nogen ikke er en hjælp. Der er et stort behov for, at man ved udrulning af digitale løsninger lytter til de mennesker, der bliver påvirket af digitale tiltag. Jeg er selv i kontakt med udsatte unge, og de helt afhængige af, at de fagprofessionelle, de er i kontakt med, råber vagt i gevær, hvis beslutninger ikke giver mening. Vi skal ikke gøre noget digitalt, bare fordi vi kan. Hvem skal forklare den udsatte borger den afgørelse robotten har truffet? Hvem skal sikre borgerens retssikkerhed? Og hvem sikrer de ansatte, når robotten har besluttet noget forkert? Når jeg ikke ved, hvorfor robotten har besluttet, som den har, så kan jeg ikke forklare det, og hvem skal borgeren rette sin frustration og sin vrede imod? Robotten træffes ikke, men det gør jeg.

A4 Medier
25-04-22

Medarbejderne i Borgerservice har forrygende travlt

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland. Ved du, hvem der har virkelig travlt lige nu? Det har medarbejderne i Borgerservice. Flere ekstraordinært store opgaver falder i disse dage sammen. For det første skal rigtig mange borgere have hjælp til at skifte fra NemID til MitID. For det andet betyder den ulykkelige situation i Ukraine en strøm af flygtninge, som alle skal gennem Borgerservice, når de ankommer til den kommune, de får ophold i. For det tredje er der også lige en folkeafstemning, som medarbejderne i Borgerservice skal håndtere. Oveni alt det, er sæsonen for fornyelse af pas gået i gang. Ligegyldigt hvor godt, man i kommunerne forsøger at tilrettelægge alle disse opgaver, kan det ikke undgås, at du som borger vil kunne opleve konsekvenserne af det øgede pres for eksempel i form af ekstra ventetid. Her vil jeg bede dig finde en god portion tålmodighed frem og huske, at medarbejderne i Borgerservice ikke kan gøre for noget af dette. Mød dem med et stort smil og et klap på skulderen. Så er du med til at løfte deres arbejdsmiljø i en presset tid.

Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad, Kolding Netavis m.fl.
22-04-22

Kritikken af jobcentre er præget af formodninger og fordomme

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Kritikken af jobcentrene stritter i alle retninger. Men går man kritikken efter i sømmene, viser den sig ofte at være præget af løse formodninger og fordomme. Og samlet set løfter jobcentrene den politisk udstukne opgave ganske godt. Men det er også åbenlyst, at beskæftigelsessystemet på mange måder er sandet til i regler og bureaukrati. Derfor hilser vi en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen velkommen. Helt afgørende er det for det første, at vi fremover møder borgeren med en langt højere grad af tillid og tiltro. Vi skal væk fra et system, der i udgangspunktet er baseret på mistillid. For det andet er det bydende nødvendigt, at beskæftigelsesindsatsen styres af færre centrale proceskrav. Borgerne skal have individuelle løsninger fremfor at leve op til systemkrav. HK Kommunal foreslår derfor, at alle centralt fastlagte proceskrav afløses af en lokal forankring i den enkelte kommunalbestyrelse. For det tredje skal morgendagens beskæftigelsessystem kunne tilbyde borgere og virksomheder langt flere digitale løsninger. Løsningerne skal altid suppleres med mulighed for en personlig samtale. Brugt rigtigt vil den slags rådgivning blive mere individuel og vedkommende.

A4 Medier
21-04-22

Ukrainsk flygtningestrøm tryktester værdien af den kommunale logistik

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Al politisk tågesnak om overflødig offentlig administration bliver lige nu kørt ud på et sidespor, for de administrative medarbejdere håndterer de mange ukrainske flygtninge på forbilledlig vis. De administrative medarbejdere - som oftest HK'ere - leverer nemlig med stor dygtighed, fleksibilitet og hårdt arbejde den helt nødvendige logistiske vare i en turbulent tid. Effektivitet, retfærdighed og smidighed er nøgleord i den proces, det er, at få effektueret og ikke mindst koordineret det politiske ønske om hurtigt at give ukrainerne nogle fornuftige levevilkår. De administrative medarbejdere er lige nu og under indtryk af tyngden fra opgaven med de mange ukrainske flygtninge i den grad i færd med at vise deres eksistensberettigelse. Det er klædeligt, at de politiske kræfter, der mener, at administrationen er en overflødig byrde for samfundet, nu har valgt at stikke piben ind. Det er mit håb, at man også fremover anerkender værdien af, at en velfærd i stadig forandring bliver koordineret og administreret på en ansvarlig og tillidsskabende måde præget af retssikkerhed og effektivitet. Flygtningeudfordringen fra Ukraine er en tryktest af den offentlige administrations formåen. Den test er mere end bestået.

Netavisen Pio
21-04-22

Forbund for jobcenteransatte i opråb: Lemp kravene for at få ukrainske flygtninge i job

Der skal lempes på de statslige beskæftigelseskrav, hvis det skal lykkes for landets jobcentre at få ukrainske flygtninge i job. Sådan lyder det fra både HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. - Skal jobcentrene lykkes med at få titusinder af ukrainske flygtninge ind på arbejdsmarkedet, kræver det færre statslige proceskrav, mere fleksibilitet og større råderum til medarbejdernes faglighed, siger HK Kommunals formand, Lene Roed, der repræsenterer hovedparten af medarbejderne på landets jobcentre. Det samme budskab kommer fra Dansk Socialrådgiverforening. Lene Roed kommer med tre bud på, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan gøres mere smidig. Der skal benyttes digitale løsninger. Derudover ønsker hun, at det skal være op til kommunerne selv at fastsætte proceskravene. Og endelig bør den enkelte jobcentermedarbejder selv vurdere, hvornår det giver mening at holde samtaler med den ledige. Flemming Larsen, professor på Aalborg Universitet, peger på, at det stiller store krav til medarbejderne og ledelsen på jobcentrene, hvis systemet skal omstilles: - Hele systemet er gearet til at have en produktionslogik, hvor fokus er på at drifte. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har sagt, at han afviser at lempe nogle af kravene.

A4 Medier
21-04-22

Ældreaktivist håber at blive over 100 år

72-årige May-Brit Horst er blevet udpeget til et rådgivende panel, som skal give regeringen inspiration til en ny ældrelov. May-Brit Horst har flere emner, som hun håber kan føres ud i livet. - Forstanderinden skal tilbage på plejecentrene. Lederrollen skal styrkes, så beboere, personale og pårørende ved, hvem lederen er. Lederen skal ikke sidde på sit kontor hele dagen og holde møder, May-Brit Horst. I bagagen har May-Brit Horst en kontoruddannelse fra borgmesterkontoret i Nakskov. På borgmesterkontoret rullede May-Brit Horst sig ud som den pertentlige med flair for at organisere tingene. Den færdighed har hun sidenhen brugt som tillidsmand i HK Kommunal, Ældrerådet, menighedsrådet og nu som formand for Danske Seniorer kreds Lolland Falster.

Lolland-Falsters Folketidende
16-04-22

Her er trivsels-barometeret for kommunens ansatte - men spørgsmål om Bjerregaard-sager blev udeladt

Trods et år med kritik, landsdækkende lup på Fredericia Kommune og Bjerregaard-sager, så har medarbejderne det generelt godt på jobbet. Helt firkantet sagt, så scorer de godt fire ud af fem på skalaen i trivselsundersøgelse. Det glæder Marlene Svane, FTR for HK'erne og desuden næstformand for HMU. - Helt overordnet ser det godt ud. Nogle af de rigtigt positive ting, der er kommet frem, er, at folk føler, de har et meningsfuldt arbejde, og vi er gode til det kollegiale og til samarbejdet, siger Marlene Svane. Men der er ikke stillet et eneste spørgsmål til Bjerregaard-sagen og dens konsekvenser. Burde man ikke spørge ind til det, når der har været sådan en turbulens? - Hvordan skulle man næsten spørge om det? Man spørger jo ikke til så konkrete ting i en trivselsundersøgelse, siger Marlene Svane. Men der er også afdelinger i Fredericia Kommune, hvor trivslen ligger lavere. - Der tages selvfølgelig hånd om de afdelinger. Det er jo også det, man har en trivselsmåling til. Det vil sige at spotte de steder, der har brug for hjælp til at forbedre trivslen, lyder det fra Marlene Svane.

Fredericia Dagblad, Fyens Stiftstidende m.fl.
11-04-22

HK'ere: Ikke bedre arbejde i en sky af besparelser

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt. Vi møder vi flere og flere flygtninge fra Ukraine i de fynske kommuner, som vi skal og vil hjælpe. Efter mange års besparelser på de kommunale budgetter er sagen desværre den, at der mangler HK'ere i nærmest samtlige kommuner på Fyn til at varetage denne massive ekstra opgave. For borgerservice er i forvejen presset af en anden stor opgave: Implementeringen af MitId, der kører på højtryk. Vi får meldinger fra mange medlemmer om, at opgaven er enorm og arbejdspresset kæmpestort. Jeg kan ikke sige det tydeligt nok: HK'erne opfinder ikke deres egne opgaver, men gør alt, hvad de kan, for at løse de tildelte opgaver ud fra gældende lovgivning. Kære politikere i de fynske kommuner: Få nu ansat nok HK-medarbejdere til at få løst opgaverne. Det er de uddannet til. Få nu trukket de administrative opgaver tilbage på de administrative hænder. Man arbejder samtidig ikke bedre med en sky af besparelser, effektiviseringer og utilfredse borgere omkring sig - tværtimod. HK'erne er en del af løsningen.

Fyens Stiftstidende m.fl.
10-04-22

Karaktermordet på Rådhuset

Kritikken af borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard begyndte i januar i år, da hun fyrede den administrerende direktør i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Fyringen fik de faglige organisationer HK og Djøf til at sende et opsigtsvækkende brev på vegne af 2.000 medarbejdere i forvaltningen med skarp kritik af borgmesteren. Efter kommunalvalget skrev tillidsrepræsentanterne til Cecilia Lonning-Skovgaard og understregede, at hendes udtalelser om jobcentrene var ødelæggende for medarbejdernes tillid. Fællestillidsmanden for 2.000 medarbejdere, Kim Sørensen, havde svært ved at se, hvordan Cecilia Lonning-Skovgaard skulle vinde medarbejdernes tillid, og antydede, at den bedste løsning ville være en ny borgmester. I februar i år gik undersøgelsen af arbejdsmiljøet i Cecilia Lonning-Skovgaards forvaltning i gang. Hos tillidsrepræsentanterne mente man, at tallene var værre end frygtet. - Jeg er overrasket over, hvor stor en andel, der føler sig decideret chikaneret af en politiker eller borgmesteren. Det er stærkt bekymrende. Vi taler om folk, der bliver syge af at gå på arbejde, udtalte den vikarierende fællestillidsrepræsentant for medarbejderne, Martin Sørensen.

Politiken
10-04-22

Frustration blandt kommunes administrative medarbejdere

Frustrationen blandt kommunens administrative medarbejdere vokser i takt med, at ventetiden med at få en afklaring på, hvor de skal arbejde fremover, vokser. Det siger HK-fællestillidsrepræsentanten for Bornholms Regionskommunes 300 ansatte, Henrik Markmann Hansen. Tillidsmanden forholder sig til den politiske beslutning om at undersøge, om der kan laves et rådhus på det tidligere stadion i Rønne. – Det ærgrer os, at man igen skal udsætte den beslutning omkring samlingen af funktionerne på færre matrikler. Det har været ønsket i mange år, at der skulle være ét samlet Rådhus til de administrative opgaver, siger Henrik Markmann Hansen. De ansatte har i årevis døjet med, at politikerne har givet forskellige bud på placeringen af medarbejderne i kommunen.

DR P4 Bornholm Nyheder
08-04-22

Slottet får løftet pegefinger for voldsomt arbejdspres - men nu skal der spares endnu mere

Gennem flere år er arbejdspresset blandt medarbejderne på Odense Slot steget, og Arbejdstilsynet har mistanke om, at der er tale om brud på arbejdsmiljøloven. - Borgerne ringer og vil gerne have svar hurtigt. Og det kan man jo godt forstå, men ressourcerne er ikke fulgt med, forklarer administrativ sagsbehandler i By-og Kulturforvaltningen Linda Lykke Poulsen, der også er TR for HK-ansatte. - Selvom det er blevet en tungere opgave, sidder vi stadig de samme mennesker på kontoret, nævner hun. På trods af at arbejdsmiljøet allerede er voldsomt udfordret, venter i 2002 besparelser på 10 millioner kroner på administrationsområdet på tværs af hele kommunen. - Lige nu er medarbejderne hårdt pressede på arbejdsmiljøet, siger Tina Müller Mortensen, næstformand i kommunens Hovedudvalg. Pengene skal findes ved at samle en række administrative ansatte. Der er tale om nedlæggelse af vakante stillinger og mindreforbrug. Medarbejdere og tillidsrepræsentanter har samlet set skrevet 113 siders høringssvar med indvendinger mod det store sparekrav. Den endelige spareplan skal endeligt godkendes på et byrådsmøde i slutningen af april.

Fyens Stiftstidende m.fl.
06-04-22

Pas på medarbejderne i Borgerservice i en turbulent tid

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Medarbejderne i landets Borgerservicecentre er ekstraordinært presset. I flere kommuner er der så travlt, at borgerne må vente uger og måneder på at komme til. Også selv om medarbejderne yder en kæmpe indsats og møder ind både om aftenen og i weekenden for at komme ventetiden til livs. Masser af ting falder sammen på en gang. Borgere skal have hjælp til MitId. Efterslæb med pas efter corona. Ukrainske flygtninge der banker på. Det betyder, at medarbejderne kører på pumperne. Nogle borgere bliver forståeligt nok irriterende, når de opdager, at de først kan få en tid om fem uger. Flere steder har de ansat vikarer, så flere borgere kan blive betjent. Åbningstider udvides, og alle gør deres bedste. Medarbejderne i frontlinjen fortjener i den grad et klap på skulderen! De navigerer i en kaotisk hverdag og gør alt, hvad de kan for at finde muligheder. Hver eneste dag går de på arbejde med det formål at give os borgere den bedst mulige service. Og hver eneste dag sørger de for, at borgerne og de nye flygtninge fra Ukraine bliver hjulpet godt på vej. Jeg håber, at I alle vil være med til at passe rigtig godt på vores medarbejdere i kommunens Borgerservice i den her turbulente tid.

Århus Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Avisen Danmark m.fl.
05-04-22

Tillidsrepræsentant om Nilssons afsked: Det er dårlig timing

Bornholms Regionskommunes fællestillidsrepræsentant for HK Kommunal, Henrik Marckmann Hansen, frygter at fyringen af kommunaldirektøren vil gøre det mere tidskrævende at få rådhuskabalen til at gå op. Timingen er dårlig, siger Henrik Marckmann Hansen, efter at det onsdag kom frem, at kommunens kommunaldirektør står til at blive fyret. - Det er ikke mit indtryk, at Johannes Nilsson har været sværere at samarbejde med end andre kommunaldirektører, siger Henrik Marckmann Hansen. Han, der er fællestillidsrepræsentant for de godt 300 HK-ansatte i Bornholms Regionskommune, er ikke så meget bekymret for, hvem der sidder i toppen af den kommunale organisation. Han er mere bekymret for sine medlemmer, og den uvished de har levet under i flere år. - Flytteplaner og organisationsændringer skaber altid frustrationer. Hvor skal jeg sidde, hvornår skal jeg flytte? Får jeg længere på arbejde? Den sag bliver måske ikke nemmere, når de afskediger Johannes, siger Henrik Marckmann Hansen. - Det skaber frustration, lyder det fra HK-medarbejdernes fællestillidsrepræsentant.

Bornholms Tidende
26-03-22

Sundhedsreformen skal være mere ambitiøs

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Helga Schultz, formand Yngre Læger, Grete Christensen, formand Dansk Sygeplejeråd m.fl. Regeringens udspil til en sundhedsreform har mange gode elementer, men skal være mere ambitiøs. Den største udfordring er manglen på medarbejdere. Det går ud over patienterne. Det går ud over arbejdsmiljøet, hvilket yderligere vanskeliggør rekruttering. Derfor kvitterer vi for, at regeringen vil inddrage de faglige organisationer i at finde nye måder at gøre sundsvæsenet mere "robust" på. Kommissionen bør dog også inddrage strukturelle løsninger – eksempelvis brug af data til at forudsige spidsbelastninger og undgå spildtid, rigtig normering fra start, skarpere prioritering. Også behovet for nationale kvalitetsplaner for de kommunale tilbud skal være mere ambitiøst. Der skal stilles krav til kommunerne – og ikke blot anbefalinger, som kan afviges. Der skal være penge til at forbedre arbejdsmiljøet og til nye behandlinger og ny medicin. Udover det demografiske træk på årligt én procent skal sundhedsvæsenet tilføres yderligere én procent i årlig økonomisk vækst for at kunne følge med stigende opgaver og udgifter.

Altinget
25-03-22

HK i takstsagen: Ytringsfriheden gælder også offentligt ansatte

Danske Digitale Medier har løbende har været i dialog med HK Kommunal, der blandt andre organiserer fyringstruede John Nyborg, Fredericia Kommune. HK Kommunal har ikke ønsket at kommentere på den konkrete sag med John Nyborg. Men det er hyppigt set, at medlemmer af kommunalbestyrelserne samtidig er ansat i det kommunale system. Rent principielt står HK fast på, at ytringsfriheden gælder alle - og at alle skal have ret til at bestride et politisk hverv. - Jeg kan sige det meget klart, at det fra HK's side, rent principielt, er totalt uacceptabelt hvis en medarbejder bliver fyret eller på anden måde får antastet sit ansættelsesforhold på grund af sit politiske virke, slår formand for HK Kommunal Midt, Karina Skovgaard Jørgensen fast. - Om det er tilfældet i den konkrete sag ved jeg ikke. Men ytringsfriheden er også for offentligt ansatte, uanset om de er politisk valgte eller helt almindeligt kommunalt ansatte. Det er en grundlovssikret ret, som offentligt ansatte selvfølgelig også har, siger Karina Skovgaard. Folketingets Ombudsmand har flere gange udtalt sig principielt om sager der handler om netop offentligt ansattes ytringsfrihed.

Fredericia Avisen m.m.fl.
24-03-22

John Nyborg er fortid som kommunal chef

John Nyborg, som også er medlem af byrådet for Socialdemokratiet, er ikke længere leder af dagtilbud i Fredericia Kommune. Han har indgået en fratrædelsesaftale. - Det har været hårdt og opslidende. Jeg har haft 15 gode år i Fredericia Kommune med virkelig gode kolleger og et spændende område. Så det var ikke mit ønske, at det skulle stoppe. Det er ikke noget, der er groet min have, siger John Nyborg. Han understreger, at der i hans personalemappe ikke ligger sager, der har belastet ham i forhold til fratrædelsen, men han kan ikke komme nærmere ind på dialog, der er sket over flere møder, hvor hans fagforening HK har deltaget. John Nyborg er byrådsmedlem for Socialdemokratiet, og han er tidligere blevet kritiseret af blandt andre Venstre for sin rolle i en sag om takster på dagtilbudsområdet. Her sagde Venstres Pernelle Jensen, at han sad med en uheldig dobbeltkasket som både byrådsmedlem og leder af dagtilbud. Hvorvidt det præcis er den sag, der har betydet, at John Nyborg er blevet bedt fratræde er uvist.

Fredericia Dagblad, Jydske Vestkysten, Fyens m.fl.
24-03-22

Medarbejdere i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning har alt for travlt

Medarbejdere i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning har alt for travlt. Der er for mange arbejdsopgaver og for lidt tid. Det konstaterer Arbejdstilsynet i et fortroligt brev. Arbejdstilsynet giver kommunen frem til 1. november for at få bragt forholdene i orden. Forvaltningen har ligesom flere andre forvaltninger været gennem flere runder med besparelser på administrationen, men arbejdsmiljøet i By- og Kulturforvaltning er nu så presset, at Arbejdstilsynet skrider ind med et gult kort. Ifølge Karina Skovgaard Jørgensen, formand for HK Kommunal Midt, så skal der prioriteres i opgaverne. Vi vil rigtig gerne hjælpe til at understøtte, at medlemmerne og medarbejderne i Odense Kommune får et godt arbejdsliv. I følge forvaltningsdirektør Morten Møller Iversen skal der prioriteres mere i opgaverne, så sagsbehandlingstiderne kan blive længere.

DR P4 Nyheder
21-03-22

Chikane på nettet har mange fædre

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK-Kommunal. Digital borgerchikane af ansatte er desværre stadig sørgeligt aktuelt. Men vi kommer ikke for alvor problemet til livs gennem større straffe, nye bekendtgørelser eller forordninger, tror jeg. For os handler det for eksempel om, at den medarbejder, der måtte blive udsat for chikane, ikke kommer til at stå alene med problemet. Fundamentalt er det også, den ansatte i pressede og truende situationer altid kan hente supervision og et tilbud om drøftelse med TR og ledelsen. Men formelle foranstaltninger gør det ikke alene. For årsagen til chikanen skyldes også, at mange højrefløjspolitikere og medier taler den offentlige sektor og dens ansatte ned. Tag nu for eksempel beskæftigelsesområdet, hvor en højt profileret historie fra Berlingske om, at Københavns Kommunes jobcentre ikke henviser ledige til job, har vist sig ikke at holde vand. Det er ganske urimeligt, at store dele af den beskæftigelsespolitiske debat kører med sådanne mediehistorier, der savner fagligt belæg eller i værste fald er direkte usande. Usaglig offentlig debat om den offentlige velfærd kan desværre anspore visse borgere til at hænge offentligt ansatte ud. Mange har et ansvar for at komme den digitale chikane af offentligt ansatte til livs.

Netavisen Pio
16-03-22

HK: Sundhedsreform med perspektiver

- Regeringens udspil til en sundhedsreform rummer både gode visioner og perspektiver for fremtidens sundhedsvæsen.
Sådan siger DL-formand, Nathali Schaap Degn, der noterer sig med særlig tilfredshed, at regeringen ønsker at bruge personalets kompetencer bedst muligt. - Vi skal have større fokus på fagligheden og mere tid til patienterne. Vi skal have et bedre samarbejde på tværs. Og så skal vi sørge for, at det er de rette hænder, der løser opgaverne, siger hun og fortsætter: - De administrative opgaver skal vi have flyttet til administrative medarbejdere, til lægesekretærer og til de nye sundhedsadministrative koordinatorer. De er uddannet til at løse opgaverne hurtigt og effektivt, og det kan frigøre kostbar patienttid hos det behandlende sygehuspersonale. Lægesekretærformanden glæder sig også over, at regeringen vil skabe et samlet patientoverblik. Også HK Kommunals formand Lene Roed hilser forslaget til ny sundhedsreform velkommen. - Det nære sundhedsvæsen er den rigtige vej at gå, så patienterne kan blive behandlet lokalt, når det giver mening. Det kræver en god og effektiv koordinering og en klar satsning på de sundhedsadministrative medarbejderes vigtige rolle, siger Lene Roed.

Ritzau m.fl.
15-03-22

Udskældt Venstre-borgmester i København trækker sig

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), trækker sig efter hård kritik af arbejdsmiljø. Borgmesteren har fået kritik for sin ledelsesstil og krænkende adfærd. Senest har en rapport fra Københavns kommunes arbejdsmiljørådgiver peget på massive problemer med det psykiske arbejdsmiljø i borgmesterens forvaltning. Kritikken af Cecilia Lonning-Skovgaard tog fart allerede i januar, hvor fagforeningerne Djøf og HK Kommunal Hovedstaden på vegne af 2000 ansatte i forvaltningen skrev et åbent brev med kritik af hende efter flere fyringer. Dernæst kom det frem, at borgmesteren havde ansat advokater til at undersøge sine egne ansattes håndtering af aktindsigter, som hun var uenig i. Det kom også frem, at ansatte følte sig chikaneret og mobbet af borgmesteren. Mandag viste en undersøgelse af arbejdsmiljøet altså, at 24 medarbejdere har oplevet krænkende adfærd. - Jeg har respekt for, at Cecilia Lonning-Skovgaard har besluttet at trække sig som borgmester. Jeg håber, at alle nu vil komme godt videre, siger Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre.

Ritzau, Politiken, Berlingske, Sjællandske, DR.dk m.m.fl.
15-03-22

Corona-ramt formand fra Østbirk blev genvalgt

I Dorthe V. Willumsens to år som formand for HK Kommunal Sydjylland har coronapandemien sat dagsordenen på mange områder, og da hun skulle genvælges til posten på årets generalforsamling mandag 14. marts, var hun selv blevet ramt af sygdommen. Hun deltog i stedet via internettet, afgav beretning og blev genvalgt uden modkandidater. Dorthe V. Willumsen siger: - Mine to år som formand har været meget præget af corona, og de har handlet meget om at holde driften i gang trods omstændighederne. Man kan meget på distancen, men udvikling er svært. Nu glæder jeg mig til en forhåbentlig mere almindelig formandsperiode, hvor jeg kan opleve glæden ved at sætte processer i gang og se dem gennemført på en god måde. Dorthe V. Willumsen, Østbirk, afløste i 2020 Lene Roed som formand for HK Kommunal Sydjylland.

Horsens Folkeblad, Fredericia Dagblad m.fl.
15-03-22

Borgmester kritiseres for krænkende adfærd

24 ud af 188 medarbejdere i Københavns Beskæftigelses- og integrationsforvaltning svarer, at de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for krænkende adfærd fra enten borgmesteren eller øvrig politisk ledelse. Det er medarbejdere, der sidder i den del af forvaltningen, hvor de kan have kontakt med borgmesteren. Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) siger selv, at hun har et stort ansvar for medarbejdernes oplevelser. Kommunens whistleblowerordning har også modtaget en syv sider lang henvendelse, hvor anonyme medarbejdere anklager borgmesteren for at mobbe og chikanere sine medarbejdere. Martin Sørensen, der er vikarierende HK-fællestillidsrepræsentant for 1.800 af de 2.200 medarbejdere i beskæftigelses-og integrationsforvaltningen, mener, at undersøgelsens konklusioner er værre end forventet. - Jeg er overrasket, hvor stor en andel der føler sig decideret chikaneret af en politiker eller borgmesteren. Det er stærkt bekymrende. Vi taler om folk, der bliver syge af at gå på arbejde, siger han. Martin Sørensen er bekendt med flere medarbejdere, der har haft dårlige oplevelser af at gå på arbejde. - Folk er nervøse for at gå på arbejde, og deres faglighed bliver draget i tvivl, siger han.

TV-Avisen, Politiken, DR Nyheder, Ritzau m.fl.
15-03-22

24 medarbejdere i Lonnings forvaltning føler sig krænket af en politiker

Efter en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) forvaltning melder HK Kommunal Hovedstaden, Djøf m.fl. ud, at ’undersøgelsen dokumenterer en omfattende og fuldkommen uacceptabel, krænkende adfærd fra borgmesterens side og fjerner den sidste rest af tvivl om, hvor alvorlig og hvor uholdbar situationen er.’ I undersøgelsen har en stor del svaret ja til, at de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for krænkende adfærd fra enten borgmesteren eller øvrig politisk ledelse. Cecilia Lonning-Skovgaard påtager sig ansvaret for det. Ditte Bredahl, formand for HK Kommunal, hæfter sig ved, at hele 27 procent har været udsat for krænkende adfærd. - Det er rystende. Jeg har ikke set nogle lignende i mine 13 år som tillidsrepræsentant, siger hun og fortsætter: - Der er tale om en borgmester, der i særklasse opfører sig fuldstændig uacceptabelt. Ditte Gottlieb Bredahl har en forventning om, at de folkevalgte træder i karakter nu. - Beskæftigelses- og integrationsudvalget har, ligesom borgmesteren, gået og ventet på den her undersøgelse. Nu er den kommet, og nu må udvalget påtage sig ansvaret for, at det her stopper, siger hun.

Politiken, DR Radioavisen, TV-Avisen, Berlingske, DR.dk m.m.fl.
14-03-22

Vi kommer ikke videre uden kvoter

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. Regeringen besluttede at støtte et EU-direktiv om, at der skal være 40 procent kvinder i bestyrelser og i børsnoterede selskaber. Mange troede sikkert, at Trine Bramsen ville indføre kønskvoter, da hun fremlagde to lovforslag om ligestilling i bestyrelseslokalerne og ledelserne. Sagen er, at Trine Bramsens nye lovforslag reelt kan bruges til at få Danmark undtaget fra direktivet. Hvis vi bare laver lovgivning, der pålægger virksomhederne at indføre et mål om at nå en kønsfordeling på 40-60, kan vi angiveligt slippe for at implementere EU-lovgivningens kønskvoter. Det ligner gammel vin på nye flasker. Status er, at vi stadig har til gode at diskutere og gøre op med gamle kønsroller og mønstre. Jeg så helst, at en mere lige kønsfordeling kom af sig selv. Men det gør den ikke, fordi der er tale om et strukturelt problem, der ikke løser sig selv. Mange mænd ender i bestyrelserne, fordi de er mænd. Uden kvoter bliver det næppe anderledes. Hvem siger, at kvoter er for evigt? Der er brug for en kickstarter. Sæt i gang, Trine Bramsen.

Politiken
13-03-22

Kan jobcentrene både blæse og have mel i munden?

Debatindlæg af Karina Sørensen, HK-TR og beskæftigelsesfaglig medarbejder i Viborg. Jobcentrene er er fanget mellem vidt forskelligartede krav og forventninger som jobcentrene. Jeg forventes som ansat at være henholdsvis vejleder, hjælper, støtte, kontrollant og administrator. Jeg beskyldes fra forskelligt hold for lige dele af slaphed, kynisme, umenneskelighed, mangel på konsekvens, skrankepaveri og uværdig opførsel. Har jobcentrene så en fremtid i dette miskmask af krav og forventninger? For mig er det korte svar et klokkeklart ja. Der er i dag i jobcentrene oparbejdet en bred viden i forhold til jobcentrenes kerneopgave; at hjælpe ledige og sygemeldte (tilbage) i arbejde samt at skaffe arbejdskraft til virksomheder. Et velfungerende jobcenter ikke undværes hverken nu eller i fremtiden. Vi møder i jobcentrene mennesker i alle faser af tilværelsen og med alle typer problemer. Vi oplever mange og ofte modsatrettede politiske krav. Men vi fungerer, vi leverer, og vi er målt på både resultater og borgertilfredshed langt bedre end vores rygte. Det siges, at ingen kan både blæse og have mel i munden, men hvis jeg skulle prøve at finde nogen, som kunne, ville jeg lede efter en ansat på et jobcenter. Vi har nemlig øvet os mest.

A4 Medier
10-03-22

Fagforening sætter fokus på arbejdsliv

Ændrede jobvaner bliver fokus hos HK MidtVest, hvor knap 100 tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og chefer i de to sektorer Kommunal og Stat har meldt sig til et arrangement om det fleksible arbejdsliv. - Vi har afledt af corona lavet en møderække, der handler om det fleksible arbejdsliv. Under pandemien har vi fundet ud af, at man godt kan arbejde på andre måder. Vi har bevæget os ind i et nyt rum i forhold til, hvordan vi tænker arbejde, på godt og ondt, lyder det fra Lene Buhl og Hans Christian Fløe, der er formand for henholdsvis HK Kommunal og HK Stat MidtVest. Lektor Christine Ipsen, DTU, fortæller om hybridarbejde og erfaringerne med distancearbejde under covid19. Fra Egedal Kommune kommer fællestillidsrepræsentant Hanne Appelgreen og kommunaldirektør Christine Brochdorf og fortæller om kommunens erfaringer med fleksibel arbejdstid. Og endelig kan deltagerne høre om erfaringerne med en fire-dages arbejdsuge i Odsherred Kommune, som kommunaldirektør Claus Steen Madsen fortæller om.

Skive Folkeblad m.fl.
08-03-22

Artiklen er opdateret 25. april 2022