1. juni 2022 skal der afholdes folkeafstemning om afskaffelse af Danmarks forbehold for militært EU-samarbejde. Her er svarene på nogle spørgsmål, som ansatte ofte stiller, hvis de i den forbindelse har opgaver som enten tilforordnet borger eller som medarbejder i kommunen.

Hvis den ansatte er udpeget som tilforordnet

Hvis en medarbejder er udpeget som tilforordnet, ydes der den almindelige løn for dagen, da der er tale om et ulønnet borgerligt ombud. Herudover ydes der valgdiæter. For at kunne blive udpeget som tilforordnet kræves, at medarbejderen er borger i samme kommune.

Hvis den ansatte ikke er udpeget som tilforordnet

Såfremt medarbejderen ikke er udpeget som tilforordnet, er det de almindelige arbejdstidsregler, der er gældende. De indebærer, at der betales med almindelig timeløn +50 pct. de første tre overarbejdstimer, herefter +100 pct.

En anden honorering kan aftales lokalt i en decentral arbejdstidsaftale. Den kan dog ikke være mindre, end hvad der gives efter overenskomsten.

Lovgrundlaget

De tilforordnede er underlagt bestemmelserne i Lov om kommunale og regionale valg. Her står, hvad de tilforordnede skal beskæftige sig med under afstemningen. Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at udpege de tilforordnede. Det skal ske i enighed, traditionelt efter forholdstalsmetoden (partiforeningerne i forhold til antal medlemmer af kommunalbestyrelsen). Det fremgår af § 17 i Lov om kommunale og regionale valg.

Vi har tidligere erfaret, at der visse steder udpeges mange tilforordnede blandt de ansatte. Vi har også i få tilfælde hørt om kommuner, der vælger at udpege alle som tilforordnede, fordi man så slipper for overarbejdsbetalingen.

Dette er ikke acceptabelt. I disse tilfælde må man tilbage til kommunalbestyrelsen og høre, hvorfor der mangler tilforordnede – er det fordi partiforeningerne ikke har kunnet/villet stille med tilforordnede? – og så henvise til § 17 om forholdstal samt påpege de tilforordnedes opgaver på valgdagen.

Hvervet som tilforordnet er borgerligt ombud, og det kan man ikke sige nej til. Man kan kun blive fri for at være tilforordnet med gyldig grund som fx sygdom eller varetagelse af andet offentligt hverv. Familiefest eller andet er ikke gyldig grund.