Lene Roed Pressefoto 2020

- Al politisk tågesnak om overflødig offentlig administration bliver lige nu kørt ud på et sidespor, for de administrative medarbejdere håndterer de mange ukrainske flygtninge på forbilledlig vis. Sådan skriver HK Kommunals formand, Lene Roed, i et større indlæg i Netavisen Pio.

De administrative HK-medarbejdere leverer nemlig ifølge Lene Roed med stor dygtighed, fleksibilitet og hårdt arbejde den helt nødvendige logistiske vare i en turbulent tid.

- Effektivitet, retfærdighed og smidighed er nøgleord i den proces, det er, at få effektueret og ikke mindst koordineret det politiske ønske om hurtigt at give ukrainerne nogle fornuftige levevilkår, hedder det i formandens indlæg.

Pressede medarbejdere leverer varen

Hun nævner de mange ekstraopgaver, der i lyset af flygtningesituationen er pålagt medarbejderne i Borgerservice, på jobcentre, skoler, ydelseskontorer, sygehuse og mange andre kommunale og regionale velfærdsinstitutioner.

- Og jeg hører fra mange sider, at de administrative medarbejdere gør det rigtig godt. Også selvom opgaverne er så komplekse og skal håndteres så hurtigt og fleksibelt, at mange er ekstraordinært pressede, skriver Lene Roed.

I kommuner og regioner er HK’erne i mange sammenhænge forudsætningen for, at man med succes kan virkeliggøre politikernes ønske om at give ukrainerne et hurtigt fodfæste i det danske samfund, mener formanden.

Ny anerkendelse af administrationens værdi

Hun finder det klædeligt, at de politiske kræfter, der mener, at administrationen er en overflødig byrde for samfundet, nu har valgt at stikke piben ind.

- Når denne på mange måder ulykkelige flygtningesituation på et tidspunkt viger pladsen for mere velkendte velfærdsdagsordener, er det mit håb, at man bredt set i den politiske verden vil anerkende, at alle faggrupper i vores velfærdssamfund er hinandens forudsætninger, skriver formanden.

Lene Roed appellerer til, at man anerkender værdien af, at en velfærd i stadig forandring bliver koordineret og administreret på en ansvarlig og tillidsskabende måde præget af retssikkerhed og effektivitet.

- Ukrainekrisen er en tryktest af den offentlige administrations formåen. Den test er mere end bestået, slutter indlægget.

Artiklen er opdateret 26. april 2022