Pension glas

NYT FOR TJENESTEMÆND


Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område)

CO10 – Centralorganisationen af 2010, Lærernes Centralorganisation og Akademikerne har indgået aftale af 11. maj 2022 om overenskomstdækning af pensionerede tjenestemænd m.fl.


Ansat før 1. juni 2022:

Aftalen betyder, at pensionerede tjenestemænd i Staten m.v. som modtager egenpension, og som er ansat før 1. juni 2022, omfattes af organisationsaftalen senest fra den 1. januar 2023. Ansættelsesmyndigheden skal derfor fremsende et nyt ansættelsesbrev.

Det betyder ligeledes, at den individuelle kontrakt bortfalder fra samme dato. Der vil også være mulighed for at aftale andre lønvilkår f.eks. kvalifikationstillæg mm.

Ansat efter 1. juni 2022:
En tjenestemand som modtager egenpension, og som ansættes med virkning fra den 1. juni 2022 eller senere, omfattes af organisationsaftalen.

Opmærksomhedspunkter:
Forudsætningen for ansættelse af pensionerede tjenestemænd m.fl. efter organisationsaftalen er, at der er sket en faktisk og reel fratræden.

Aftalen er ikke gældende for personer som modtager rådighedsløn.

Er du nysgerrig kan du læse mere på nedenstående link.

Cirkulære om aftale om overenskomstdækning af pensionerede (retsinformation.dk)


Pensionerede tjenestemænd kan igen arbejde på OK-vilkår (a4overenskomst.dk)

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte HK Stat Hovedstaden på stat.hovedstaden@hk.dk eller 3330 2924