- HK’erne og andre sagsbehandlere har en faglig kompetence, der i høj grad kan sikre, at borgerne får den service, de er berettiget til i henhold til loven. Hundrede procent automatiseret sagsbehandling kan undergrave borgernes retssikkerhed. Sådan siger HK Kommunals formand, Lene Roed, i et større interview i P1 Morgen.

Baggrunden er, at tusindvis af borgere, der som følge af begrænset arbejdsevne er undtaget beskæftigelseskravet om 225 timers arbejde, er blevet trukket uretmæssigt i kontanthjælp. Sagsbehandlingssystemerne i samtlige af landets kommuner har nemlig helt automatisk og uden, at der har været sagsbehandlere inde over, på ulovlig vis frataget et stort antal borgere beløb på typisk 1.000 kroner om måneden.

Faglighed i fokus

Sagen er ifølge HK Kommunals formand en del af et mønster, hvor it-systemer overtager på bekostning af sagsbehandlernes faglighed.

- HK’erne er netop med til at sikre, at borgerne får de ydelser, de har krav på. Hverken mere eller mindre. De har en faglig kompetence, der gør, at borgerne bliver serviceret efter lovgivningen. I modsætning til 100 procent automatiserede afgørelser, der så at sige kører på autopilot og kan generere systematiske fejl. Det duer ikke, at der ikke er mennesker bag vigtige beslutninger for borgerne i det offentlige, siger Lene Roed.

Medarbejderne skal involveres

Og HK’erne bliver ifølge Lene Roed kraftigt rørt på deres faglighed, når den automatiske sagsbehandling frembringer fejl, der kunne været undgået.

Meget digitalisering sker i øvrigt ifølge formanden med et besparelsespotentiale for øje.

- Spareiveren går ofte ud over kvaliteten af sagsbehandlingen. Vi indgår gerne i digitaliseringsprojekter, men det er vigtigt, at medarbejderne er med i processerne. Digitaliseringen skal give mening for borgerne, men også for de arbejdsgange, man ønsker at digitalisere. Det er som oftest medarbejderne, der kan sikre, at digitaliseringsprojekterne bliver udrullet med succes, siger Lene Roed.

Tillid og retssikkerhed

Menneskelige skøn baseret på professionel faglighed kan aldrig erstattes af nok så avancerede maskiner og it-systemer, mener HK Kommunals formand.

- Medarbejderne er i vid udstrækning garanter for borgernes retssikkerhed og for deres tillid til myndighederne. Korrekt og gennemskuelig sagsbehandling er hele fundamentet for det åbne og tillidsfulde samfund, vi har. Det bør naturligvis ikke sættes over styr af helt uacceptable sager som den, vi aktuelt er vidner til, siger Lene Roed.

Artiklen er opdateret 02. juni 2022