Tilbage i april sendte en række medarbejdere i familie og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune et anonymt brev til lokale medier og byrådspolitikere.

I brevet gav de udtryk for massiv utryghed, fordi de havde mistanke om at blev overvåget eller aflyttet.

Mistanken opstod, fordi ledere fra IT-afdelingen pludselig kunne referere fortrolige samtaler mellem ansatte, hvilket kunne være sket gennem overvågning via computere og andet teknologi.

Rapport færdig til august

I første omgang satte kommunen en undersøgelse i gang via KLs konsulentvirksomhed – Komponent, som blandt andet oprettede en whistleblowerordning samt interviewede de ansatte.

Men nu har Datatilsynet meddelt, at den af egen drift også går ind i sagen.

Det sker i et brev til kommunen, hvor den angiver den massive medieomtale som årsag til initiativet og anmoder derfor kommunen om at orientere tilsynet om resultaterne af Komponents undersøgelsen samt om en redegørelse for, hvilke databeskyttelsesretlige indsatser undersøgelsen giver Aalborg Kommune anledning til.

Komponents undersøgelse forventes færdig i løbet af august.

Læs også: Tillidsrepræsentant: Hvis det er sandt, skal der skrides ind øjeblikkeligt