Jens Søndergaard, formand for Grafisk Gruppe

Jens Søndergaard, formand for Grafisk gruppe. Foto: Carsten Bundgaard

Hvad var tillidsrepræsentanterne optaget af?

Det var især løn, arbejdstidsbestemmelser og skifteholdsvilkår og så pension, der fyldte meget hos tillidsrepræsentanterne.

Hvad var de 3 vigtigste overenskomsttemaer, I diskuterede?

Løn er vores hovedkrav. Lønningerne på det grafiske felt har sakket bagud i årevis. Alt er blevet dyrere. Hvis købekraften skal bevares, er vi nødt til at få meget mere. Det kan være flere fritvalgskroner, eller at arbejdsgiverne betaler medarbejdernes andel til pensionen.

Vi diskuterede også pension. Langt de fleste af os har en 8-4-ordning - altså 12 % i pension i alt, men det er alt for lidt i forhold til anbefalingerne, som ligger på mellem 15 og 20 % af lønnen.

Og så diskuterede vi, at der skal kompenseres langt bedre for natarbejde og skiftehold fx i form af højere løn, nedsat arbejdstid eller en godtgørelse, man kan holde fri for. Nat- og skifteholdsarbejderne har per definition lavere levealder. Deres arbejde har alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser og udgør en reel helbredsrisiko. I den alvorlige ende har de fx højere forekomst af hjerte-karsygdomme, mave-tarmsygdomme og kræft.

Når engang overenskomstforhandlingerne er overstået, hvad håber du så, der er kommet ud af det?

Jeg drømmer om, at det kompromis, som lønmodtager og arbejdsgivere får forhandlet sig frem til, er mere til vores fordel end arbejdsgivers.
Jeg drømmer om, at lønnen ikke sakker alt for langt bagud i forhold til inflationen.
Jeg drømmer om, at folk får øjnene op for, at pensionsbidraget er for lavt.
Jeg drømmer om, at nat- og skifteholdsarbejderne bliver kompenseret for at risikere liv og levned.

 

Medlemmernes top 5

Her er en liste over de 5ting, medlemmerne ønsker sig allermest:
 
  1. Mere i løn.
  2. Bedre arbejdstidsbestemmelser.
  3. Bedre skifteholdsvilkår.
  4. Bedre seniorordning/seniorpolitik.
  5. Bedre pensionsordning.
Overenskomstgruppen Grafisk har fået 575 medlemsønsker til overenskomstfornyelsen i 2024. På TR-træffet, som blev holdt 1. og 2. september, deltog 24 tillidsrepræsentanter fra gruppen.

 

HK Privats sektorbestyrelse tager 13. september 2022 stilling til, hvilke krav der bliver sendt videre til CO industri, som er det forhandlingsfællesskab, der forhandler Industriens Funktionæroverenskomst med Dansk Industri i 2023. Overenskomsten, der danner grundlag for alle andre HK-overenskomster på det private arbejdsmarked.