rita på fh kongres

På FH's 1. ordinære kongres efter fusionen mellem FTF og LO kvitterede HK Stat-formand Rita Bundgaard for et tæt og godt samarbejde med FH i de foregående år.

Læs talen her og se den på Facebook-linket nederst i artiklen.

Det er vigtigt – for os og for sammenhængskraften i vores fælles hovedorganisation - at FH også i fremtiden har et stærkt og vedholdende fokus på den offentlige sektor og velfærden.

De offentligt ansatte udgør en markant andel af FH’s medlemmer, ja ansatte i stat, kommuner og regioner udgør en væsentlig del af medlemsgrundlaget i FH’s medlemsorganisationer. Statsansatte HK’ere, lærere, sygeplejersker, pædagoger, sosu’er – er alle talstærke grupper og alle med høje organisationsprocenter.

Jeg og HK Stat vil gerne kvittere for et tæt og godt samarbejde med FH i de foregående år. Der har for alvor været fokus på velfærden i vores hovedorganisation. Hold det fokus! Og fasthold interessen for statslige myndigheder som fx skatteforvaltningen. Et område, hvor vi sammen – og sammen med Christiansborg - er lykkedes med at vende en udvikling, der var ved at køre helt af sporet.

Alle faggrupper bidrager til at drive en effektiv offentlig sektor til gavn for borgere og erhvervsliv – og dermed til gavn for medlemmer af alle organisationer i vores store FH-familie. Til alle hører naturligvis også de administrative medarbejdere i staten og andre dele af den offentlige sektor.

Det ved I naturligvis godt, men fra den lange valgkamp ved vi, at mange politikere – både røde og blå desværre – har en urealistisk forestilling om, at de kan finansiere alskens tiltag med besparelser på administration. Spar på administrationen og brug pengene på velfærd, lyden omkvædet til den sang.

Mange politikere angriber på en useriøs måde, hvad de kalder bureaukrati, papirnusseri og administration. De angreb skal stoppe nu! Velfærd er ikke kun noget med sygehuse, børnehaver og hjemmepleje. Velfærd er også offentlige systemer og forvaltning, der fungerer.

Tænk eksempelvis på skatteforvaltningens inddrivelse af gæld. Tænk på laboranten som understøtter forskning og undervisning på danske universiteter Tænk på sagsbehandlingen af skifteretssager. Tænk på dem, der godkender patenter og varemærker og på de medarbejdere, der udbetaler lønninger og betaler serviceydelser, leveret af det private erhvervsliv. Eller de som understøtter og driver den digitale udvikling.

En effektiv offentlig administration er en afgørende forudsætning for velfærden - ikke det modsatte.