Christian Jensen, underdirektør i Grakom, giver sit syn på de kommende overenskomstforhandlinger

Christian Jensen, underdirektør i Grakom, giver sit syn på de kommende overenskomstforhandlinger.

26 protokollater. Så mange krævede det at forny den grafiske timelønsoverenskomst ved overenskomstforhandlingerne i 2020.

De 23 protokollater var tilpasninger til det store industriforlig mellem DI og CO-industri, mens de sidste 3 handlede om forhold, som parterne selv forhandlede på plads.

Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat, ærgrede sig over det, han kalder en stram styring fra DI’s side, da han holdt oplæg for medlemmerne af Grafisk Tekniker Netværk på en to dages konference om OK23 i Middelfart.

- Ingen får lov til at forhandle før DI, og når industriforliget er på plads, så er der ikke meget plads til at rokke med ørerne, sagde den faglige chef.

Christian Jensen, underdirektør i Grakom, der var inviteret til konferencen for at give et indspark til debatten set fra arbejdsgivernes side, var ikke uenig, men påpegede, at der dog er et spillerum for forhandling, så længe det ligger inden for rammerne i industriforliget.


Top 5 over overenskomstønsker

Kim Jung Olsen gennemgik Top 5 over de ønsker, som medlemmerne inden for den grafiske branche havde sendt ind, da HK Privat indsamlede ønsker til OK23 i foråret:

  1. Ikke overraskende er det kroner og øre - flere af slagsen - der står øverst på de grafiske ønskesedler.
  2. Arbejdstid, og her er det især kortere arbejdstid for dem, der arbejder på skiftehold, der er et stort ønske om.
  3. Arbejdsmiljø og trivsel.
  4. Uddannelse
  5. Sociale bestemmelser

Uddannelse er rykket op på listen, og det glædede den faglige chef.

- I dag er det desværre stadig sådan, at det er de faglærte, som søger kompetencefonden. Mens de ufaglærte der kan have mest brug for det, holder sig tilbage, sagde Kim Jung Olsen.

- Det er alt for besværligt at søge kompetencefonden, og så skal man vente på sine penge, lød det fra en af deltagerne.

- Det må vi have set på, for det er både i vores og i arbejdsgivernes interesse, at det grafiske personale dygtiggør sig. Vi har også en fælles udfordring i, at der er mangel på arbejdskraft inden for den grafiske branche. Kunne vi fx ved fælles hjælp løfte ufaglærte til faglærte?, sagde den faglige chef.

Arbejdstid til debat

Et andet stort tema var arbejdstiden. Christian Jensen kunne godt tænke sig, at, som han forklarede det, der var mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden.

- Vi kunne ønske os, at vi fik forenklet arbejdstidsreglerne i timelønsoverenskomsten. I dag har vi 5 forskellige bestemmelser for arbejdstid. Vi vil også gerne have mere fleksibilitet, fx i forhold til uge- og månedsnorm og tillæg, uddybede underdirektøren.

Christian Jensen var godt klar over, at netop arbejdstid er et ømt punkt for de grafiske timelønnede, som for manges vedkommende har skiftehold. Og at der et stort ønske om at få nedsat den ugentlige arbejdstid for aften- og natarbejde.

- Hvis I ønsker fx nedsat tid på skiftehold, så må I give os et dilemma. Hvad får vi, hvis arbejdstiden skal sættes ned, sagde Christian Jensen.

Et andet ømt punkt, som var til debat, var eneretten, som den er beskrevet i den grafiske timelønsoverenskomst. Det vil sige, at det kun er uddannede grafiske teknikere/trykkere, som må betjene trykmaskinerne. Ved overenskomstfornyelsen i 2020 blev det aftalt, at man på den enkelte virksomhed kan fravige eneretten, hvis man indgår en lokalaftale med tillidsrepræsentanten.

Blandt deltagerne var der bekymring for, at lokalaftaler kunne svække eneretten.

- En lokalaftale kan kun blive til noget, hvis I er enige med arbejdsgiverne. Så spørgsmålet er, hvad I skal have for at indgå en aftale, hvis virksomheden har sådan et behov, ligesom man i en lokalaftale kan præcisere, hvad det handler om. I overenskomstperioden fra 2020 fra frem til dato er der indgået én lokalaftale, understregede Kim Jung Olsen.