Det hele kan derfor desværre sagtens ende i konflikt med både strejke, blokader og lockout.

Som medlem af en fagforening som HK er du sikret under en strejke, fordi det giver dig ret til konfliktstøtte. Men måske du har kolleger, der ikke er medlem? Som dermed ikke er sikret konfliktstøtte?

Her er den aktuelle situation en anledning til at minde dem om, at de står langt stærkere, hvis de bliver medlem af det stærke faglige fællesskab i HK. Også når der ikke er optræk til konflikt.

 

Folk i fællesskab

Billede: 'Sammen er du stærkere' - det faglige fællesskab får os til at stå stærkere, særligt hvis der kommer konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2023 (OK23)

 

Vigtig deadline, hvis de skal nå det!

Hvis du har kolleger, som du gerne vil hjælpe til et medlemskab, så er er en vigtig deadline, I skal være opmærksomme på.

For nye medlemmer af HK skal have været medlem mindst en måned før en eventuel konflikt.

De skal med andre ord være meldt ind senest 31. januar, hvis de skal være sikret under en konflikt og have adgang til de mange andre fordele i HK. De kan melde sig ind her: www.hk.dk/blivmedlem

 

De gode argumenters styrke

Du kan i den forbindelse huske dem på de gode argumenter for at være medlem. For eksempel at de som medlemmer i tilfælde af konflikt har…:

  • ret til konfliktstøtte (hvor HK betaler deres sædvanlige løn bortset fra arbejdsgivers pensionsbidrag og ferietillæg)
  • ret til at stemme ja eller nej til deres overenskomst
  • en fagforening, der holder hånden under dem og stiller sig op for dem

HUSK dem desuden på følgende: Et medlemskab af HK’s a-kasse sikrer dem ikke ret til konflikthjælp. De skal være medlem af en fagforening. Det handler om at have sikker faglig grund under fødderne i en usikker tid.

Læs mere om den potentielle konflikt på www.hk.dk/konflikt

DU FÅR FAGLIGT FÆLLESSKAB

Vær med i det faglige fællesskab på din arbejdsplads. Det er dig og dine kolleger, der vælger tillidsrepræsentanten, der er HK’s lokale repræsentant. Og som kan hjælpe dig i dagligdagen. Et fagligt fællesskab er ikke blot faglig støtte – det er også socialt fællesskab, hvor du har indflydelse på aktiviteter og handlinger.