Gruppen af specialister er vokset virkeligt meget de seneste 12 år, var et af forhandlingskonsulent Theis Kaspersens budskaber på Klub 120-mødet i Nyborg. Også HK Kommunals forhandlingschef Susanne Fagerlund (til venstre) bidrog på mødet med input om lønmodellen. Foto: Michael Drost-Hansen

I dag er der tre gange så mange specialister som assistenter på overenskomstområdet ”Administration og IT”. For 12 år siden var grupperne næsten lige store. Denne iøjnefaldende udvikling blev præsenteret for mere end 200 fællestillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte på konferencen ”Klub 120” i Nyborg i sidste uge.

Ifølge forhandlingskonsulent Theis Kaspersen, HK Kommunal, er det en hel unik udvikling:

- Der er ikke andre organisationer, der på samme måde har ansatte i basisstillinger, som man i kraft af deres funktioner lokalt kan rykke op på et særligt løntrin, uden at der nødvendigvis er forhold som fx uddannelse, der begrunder det, fortalte Theis Kaspersen på mødet i Nyborg.

Han understreger, at der er tale om gennemsnitstal, og at udviklingen lokalt kan svinge en del omkring dette gennemsnit, men han er overbevist om, at når HK-ansatte i stor stil bliver omklassificeret på den måde, er det for at give dem en højere løn.

- Dermed bliver specialist-grundlønningerne en helt særlig motor i vores medlemmers lønudvikling, konkluderede han.

Lægesekretærer og tandklinikassistenter skiller sig ud

Som nævnt er den markante stigning i antallet af specialister sket for den store gruppe på administration og IT-overenskomsten. Det gælder både i regioner og kommuner. Hos lægesekretærer og tandklinikassistenter er billedet noget anderledes.

- Her gælder de samme muligheder i overenskomsterne, men statistikkerne viser, at det åbenbart er vanskeligt at flytte mange over på specialistgrundlønninger. Vi skal undersøge området mere for at finde frem til nogle årsager, men det kan skyldes særlige traditioner på sundhedsområdet. At blive specialsygeplejerske, speciallæge eller specialtandlæge er begrundet i uddannelser, som de pågældende har taget. På administrationsområdet er der desuden en historik med fx ekspeditionssekretærer og fuldmægtige, som ikke findes tilsvarende på sundhedsområdet, vurderer Theis Kaspersen.

Tallene for udviklingen er kommet frem via en analyse af data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Den var foranlediget af en vedtagelse på HK Kommunals kongres i 2020. Efter et forslag fra HK Kommunal Hovedstaden vedtog man dengang, at det forud for de kommende overenskomstforhandlinger bl.a. skulle belyses, ”hvorvidt vores nuværende lønstruktur imødekommer et kommunalt/regionalt arbejdsmarked i udvikling”. Analysearbejdet fortsætter i den kommende tid.