Bølgen - Vejles arkitektoniske vartegn

Ankestyrelsen har kigget på Vejle Kommunes praksis for håndtering af klager. Foto: Colourbox.dk

Ankestyrelsen blev i forbindelse med en undersøgelse opmærksom på Vejle Kommunes praksis for håndtering af klager på beskæftigelsesområdet.

Problemet var, at Vejle Kommune muligvis ikke betragtede henvendelser fra en borger som en klage, og derfor ikke videresendte alle de klager, som kommunen modtog til Ankestyrelsen.

Derfor har Ankestyrelsen nu været i dialog med Vejle om deres praksis og ikke mindst med en understregning af, hvornår en klage er en klage.

Borgeren behøver ikke bruge ordet ”klage”

I brevet til Vejle Kommune understreger styrelsen nemlig, at der ikke er formkrav til en klage, og at en henvendelse fra en borger skal betragtes som en klage, hvis blot borgeren tilkendegiver at være uenig eller utilfreds med en afgørelse, også selvom borgeren ikke bruger ordet ”klage”.

Kommunen har derfor gennemgået knap 300 afgørelser om sanktioner for at finde eventuelle udtryk fra borgeren om uenighed eller utilfredshed.

I tre afgørelser viser notater, at borgerens reaktion faktisk skal betragtes som en klage, men at Jobcentret ikke har identificeret dem som en klager. (Disse tre sager er i øvrigt blevet genvurderet og borgeren har fået fuldt medhold).

Andre nyheder: 

Ankestyrelsen: Ok med rabat i kantinen til medarbejderne