Fra Dansk Laborant-Forening/HK skal lyde et stort tillykke med uddannelsen og den sidste eksamen.

DL-F har deltaget i en lang række af dimissionsfesterne på laborantskolerne i januar, hvor repræsentanter for landsforeningen overrakte en særlig hilsen til de nyuddannede kollegaer: en powerbank.