Pipette og reagensglas

Kurserne er udviklet specielt til dig, der er industrilaborant, bioanalytiker eller beskæftiget med andet laboratoriearbejde. Se hele programmet længere nede på siden ⇓⇓.

De foregår på Zealand, Maglegårdsvej 2 i Roskilde – bortset fra kurserne i Proteinoprensning, som foregår på Bredahlsgade 1A i Slagelse, og CRISPR, som afholdes på Panum Instituttet.

Økonomi under uddannelse

Der er 3 muligheder for støtte til efteruddannelse: Omstillingsfonden, SVU og kompetencefonde. Læs mere om økonomi og tilskud på Zealands hjemmeside

Som medlem af DL-F har du også mulighed for at søge støtte ved deltagelse i fx konferencer, studieture – eller støtte til efteruddannelse for ledige. Få mere at vide på DL-F’s hjemmeside

Tilmeld dig allerede i dag

Klik på kurserne i oversigten for at læse mere og tilmelde dig. Husk ved tilmelding at oplyse den ønskede periode, hvis der er flere muligheder.

Har du spørgsmål, så kontakt Kaj Reiter på kare@zealand.dk eller mobil 5076 2669.

Der tages forbehold for ændringer.

Kurser i 2023

Kurser uden tilskud. T = Kursus uden øvelser – kun teori / P = Kursus med teori og praktiske øvelser 

Kursus Forår Efterår Pris

Bioteknologi

CRISPR (T)
Afholdes på Panum Instituttet

Kun efterår 13.9 4.995
PCR-teknik, grundlæggende
(T og P)
20.9 4.995
Basal lægemiddellære (T) 14. - 15.3 3.10 7.495
qPCR og real time PCR (T og P)  19.4 4.10 4.995
DNA og RNA oprensning (T og P) 20.4 5.10 4.995
Moderne DNA sekventering (T og P) 21.4 5.10 4.995
Elekroforese (T) 16.3 24.10 4.995
ELISA (T) 28.3 1.11 4.995
Proteinoprensning på Äkta,
teori og strategi
 (T)
1.11 4.995

Proteinoprensning på Äkta,
hands on
(P)

2.11 4.995
Western Blot og SDS page, grundlæggende (T og P) 3.5 5.12 4.995
Grundlæggende kloningsteknik (T og P) 9. - 10.5 15. - 16.11 7.495
Celledyrkning – Dyrkning
af humane celler
(T og P)
14. - 15.6 29. - 30.11 8.495
Analytisk kemi HPLC metodeudvikling (T) 22.3 11.10 4.995
MS + GC-MS og HPLC-MS (T)

29.3

26.10

4.995

GC teori (T) 9. - 10.5 7. - 8.11 7.495
GC hands on (P) 11.5 9.11 4.995
HPLC teori (T) 6. - 7.6 13. - 14.12 7.495
HPLC hands on (P) 8.6 15.12 4.995
Mikrobiologi Det mikrobiologiske QC-LAB (T og P) 25.4 1.11 7.500
Vurdering af mikrobiologiske analyseresultater i fødevareindustrien (T) 16.3 Kun forår 6.300
Patogene bakterier i fødevarer (T) 28.3 27.9 4.995

Statistik

Statistik, grundlæggende (T) 23.5 12.9 4.995

Andet

Laboratorieberegninger (T) 10. - 11.10 7.495
ISO 17025 Akkreditering (T) 27.4 22.11 4.995
Mærkning af blandinger efter CLP-reglerne - Blended learning (T) 24.4 og 4.5 27.9 og 12.10 7.495

Akademiuddannelser i 2023

Uddannelser med tilskud

Uddannelse Forår Efterår Pris
AU Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi Bioteknologi, aften 15.3 - 24.5
Eksamen 7.6
27.9 - 29.11
Eksamen 13.12
8.700
Forsøgs- og projektstyring, aften 7.9 - 30.11
Eksamen 14.12
8.700
Fødevaresikkerhed, aften 22.8 - 28.11
Eksamen 12.12
8.700
Mikrobiologi, aften 14.3 - 23.5
Eksamen 6.6
27.9 - 22.11
Eksamen 6.12
5.300

AU Ernæring

Ernæring og sundhed, dag 13.9 - 15.11
Eksamen 29.11
6.800
Ledelse og økonomi, dag 12.9 - 14.11
Eksamen 28.11
6.800
AU Hygiejne og rengøringsteknologi Rengøringsledelse og kommunikation, dag 22.3 - 24.5
Eksamen 7.6
7.800
Indledningsfag Indledende kursus i biokemi, dag, 3 onsdage 8.3 - 22.3 20.9 - 4.10 3.750
Indledende kursus i matematik, aften, 6 onsdage 9.8 - 13.9 3.750
Indledende kursus i kemi, aften, 6 mandage 7.8 - 11.9 3.750