Bonnie Blirup holder oplæg

Arkivfoto

Program for lørdag:

Vi mødes kl. 12.00 lørdag den 22. og spiser frokost sammen, før formand for Sundhedsgruppen Bonnie Blirup byder velkommen. Det sker kl. 12.45

Kl. 13.00-14.45 Workshop om kommunikation og mental sundhed
Trine Dueholm og Trine Lerche Frøslev har konsulentvirksomheden TrinTrin, som arbejder med udvikling af mennesker og organisationer. De to konsulenter udfolder workshoppen med energi, kreativitet og handling. De kommer omkring emnerne:
Hvordan får vi holdt gode møder?
Hvordan kommunikerer vi, så vi sikrer trivsel og arbejdsglæde?
Dine tanker og din kreativitet bliver sat i spil.
Workshoppen arbejder med idégenerering og evnen til at se på tingene på nye måder. Du får konkrete værktøjer, du kan tage med hjem.
Trine Dueholm og Trine Lerche Frøslev har mere end 20 års erfaringer med kreative og involverende processer, og de arbejder med at skabe forudsætninger for, at alle kan arbejde trygt, kreativt og skabende i arbejdsfællesskaber.
Mere om personerne bag workshoppen på www.trintrin.dk

Kl. 14.45-15.15 er der pause


Kl. 15.15 -17.00 Det gode møde- og de udfordrende patienter
Læge og kommunikationskonsulent Juliane Dinesen, Tandsbjerg Lægehus holder et spændende oplæg om mødet med patienter og betydningen af det gode møde.
Vores patienter vil gerne mødes med genkendelse og nærvær, og samtidig skal kommunikationen være både effektiv og skabe tryghed.
Vi gennemgår ”den gode patient samtale”, og hvordan en sådan forløber, når det går som ønsket. Men vi kender alle mødet med den udfordrende patient. Patienten, hvor vi bliver trætte bare deres navn ”dukker op” i kalenderen, eller vi hører navnet i telefonen. Samtalen, hvor vi selv kan mærke en frustration i mødet, eller hvor patienten går utilfreds fra konsultationen. På længere sigt har kommunikationen og mødet betydning for patientens compliance og håndtering af sygdomme.
For fagpersonen kan det få indflydelse på arbejdsglæden og trivslen. Hvilke patienter oplever vi som udfordrende, og hvordan håndteres dette? De patienter, som udfordrer os i kommunikationen, er oftest de patienter, som har allermest brug for vores omsorg. Måden, vi kommunikerer internt, har desuden betydning for kommunikationskulturen på arbejdspladsen, og det smitter af på patient-kommunikationen.
Juliane Dinesen kommer omkring

  • den gode patientsamtale efter Calgary-Cambridge metoden
  • Inspiration og praktiske øvelser
  • Hvordan takler vi de udfordrende patienter?
  • Den kollegiale samtale og redskaber til at udvikle god kommunikationskultur på arbejdspladsen til gavn for et godt arbejdsklima og trivsel.

Mere om oplægsholderen på www.julianedinesen.dk

Kl. 17.15-18.15 deles deltagerne
Klinikassistenterne holder møde om OK23. I mødet deltager næstformand i HK Privat Gitte Geertsen, Faglig chef i HK Privat Kim Jung Olsen og faglig konsulent Monica J. Hovgaard.

Mød forhandlerne og få en status på overenskomstforhandlingerne 2023. Der bliver god mulighed for at diskutere og få svar på dine spørgsmål.

Lægesekretærerne mødes med uddannelsespolitisk konsulent i HK Privat Claus Agø Hansen. I dette møde får deltagerne et oplæg om efteruddannelse. Får vi udviklet de kompetencer, vi har brug for og gerne vil besidde?
Hvilke muligheder har vi inden for rammerne af overenskomsten, og hvilken funktion har vores ’positivliste´ over uddannelsestilbud?

Claus Agø Hansen gennemgår, hvad der hvad står der på positivlisten i dag. Og hvis der mangler noget, så vil vi søge at få det på.

Kl. 19.00 Middag og aftenhygge

Program for søndag

8.00-9.00 er der morgenmad

Kl. 9.00- 9.30 Fagligt hjørne
Her kan du møde repræsentanter fra din lokale HK-afdeling, og få en snak om det, der ligger dig på sinde.

kl. 9.30 – 10.15 deles deltagerne
Klinikassistenter møder deres pensionskasse PFA og kundechef Jakob Borre Baden, som holder et oplæg om EarlyCare ordningen.
Stress og andre sygdomme kan få alvorlige konsekvenser for dig, hvis de får lov til at vokse sig store. Derfor er der ingen grund til at vente med at gøre noget. Jo hurtigere du taler med nogen, des hurtigere kan du få hjælp og komme videre i dit behandlingsforløb.
Med PFA EarlyCare får du hjælp allerede fra første dag, du er sygemeldt. Dette samt indhold i pensionsordningen vil kundechef Jakob Borre Baden fra PFA komme og fortælle om.

Lægesekretærerne møder deres pensionskasse PKA og markedschef Jens Christian Pedersen. I oplægget kommer Jens Christian Pedersen blandt andet ind på hvad deltidsansættelse betyder for din pension?
Er det den rette person, der får min pension, hvis jeg dør før pensionsalderen?
Hvilke muligheder har jeg med min pensionsordning, hvis jeg ønsker at trække mig fleksibelt tilbage fra arbejdsmarkedet?

Kl. 10.30- 12.00 Nadja Engsig, som holder et ærligt og gribende foredrag om livet med spiseforstyrrelsen Binge eating disorder
Nadja Engsig har skrevet bogen ”Nadja og de 170 kilo – sandhed kommer indefra”.
Nadja Engsig er uddannet socialrådgiver, erklæret kropspositivist, forfatter og medvirkende i TV2 dokumentarprogrammerne Nadja og de 170 kilo og Nadjas farvel til de 170 kilo.
Et foredraget giver Nadia Engsig en ærligt og gribende fortælling om livet med spiseforstyrrelsen Binge eating disorder. Du får et unikt indblik i Underdanmark og familier med alkoholmisbrug, psykisk sygdom, seksuelle overgreb og mobning.
Det er en inspirerende og modig historie om at tage styring over sit eget liv og sin krop.

Kl. 12.30 Farvel og på gensyn-sandwich.

Tilmeld dig Sundhedsgruppens konference