Der er i alt indgået aftale om 37 protokollater på den grafiske timelønsoverenskomst, der langt hen ad vejen er kendt aftalestof fra blandt andet Industrioverenskomsten.

Dette indebærer blandt andet:

  • Mindstelønnen stiger med 2 x 4,5 kr. i timen de næste to år
  • Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juli 2023 fra 8 til 10 %
  • Fritvalgslønkonto ændres pr. 1. marts 2024 til 9%
  • Tilskud fra Den Grafiske Kompetencefond udgør 100 % pr. 1. september
  • M.m. fl.

Efter indgåelsen af Den Grafiske Overenskomst (DGO), gik forhandlingsudvalget i gang med forhandlinger om Digitalprint og Serigrafi Overenskomsten (DSO)
Der var enighed om at langt de fleste protokollater/aftaler fra Den Grafiske Overenskomst kunne ”genbruges” i forhandlingerne om Digitalprint og Serigrafi Overenskomsten, derfor tog denne forhandling ikke lang tid, før der kunne skrives under på den nye overenskomst der blandt andet indeholder følgende elementer:

  • Mindstelønnen stiger med 2 x 4,5 kr. i timen de næste to år
  • Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juli 2023 fra 8 til 10 %
  • Fritvalgslønkonto ændres pr. 1. marts 2024 til  9%
  • Tilskud fra Den Grafiske Kompetencefond udgør 100 %pr. 1. september

 

De grafiske forhandlere