Laborant kigger i et mikroskop

Kurserne er udviklet specielt til dig, der er industrilaborant, bioanalytiker eller beskæftiget med andet laboratoriearbejde.

De bliver afholdt hos: Zealand, Maglegårdsvej 2 i Roskilde.

På daghold er der undervisning kl. 8.15-15.45 – og på aftenhold kl. 15.55-19.15.

Økonomi under uddannelse

Der er flere muligheder for at søge støtte til efteruddannelse: Omstillingsfonden, SVU og kompetencefonde. Du kan læse mere om økonomi og tilskud her på zealand.dk

Medlemmer af DL-F kan også søge støtte til efteruddannelse, når visse forudsætninger er opfyldt. Læs mere om det på DL-F’s hjemmeside

Tilmelding

Klik på linkene herunder for at læse mere og tilmelde dig. Husk at skrive dato, hvis der er mere end en kursusperiode.

Hvis du har spørgsmål til kurserne, så tøv ikke med at kontakte Kaj Reiter på kare@zealand.dk eller mobil 5076 2669.

Der tages forbehold for ændringer.

Kurser 2023-2024

(Kurser uden tilskud. T = Kursus uden øvelser – kun teori / P = Kursus med teori og praktiske øvelser)

Kursus Efterår 2023 Forår 2024 Pris

Bioteknologi

CRISPR (T)
Afholdes på Panum Instituttet

1. nov. Kun efterår 4.995
Bioinformatik (T) Kun forår 28. - 29. feb. 7.495
PCR, grundlæggende
(T og P)
20. sep. 7. mar. 4.995
Basal lægemiddellære (T) - 14. - 15. mar. 7.495
qPCR og real-time PCR (T og P)  3. okt. 16. apr. 4.995
DNA og RNA oprensning (T og P) 4. okt. 17. apr. 4.995
Moderne DNA sekventering (T og P) 5. okt. 18. apr. 4.995
Elekroforese (T) 24. okt. 5. apr. 4.995
ELISA (T) 1. nov. 19. mar. 4.995
Proteinoprensning på Äkta, teori og strategi (T) 1. nov. 6. mar. 4.995

Proteinoprensning på Äkta, hands on (P)

2. nov. 7. mar. 4.995
Western Blot og SDS page, grundlæggende (T og P) 5. dec. 30. apr. 4.995
Kloningsteknik, grundlæggende
(T og P)
15. - 16. nov. 6. - 7. maj 7.495
Celledyrkning – Dyrkning af humane celler (T og P) 29. - 30. nov. 11. - 12. jun. Nov.: 8.795
Jun.: 8.995
Analytisk kemi HPLC metodeudvikling (T) 11. okt. 21. mar. 4.995
MS + GC-MS og HPLC-MS (T)

25. okt.

9. apr.

4.995

GC teori (T) 7. - 8. nov. 14. - 15. maj 7.495
GC hands on (P) 9. nov. 16. maj 4.995
HPLC teori (T) 13. - 14. dec. 28. - 29. maj 7.495
HPLC hands on (P) 15. dec. 30. maj 4.995
Mikrobiologi Det mikrobiologiske QC-lab (T og P) 7. nov. 23. apr. 7.500
Vurdering af mikrobiologiske analyseresultater i fødevarebranchen (T) Kun forår 14. mar. 6.300
Patogene bakterier i fødevarer (T) 27. sep. 11. apr. 4.995

Statistik

Statistik, grundlæggende (T) - 23. maj 4.995

Andet

Laboratorieberegninger (T) 10. - 11. okt. 4. - 5. mar. 7.495
ISO 17025, Akkreditering (T) 22. nov. 24. apr. 4.995
Mærkning af blandinger efter CLP-reglerne - Blended learning (T) 27. sep. og
12. okt.
28. feb. og
12. mar.
7.495

Akademiuddannelser

(Uddannelser med tilskud)

Uddannelse Forår 2024 Pris
AU Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi Hygiejnisk design, eftermiddag 13. mar. - 8. maj
Eksamen 22. maj
5.300
Måleteknik, aften 29. feb. - 6. jun.
Eksamen 20. jun.
8.700
Mikrobiologi, aften 13. mar. - 15. maj
Eksamen 29. maj
5.300
Proces og metode, aften 27. feb. - 7. maj
Eksamen 4. jun.
8.700

AU Ernæring

Ernæring og sundhed, dag 29. feb. - 16. maj
Eksamen 30. maj
6.800
Økologi og bæredygtighed, dag 27. feb. - 30. apr.
Eksamen 14. maj
6.800
Hygiejne og rengøringsteknik
(IDV-kursus uden tilskud)
Hygiejne og rengøringsteknik, udvidet 4. mar. - 13. maj
Eksamen 27. maj
7.800
Indledningsfag Indledende kursus i biokemi, dag, 3 mandage 4. - 18. mar. 3.750
Indledende kursus i matematik, aften, 6 onsdage 10. jan. - 14. feb. 3.750
Indledende kursus i kemi, aften, 6 mandage 8. jan. - 12. feb. 3.750