Vil du mestre konflikter med vanskelige kunder eller kolleger? Skal dine formidlingsevner boostes? Skal din jobprofil gøres grønnere?

Så kan det være via tilskud fra Omstillingsfonden. Hidtil har den tilbudt støtte til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte HK’ere.

Men nu kan også HK’ere med korte og mellemlange videregående uddannelser som laboranter, økonomer, IT-folk og mange andre være med.

Det glæder HK Privats uddannelsespolitiske konsulent Kristi Maire Rammo, som opfordrer HK’erne til at holde sig til.

- Det er en stor sejr for HK, at målgruppen for omstillingsfonden udvides med denne trepartsaftale og at flere kan få de 10.000 kr. om året. Vi har kæmpet for at få flere med, og det er lykkedes. Vi opfordrer nu alle i job til at finde relevante kurser, så de er klar til 2024.

sådan gør du

Spørgsmål og svar om omstillingsfonden

Hvordan tilmelder jeg mig en uddannelse?

Tilmelding foregår på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmeside.

Hvordan bliver jeg godkendt til et uddannelsesforløb?

Det er uddannelsesinstitutionen, der skal tjekke, om du er berettiget til støtte.

Ved tilmelding til et uddannelsesmodul skal du på tro og love oplyse:

• At du enten er faglært, ufaglært eller har en kort eller mellemlang videregående uddannelse,
• At du er i beskæftigelse og
• At du ikke tidligere har modtaget midler fra fonden fra andre institutioner i samme kalenderår. 

Hvordan søger jeg tilskud?

Tilskud fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelserne.

Uddannelsesinstitutionen kan så bede om dokumentation for, at du er berettiget til støtte.

Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at:

at du er en del af målgruppen for omstillingsfonden
at du får maksimum 10.000 kr. i støtte om året
at institutionen fortsat har midler tilbage i fonden.

Kan jeg tilmelde mig flere fag?

Det er der intet i vejen for. Omstillingsfonden dækker dog kun samlet set 10.000 kr. pr. år.

Kan jeg nøjes med tage et fag, eller skal jeg tage et helt uddannelsesforløb?

Du kan sagtens tage et enkelt fag eller flere. Du behøver ikke at tage en hel uddannelse. Hvis du derimod ønsker en hel uddannelse, så har du 6 år til det. Omstillingsfonden gælder dog (foreløbig) kun i 4 år.

Det er længe siden, jeg har siddet på skolebænken. Kan jeg gøre noget for at forberede mig?

Flere uddannelsesinstitutioner tilbyder kurser i studieforberedelse og -teknik.

Hvilke uddannelser kan jeg tage?

Alle offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og HD 2. del.

Læs mere akademiuddannelsen

Læs mere om diplomuddannelsen

læs mere om HD 2. del

Hvordan forholder jeg mig i forhold til min arbejdsgiver?

Er du dækket af en kompetencefond, så kan der være mulighed for gratis fri ad den vej. Er du i tvivl om, om du er dækket af en kompetencefond, så kontakt os.

Hvordan er samspillet mellem Omstillingsfonden og overenskomsternes uddannelsesrettigheder?

Det korte svar er: hvis du er ansat på en overenskomst, som har uddannelsesrettigheder, fx en kompetencefond, så kan du stadig søge Omstillingsfonden.

Du vil få dækket deltagergebyret og resten skal du søge via de ordninger, der findes i din overenskomst.

Jeg er ikke omfattet af en overenskomst?

Hvis du skal til undervisning i arbejdstiden, så skal du selvfølgelig sikre dig, at din arbejdsgiver vil give dig fri til det. Nogle arbejdsgivere vil gerne betale for, at deres medarbejdere videreudvikler sig. Vil din arbejdsgiver ikke betale, så må du enten selv til lommerne, eller også kan du vælge fag, der har aftenundervisning.

Hvad koster det at tage et fag eller en hel uddannelse?

Prisen er meget forskellig. Undervisningsmisteriet skriver på Uddannelsesguiden ug.dk, at hele akademiuddannelser kan koste mellem 16 - 146.500 kr. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS-point, af undervisningsformen, herunder om undervisningen foregår som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Et fag koster typisk mellem 2.000 og 10.000 kr.
Vis mere
 

 

Kun fantasien sætter grænser - næsten da

Omstillingsfonden dækker deltagergebyr på alle akademi- og diplomuddannelser og HD, sådan at du - uanset hvilken fag du vælger - kan få tilskud.

For HK’erne er de mest populære moduler ’Kommunikation i praksis’ og ’Ledelse i praksis’. Du kan planlægge en hel akademiuddannelse eller starte med enkelte, kortere moduler. 

Du kan også zoome helt ind på en konkret kompetence – fx ESG-rapportering, online kommunikation, data eller evner udi den grønne omstilling. 

’Grøn omstilling i praksis’ er eksempelvis et af de helt nye fag, som Kristi Maire Rammo anbefaler medlemmer at stifte bekendtskab med. Faget findes under akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling.

Når fantasien alligevel sætter en lille smule grænser, skyldes det, at HK’erne med korte og mellemlange videregående uddannelser ikke kan få støtte til ledelseskurser. 

Det ærgrer Kristi Maire Rammo, men hun minder om, at de overenskomstbaserede kompetencefonde giver tilskud.

Kristi Maire Rammo anbefaler, at du allerede nu finder vejen til HK Privats 13 fagområder og undersøger, hvad der findes af fag, og hvad der vækker din interesse. 

Find dernæst ud af, om du har mulighed for at tage uddannelse i arbejdstiden, eller skal det være om aften – og gør dig klar til at trykke på knappen! 

En stor sejr for laboranterne

Laboranterne i HK kan være stolte af, at de nu er indtænkt i Omstillingsfonden. Det var de nemlig ikke i fondens første levetid 2018-2023.

Det fik mange laboranter til at hæve stemmerne og beklage sig over forbigåelsen.

Deres stemmer er blevet hørt, og det glæder i den grad faglig konsulent i Dansk Laborant-Forening Susanne Bahne Hansen:

- Det her viser, at det svarer sig at hæve stemmen en gang i mellem. Selvfølgelig skal laboranterne være med, hvor det er sjovt. 

 

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til dine muligheder for efteruddannelse, så kontakt hkprivat-uddannelse@hk.dk

Læs om de mest udbredte støtteordninger til uddannelse her: Økonomi i efter- og videreuddannelse - Få gode råd og tips