Julefest - skål i champagne

Julefrokoster på arbejdspladsen betragtes som en del af arbejdet, og derfor er medarbejderne omfattet af arbejdsskadeloven. I hvert fald indtil den officielt er afsluttet. Derefter er det for egen risiko og ulykkesforsikring.

Der er dog nogle forhold, der skal være opfyldt, for at arbejdsskadesikringsloven gælder, forklarer juridisk konsulent Jane Nielsen fra juridisk kompetencecenter i HK.

Det er:

  • Julefrokosten skal være en officiel fest, hvor arbejdsgiveren står bag invitationen og har sat og kender til rammerne for festen.
  • Arbejdsgiveren har ansvaret for medarbejderne ved julefrokosten, indtil julefrokosten officielt er slut. Også selv om chefen ikke selv er med til julefrokosten – eller er gået tidligt hjem.
  • Det betyder ikke noget, om julefrokosten foregår i arbejdstiden. Eller om det er på arbejdspladsen eller fx på en restaurant ude i byen.
  • Hvis en skade skal være dækket af arbejdsskadeloven, skal den være sket ved en aktivitet, der er et naturligt led ved en julefrokost fx dans. Til gengæld betyder det ikke noget, hvor fuld man eventuelt har været.

Du får juridisk rådgivning og retshjælp

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.