Er du medlem af HK og hører du hjemme i det grafiske område?

Eller er du alternativt medlem af en gruppering, der har sit udgangspunkt i arbejderbevægelseskultur?

I så fald kan du/I søge støtte til faglige, politiske, sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter hos Grafisk Almenvelgørende Fond.

Fonden har gennem årene støttet både elever og ansattes studieture, et utal af seniorklub-arrangementer, ydet produktions- og vedligeholdelsesstøtte til grafiske museer og betalt for bøger og udgivelser.

Så længe det passer på formålet, kan aktiviteten komme i betragtning.

Sådan søger man

Du eller I kan søge om støtte hos Grafisk Almenvelgørende Fond senest tirsdag den 5. marts 2024 klokken 9.00.

Ansøgninger skal sendes til fondens sekretariat pr. e-mail til melike.kaplan@hk.dk

Spørgsmål kan stilles på telefon 3330 44 27.

Alternativt kan ansøgninger sendes med post til fondens sekretariat:
HK Privat
Att.: Melike Karakaplan
Weidekampsgade 8
2300 København S