Cliff Præstegaard

Foto: Brian Rasmussen

”Her er en telefon, og her er vores overenskomster.” Så var det bare at gå i gang for Cliff Præstegaard, der i 2004 blev faglig sagsbehandler i HK Djursland – et job han kun havde i tre uger, inden han blev faglig konsulent. Heldigvis ventede der ham en masse kurser, og han blev klædt godt på til at hjælpe medlemmerne. Men det irritererede ham, at HK Djursland ikke havde en hjemmeside, for det forventede medlemmerne. Så han lavede en. Med roterende snabel-a, som det hørte sig til.

Cliff Præstegaard
Cliff Præstegaard, medarbejderfoto 2008

I 2006 fusionerede HK Djursland med HK Kronjylland og blev til HK Djursland/Kronjylland, hvor Cliff Præstegaard fortsatte arbejdet som faglig konsulent fra Randers. I 2007 blev han valgt som tillidsrepræsentant for sine kollegaer. To år senere fusionerede HK Djursland/Kronjylland med HK Østjylland, og herefter blev arbejdsstedet Park Allé i Aarhus. Endnu en gang blev han valgt som tillidsrepræsentant for sine kollegaer og var faglig konsulent indtil 2010, da han stillede op og blev valgt til formand for HK Handel Østjylland.

- Jeg husker stadig, at jeg blev valgt med 111 stemmer mod 36, selv om jeg stillede op mod den daværende næstformand. Jeg ville gerne et mere samlet HK, mere professionalisme og mere fokus på medlemmerne, fortæller Cliff Præstegaard.

Kampen for ordentlighed

Det er det lange seje træk for medlemmerne, der betyder noget for ham, men der er enkeltsager, der står ud i hukommelsen. Bl.a. da han havde skaffet en halv million til et medlem, fordi han kunne bevise, at der var tale om forskelsbehandling, og at medlemmet var blevet fyret pga. alder.

- Det betyder virkelig noget for mig. At det går ordentligt for sig. Det er ikke i orden at fyre en mand på den måde. Generelt optager det mig meget, at den store ikke skal udnytte den lille. Og store virksomheder skal heller ikke udnytte statsfinansierede jobtiltag til egen økonomisk vinding, siger Cliff Præstegaard, der ofte går forrest i kampen mod gratis virksomhedspraktik for ledige.

Kampen mod gratis virksomhedspraktik

Men hvorfor er han så meget imod gratis virksomhedspraktik? Hjælper det ikke bare ledige i job?

- Store virksomheder – særligt dagligvarevirksomheder – udnytter ledige til gratis arbejdskraft uden at der er et eneste job i vente. Der er kun en ny virksomhedspraktikant til at tage over fra den forrige. Og dermed ender virksomhedspraktikanter med at tage jobs fra nogle, der havde kunnet leve af det. Meningen med virksomhedspraktik er at få mennesker, der ikke er hverken job- eller uddannelsesparate i gang med et job og få noget erfaring. Det er ikke at sende fuldstændigt jobparate mennesker i endnu en udsigtsløs praktik. Vi nødt til at dele de to grupper op for at komme udnyttelsen til livs. Virksomhedspraktik er rigtig godt for dem, der har brug for det. Alle andre helt almindelige ledige skal i stedet have hjælp til at få uddannelse eller et reelt job – og dem vil der være mange, mange flere af, hvis store virksomheder ikke kunne få al den gratis arbejdskraft, som vi alle sammen betaler for dem, siger Cliff Præstegaard.

Kampen mod udnyttelse af fleksjobbere

Der er endnu en gruppe, der optager Cliff Præstegaard, og det er fleksjobberne, som han mener, bliver snydt og misbrugt som billig arbejdskraft.

- Tænk, at mange fleksjobbere bliver vurderet til 50 % arbejdsintensitet – bare fordi de fx ikke kan arbejde om morgenen eller om aftenen pga. fx smerter. Det er da noget sludder. Så længe de kan møde og passe deres job på det aftalte antal timer, skal de da ikke straffes. Lad mig komme med et eksempel. Hanne har stærke smerter i hænderne om morgen og bliver vurderet til at kunne arbejde 20 timer om ugen i en dagligvarebutik med 50 % arbejdsintensitet. Det betyder så, at hun kun får halv løn betalt af arbejdsgiveren, mens kommunen giver et flekslønstilskud. De 50 % gør hende attraktiv for arbejdsgiveren, der derfor kun skal betale halv løn, pension, feriefridage og fritvalgskonto til hende. Så selv om hun arbejder 20 timer i ugen, står hun tilbage med meget lille pension, en lille fritvalgsordning og få feriefridage, fortæller Cliff Præstegaard.

Særligt den lille pension, som fleksjobberne får, bekymrer Cliff Præstegaard.

- Om nogle år bliver mange af de nuværende fleksjobbere virkelig fattige pensionister, fordi de kun har en meget lille pension. Det er alt, alt for nemt for arbejdsgivere at få sat arbejdsintensitetsprocenten ned for fleksjobberen og dermed få billig arbejdskraft uden tanke på, hvad det vil gøre for medarbejdernes fremtid. Vi skal have set på lovgivningen nu, så vi kan få stoppet misbruget, siger Cliff Præstegaard, der er klar på at få endnu mere fokus på området.

Cliff Præstegaard

Portræt af Cliff Præstegaard ifm. formandsvalget i 2010

 

Cliff Præstegaard bor i Virring ved Skanderborg med hustruen Britta og drengene Liam og Matti. Han er glødende AGF-fan og ser langt de fleste af holdets kampe.