HK.dk logo

Din store forsikringsguide

Hvordan får du valgt den billigste forsikring, der passer bedst til dine behov? Hvor besværligt er det egentligt at skifte forsikringsselskab? Og hvilke forsikringsfordele kan du få gennem HK? Alt dette og meget mere om forsikringer, kan du læse om i dette tema.

Obs. Dette tema er fra 2015. Du skal være opmærksom på, at nogle regler kan have ændret sig siden da. Kontakt din lokale HK-afdeling på telefon 7011 4545, hvis du har spørgsmål til emnet.

Hvad dækker de forskellige typer af forsikringer

 • Indboforsikring: Dækker dit indbo, hvis det bliver stjålet eller skadet pga. brand, vand eller storm. Den gælder også for dine hjemmeboende børn - og udeboende børn, ind til de er 21 år. Forsikringen indeholder også en ansvarsdækning og en retshjælpsforsikring. Den dækker også for kufferter og andet rejsegods (men der er typisk en tidsbegrænsning på op til 3 måneder). Prisen for en typisk indboforsikring med dækning af indbo for 1 mio. kr. ligger som regel på 1.800-3.500 kr. om året. Prisen for en typisk indboforsikring med dækning af indbo for 2 mio. kr. ligger som regel på 1.600-5.600 kr. om året.
 • Ulykkesforsikring: Dækker hvis du er ude for en ulykke og får varige mén. Forsikringen indeholder som regel både en sum, som udbetales ved død og en sum, der udbetales ved varige mén (Fx mindst 5 eller 8 % mén). Du kan også vælge mellem en fritidsulykkesforsikring eller en heltidsulykkesforsikring, alt efter om du kun vil dækkes i fritiden eller også, når du er på job.
 • Husforsikring: Dækker dit hus. Den indeholder en brandforsikring og dækker som typisk skader, der skyldes brand, oversvømmelse, vandskade, storm, sky- eller tøbrud, snetryk, tyveri og hærværk. Prisen afhænger bl.a. af husets størrelse, tagbelægning og beliggenhed. (Når du køber hus, bør du i øvrigt også tegne en ejerskifteforsikring, der dækker for eventuelle mangler, der skyldes fejl i konstruktionen, som ikke blev opdaget før købet osv.).
 • Bilforsikring: En bilforsikring består af to dele: En lovpligtig ansvarsforsikring, som dækker, hvis du skader andre med din bil, og hvis dine medpassagerer i bilen udsættes for en ulykke.  Og en kaskoforsikring, som er frivillig og dækker skader på selve bilen og tyveri af bilen og dens tilbehør. Prisen på din bil afhænger af alder, køn, hvor du bor, og hvor længe du har haft bil. En typisk bilforsikring for en 19-årig mand kan koste alt mellem 23.000 og 47.000 kr. Mens en typisk bilforsikring for en 45-årig mand ligger fra 6.300 til 8.800 kr.
 • Rejseforsikring: Dækker udgifter til lægebehandling og hospitalsbehandling ved rejser udenfor Danmark, hvor det blå sygesikringskort blot dækker i EU og EØS-lande. Du kan vælge forskellige dækninger i din rejseforsikring - f.eks. hjemtransport, sygeledsagelse, erstatningsrejse, bagageforsinkelse osv. Ofte er det billigst at købe rejseforsikring det samme sted, som du har en indboforsikring.

5 trin - Hvilke forsikringer har du brug for?

 1. Du skal altid være opmærksom på dine forsikringer, og om du er dækket godt nok, når der sker store ændringer i dit liv. Især når du gifter dig, får barn, flytter eller øger værdien af dit indbo (Køber meget dyrt tv, cykel eller andet udstyr).
 2. Find forsikringsmåleren på Pension & Forsikrings hjemmeside.
 3. Indtast oplysninger om dig selv om dit behov. Hvilken bolig har du? Har du børn? Har du bil? Hvilke fritidsinteresser har du?
 4. Herefter får du anbefalet hvilken type forsikringer (fx indbo, ulykkes og bilforsikring), du har behov for. Du bliver gjort opmærksom på, hvilke der er lovpligtige, hvilke du bør have, og hvilke du blot kan overveje.
 5. Find flere gode råd om, hvilke forsikringer, du har behov for – og hvad de enkelte typer af forsikringer dækker på Forsikringsguiden.dk.

Sådan får du den bedste og billigste forsikring

Forsikring

Hvornår er du forsikret godt nok?

Det er umuligt at sætte generelle beløb på, hvilken dækning, du har behov for på dine forskellige forsikringer. Det kommer både an på, hvor meget du ejer af værdi, og hvilket temperament, du har. Generelt er der dog en tendens til, at vi danskere over-forsikrer os. Vi betaler langt mere i præmier, end der bliver udbetalt i forsikringssummer. Derfor får du her nogle gode råd fra Lars Baadsgaard, økonom og ekspert i forbrugerøkonomi fra Forbrugerrådet TÆNK:

 1. Når du skal vælge dækningssum i fx din indboforsikring, må du prøve at liste op, hvilke værdier du har – så du hverken forsikrer dig for et for stort eller for lille beløb.
 2. Sørg for at tegne forsikringer på de steder, hvor det virkelig ville gøre ondt. Det kan blive dyrt, hvis huset brænder eller bilen bliver stjålet, så hus-, indbo- og bilforsikring er en rigtig god idé.
 3. Gennemgå dine behov nøje, før du køber ekstra forsikringer ud over basis. Har du købt en Nihola-cykel til 16.000, har du måske brug for en særskilt cykel-forsikring, mens det er unødvendigt, hvis du kører rundt på en rusten havelåge. En årsrejseforsikring er et must ved rejser uden for EU, men du bør også overveje det, hvis du rejser meget i EU, fordi der er kommet nye sygesikringsregler, der sidestiller dig med borgerne i det land, du rejser til.  
 4. Drop alle mulige mikro-forsikringer, hvor du kan blive forsikret helt ned i detaljen – f.eks. med en benzinkortsforsikring, der giver dig råd til benzin, selv hvis du ikke har job. Hvis du bliver ledig, er benzinen nok ikke dit største problem, og måske bruger du så slet ikke bilen så meget.

Sådan er du forsikret på dit arbejde

Hvis du kommer til skade eller bliver syg

Arbejdsskadeforsikring: Din arbejdsgiver er forpligtet til at have en arbejdsskadeforsikring, der sikrer alle deres ansatte eller deres efterladte i tilfælde af ulykke, sygdom eller død, som skyldes selve arbejdet eller arbejdsforholdene. Arbejdsskadeforsikringen dækker skader, der medfører tab af erhvervsevne og tab af erhvervsevne. Det kan både være noget, der er sket efter en pludselig ulykke på jobbet eller en erhvervssygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning/belastning på arbejdet. Hvis du fx får nedsat hørelse eller får en ryglidelse, der er udviklet på grund af dit job.

Dækning: Hvis du har fået en arbejdsskade, skal det straks anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen (Kontakt din lokale HK-afdeling for hjælp med anmeldelsen). Når Arbejdsskadestyrelsen har godkendt din arbejdsskade, har du ifølge loven mulighed for følgende erstatning gennem arbejdsskadeforsikringen:

 • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. Ved permanente udgifter fastsættes erstatningen til et engangsbeløb.
 • Erstatning for tabt erhvervsevne.
 • Godtgørelse for varigt mén.
 • Overgangsbeløb ved dødsfald til ægtefælle eller til samlever, når samlivet har bestået i to år inden dødsfald.
 • Erstatning for tab af forsørger.

Erstatning for svie og smerte: Hvis din chef eller kollega er skyld i din arbejdsskade, kan du også søge om erstatning for svie eller smerte og eventuelt løntab, hvis du har været sygemeldt. Det er ikke en erstatning, der udbetales af arbejdsskadeforsikringen – her vil det være det være din kollega eller chefs ansvarsforsikring, der skal dække. Kontakt din lokale HK-afdeling for at få rådgivning om dette.

Gruppelivsforsikring: Nogle overenskomster sikrer dig en gruppelivsforsikring. Det vil sige at din arbejdsplads og fagforening har sikret dig en forsikring (ofte i forbindelse med en pensionsordning), hvor alle ansatte via lønnen indbetaler til en forsikring, der sikrer dig erstatning ved kritisk sygdom, og som udbetaler en erstatning til din ægtefælle eller samlever, hvis du dør. Som medlem af HK har du automatisk en gupppelivsforsikring gennem Alka, der indeholder en forsikring ved visse kritiske sygdomme, hvis du ikke har meldt den fra.

Ulykkesforsikring: Hvis du selv har tegnet en heltidsulykkesforsikring, kan du også herfra få udbetalt en erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke på arbejdet. Hvis du kommer ud for en ulykke, der medfører invaliditet, udbetaler de fleste ulykkesforsikringer en erstatning, når méngraden er på mindst 5 pct. Derudover kan en ulykkesforsikring indeholde en række forsikringsdækninger bl.a. for tandskader og behandlingsudgifter. Hvis du har en udvidet ulykkesforsikring, kan du også få erstatning, hvis du f.eks. brækker et ben eller forvrider noget i fx ryg og nakke. Man kan sige, at du bliver dobbeltdækket på jobbet, hvis du har en heltidsulykkeforsikring, fordi din arbejdsgiver også har en arbejdsskadeforsikring, der dækker dig. Så det er op til dig at vurdere, hvor stor en erstatning, du vil være sikret i tilfælde af en ulykke. Som medlem af HK har du automatisk en heltidsulykkeforsikring gennem Alka, hvis du ikke har meldt den fra.

Hvis du får stjålet noget

Hvis du får stjålet nogle private ting – som din pung eller din mobiltelefon - mens du er på arbejde, er det din egen indboforsikring, der skal dække. Det har ikke noget med din arbejdsgiver at gøre.

Hvis du skader andre på jobbet eller ødelægger noget

Hvis du er skyld i en ulykke på jobbet, er det oftest din arbejdsgiver, der skal betale. Derfor vil det være en god idé for alle arbejdsgivere at have tegnet erhvervsansvarsforsikring, som dækker både eget og ansattes ansvar. Ligeledes er det normalt din arbejdsgivers forsikring, der skal betale, hvis du kommer til at ødelægge ting eller møbler på arbejdet. Med mindre du med vilje har ødelagt noget eller har lavet noget groft uagtsomt.

Hvis du mister dit job

Du kan vælge at tegne en lønforsikring, som sikrer dig indtægt, hvis du bliver fyret. Der er en begrænsning på, hvor længe du kan få udbetalingen. Og du skal have haft arbejdet i et år for at kunne købe forsikringen. Til gengæld kan du med forsikringen sikre op til 80 % af din løn i 12 måneder.

Hvis du er selvstændig

Dine private forsikringer – som fx indboforsikring – dækker normalt ikke, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende. Du skal altså have en selvstændig erhvervsforsikring for at dække fx computer og inventar, hvis du har egen butik eller virksomhed. Ligeledes skal du sørge for, at du har en heltidsulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet. Hvis du har ansatte skal du have arbejdsskadeforsikring og bør også tegne erhvervsansvarsforsikring. Husk at indhente tilbud fra flere forskellige, hvis du skal have en erhvervsforsikring.

Få rabat på forsikringer gennem HK

HK og Alka har indgået et samarbejde, og derfor kan du som medlem af HK HANDEL få en lang række rabatter, hvis du tegner dine forsikringer i Alka. Faktisk får du 10 procent medlemsrabat på alle private forsikringer. Derudover kan du få en række særlige forsikringer til særlige priser, som kun gælder for medlemmer af HK:

Indboforsikring:

 • Du betaler 1.353 kr. om året og har en selvrisiko på 1751 kr.
 • Forsikringen er sumløs. Det vil sige, at du ikke skal regne ud, hvor meget dit indbo er værd. Forsikringen dækker det hele. Dog med en grænse på 66.000 kr. per genstand, 11.100 kr. per cykel og 131.900 for smykker. (Har du brug for en højere dækning, kan du kontakte Alka).
 • Forsikringen dækker ellers alt fra indbrud, hærværk og cykeltyveri til ansvarsforsikring og retshjælp og skader på grund af brand, storm og vand.
 • Du kan i tillæg til indboforsikringen tegne rejse- og afbestillingsforsikring, elektronikforsikring m.m.

Visse Kritiske Sygdomme:

 • Den koster 52 kr. om måneden.
 • Du er automatisk dækket af denne forsikring, så snart du har været medlem af HK i tre måneder, når du er mellem 18 og 65 år, hvis du ikke har meldt den fra.
 • Forsikringen udbetaler en erstatning til dig og dine børn under 18 år, hvis I bliver ramt af visse alvorlige sygdomme som fx kræft, nyresvigt, meningitis, HIV, døvhed eller blindhed.

Heltidsulykkesforsikring:

 • Den koster 45 kr. om måneden.
 • Du er dækket hele døgnet rundt og i hele verden.
 • Du er automatisk dækket af forsikringen, hvis du ikke har meldt den fra.
 • Forsikringen giver dig en erstatning, hvis du er ude for en ulykke og får varige mén, hvis du får skader på dine tænder eller dør som følge af en ulykke.
 • Forsikringen dækker også behandling hos fysioterapeut og kiropraktor.
 • Forsikringen dækker hele husstandens hjemtransport fra ferie inden for EU og visse EØS-lande. Se mere på www.alka.dk/hk.

Top 5 over billige forsikringer

Her er et eksempel på en Top 5 over de billigste forsikringsselskaber – ud fra en sammenligning af indboforsikringer til en familie på to voksne og to børn, der bor i hus på Amager og har valgt en selvrisiko på 1.000 kr. og en værdi på ca. 600.000 kr.:

 1. Alka (1.560 kr. pr. år inkl. offentlige afgifter)
 2. Nykredit (2.714 kr. pr. år inkl. offentlige afgifter)
 3. Gjensidige (2.714 kr. pr. år inkl. offentlige afgifter)
 4. GF Forsikring (2.776 kr. pr. år inkl. offentlige afgifter)
 5. Alm. Brand (3.614 kr. pr. år inkl. offentlige afgifter)

NB: Vær opmærksom på, at prisen kan svinge - fx afhængigt af hvor du bor. Der kan også være andre parametre, du bør sammenligne på. Fx værdi, selvrisiko osv.

Kilde: www.forsikringsguiden.dk.

Du kan skifte forsikringsselskab med et snuptag

Forsikring

Du bruger flere penge på forsikringer, end du får ud af det

Ifølge Forsikring & Pensions opgørelse brugte danskerne i gennemsnit i 2010 om året:

 • 1.952 kr. på indboforsikring
 • 2.318 kr. på ulykkesforsikring
 • 5.536 kr. på kasko- og ansvarsforsikring på bil

Forsikringer vil som regel være en underskudsforretning, så det handler om, at du skal tage stilling til hvilken risiko, du er villig til at løbe.

- Der er en række forsikringer, der er lovpligtige - som ansvarsforsikring, når man har bil og arbejdsskadeforsikring, når man er arbejdsgiver. Men hvilke forsikringer, man derudover har brug for er en individuel vurdering, man som forbruger må tage. Man kan ikke forvente at få sin præmie ind, for forhåbentlig kommer man ikke ud for ulykke, indbrud og så videre. Men samtidig står man over for risikoen for, at man kan ende med at skylde store summer, hvis man ikke har forsikret sig. Så forsikringer handler om tryghed, siger Anja Lintrup Sørensen, konsulent i Forsikringsoplysningen.  

Kilder til temaet: Jesper Hjorth Jespersen, kommunikationskonsulent i Forsikring & Pension, Anja Lintrup Sørensen, konsulent i Forsikringsoplysningen, Lars Baadsgaard, økonom og ekspert i forbrugerøkonomi i Forbrugerrådet Tænk, Ulrik Herringstad, storkundechef i Alka, forsikringsguiden.dk, forsikringsoplysningen.dk, forbrug.dk.

Det skal du vide om pension

Forstå din lønseddel på 10 minutter

Se, hvad din kollega tjener - og hvad du selv bør få

Læs også

Pension: Hvad får du råd til, når du bliver ældre?

Ved du, hvad der er forskellen på en arbejdsgiver-betalt og en privat pension, og hvornår du har
krav på eller behov for det ene eller det andet? Og ved du, at der kan være mange tusinde kroner at spare ved at skifte pensionsselskab, hvis du har en
privat pensionsordning? Det kan du læse mere om i dette tema, der guider dig hele vejen rundt om din pension.  

Butiksassistent - HK fagforening

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk