HK.dk logo

Sådan tackler du konflikter med kolleger

Cirka hver sjette oplever konflikter på arbejdspladsen en gang om måneden. Her får du råd til at forebygge, spotte og tackle konflikter med kolleger.

Obs. Dette tema er fra 2015. Du skal være opmærksom på, at nogle regler kan have ændret sig siden da. Kontakt din lokale HK-afdeling på telefon 7011 4545, hvis du har spørgsmål til emnet.

Sådan tackler du konflikter med kolleger
-De 10 bedste råd

 1. Lyt, og vær imødekommende, hvis en kollega lægger op til en konflikt med dig.
 2. Tag udgangspunkt i, at der altid er en årsag til, at din kollega føler sig forurettet, provokeret eller dårligt behandlet af dig. Også selv om du har en anden opfattelse af situationen.
 3. Stil uddybende spørgsmål: Hvad er det, der gør, at du har det sådan? Brug ikke ”Hvorfor?”, for det kan få kollegaen til at gå i forsvarsposition i stedet for åbent at forklare sig.
 4. Brug svarene til at reflektere over din egen adfærd. Er der noget, du kan lære af situationen? Eller kunne du have gjort noget anderledes?
 5. Vis med både dit toneleje (roligt), dit kropssprog (åbent) og den måde, du taler på (jeg-form), at du er villig til at tale om tingene, tage din del af ansvaret for konflikten og finde et kompromis.
 6. Sig til, hvis du har brug for en tænkepause og aftal en opfølgning: ”Jeg vil meget gerne tale med dig om dette, men jeg har brug for at tænke over det. Kan vi tale videre om det i morgen?”
 7. Tal ud i stedet for at surmule i krogene, hvis du selv er utilfreds med en kollega eller en situation. Men sørg for at give din feedback på en konstruktiv måde uden at generalisere. Drop man/vi, og brug jeg-form: ”Jeg oplever, at det er forstyrrende, at du råber højt, når du taler i telefon. Jeg vil gerne være med til at finde en løsning, der fungerer for os begge.”
 8. Overvej hvorfor du bliver irriteret på en kollega. Hvis du ser konflikten fra flere sider, i stedet for automatisk at tænke ”Han er en idiot”, er der meget større chance for, at I kan finde en fælles måde at komme videre på.
 9. Vær respektfuld. Der kan være kolleger, du aldrig bliver bedste venner med. Men I er nødt til at finde en måde at arbejde sammen på. Derfor er du nødt til at holde fast i at være lyttende og tage udgangspunkt i, at I begge har gode intentioner.
 10. Sørg for at have en politik for konflikthåndtering mellem kolleger på arbejdspladsen. En god idé er at give mulighed for kollegacoaching eller konfliktmægling (se længere nede i temaet).

Sådan opstår konflikter med kolleger

 • Du og en kollega misforstår hinanden – dårlig kommunikation fører til kold luft eller skænderier.
  Løsningsforslag: Kom til bunds i problemet ved at få talt om situationen. Stil åbne spørgsmål som ”Hvordan oplevede du situationen?” eller ”Hvad var det, jeg sagde, som du blev ked af?”. Lad din kollega svare, uden at du afbryder. Døm ikke og diskuter ikke hvem, der bærer skylden for misforståelsen. Forklar på en respektfuld måde, hvordan du selv har oplevet situationen. Når begge parter får talt åbent om tingene, vil misforståelsen sandsynligvis blive ryddet af vejen, og I kan komme videre. 
 • Du og en kollega er meget forskellige – I bliver hurtigt uenige og har en dårlig relation til hinanden.
  Løsningsforslag: Vær åben over for at lytte og prøve at forstå din kollegas værdier og tilgang til en bestemt situation. Lad være med at afbryde undervejs. Spørg bagefter ind til det, du ikke forstår. Fortæl din egen version af situationen og forklar dine egne forventninger og behov – vær konkret. En åben kommunikation vil ofte føre til, at I forstår hinanden bedre. I bliver måske aldrig bedste venner, men I lærer at respektere hinanden.
 • Der er uklarhed om arbejdsopgaver og mål på din arbejdsplads – og du og dine kolleger bliver uenige.
  Løsningsforslag: Lyt til dine kolleger og lad alle komme til orde. Vær selv konstruktiv og tal i jeg-form, når du selv skal give udtryk for dine ønsker og behov. Når alle har fået talt ud, vil I have et billede af, hvor uklarhederne opstår. Hvis I ikke selv har svar på alle spørgsmål, så bed chefen om at sætte rammerne op: Hvad er målet med opgaven? Hvem skal gøre hvad? 
 • Fyringsrunder, arbejdspres eller strukturforandringer kan føre til skænderier, konkurrence, sladder.
  Løsningsforslag: Du og dine kolleger må sørge for en åben dialog, hvor alle kommer til orde. Hver især må I fortælle, hvad der presser jer, hvilke arbejdsopgaver I udfører, og hvilke, der volder jer problemer. Vær tydelige omkring, hvad I har behov for hjælp eller støtte til. Find ud af, om I sammen kan finde løsninger eller kompromiser, der kan hjælpe jer videre. Ellers må I bede chefen om at få afklaret den usikkerhed eller uenighed, der er opstået. 
Kilder: Løkke Munk Kirkegaard, erhvervscoach og dialogtræner, Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel, trapned.dk, detdumaerker.dk


Uløste konflikter påvirker dit humør og din krop

Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel og Åse Marie Hansen, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, som har forsket i arbejdsmiljø og helbredskonsekvenser af stress, er enige om, at det er vigtigt, du bliver klædt på til at tackle konflikter på dit job, og at I på arbejdspladsen har en fast procedure for at få bearbejdet konflikterne bagefter. For ellers kan det påvirke både dit humør og din krop.

 • Uløste konflikter mellem kolleger kan føre til dårligt psykisk arbejdsmiljø og mobning. Og det kan igen føre til dårlig trivsel, øget sygefravær og helbredsproblemer.
 • Mange og gentagne konflikter med både kolleger og kunder kan også føre til stress, som igen kan føre til dårlig trivsel, øget sygefravær og på længere sigt depression og forhøjet blodtryk, der kan øge risikoen for hjerte- og kredsløbssygdomme. 

Sådan går du ind i eller udenom konflikten

Løkke Munk Kirkegaard, erhvervscoach og dialogtræner forklarer her, hvordan din opførsel kan være med til at mindske eller øge det antal af konflikter, du havner i med kolleger: 


Med denne opførsel kan du selv mindske antallet af konflikter, du havner i:

 • Vær lyttende og lad folk tale ud.
 • Vis med et åbent kropssprog (ingen arme over kors) og et venligt toneleje, at du er villig til at tale om tingene.
 • Se på og vis ægte interesse for din kollega ved at være 100% nærværende.
 • Smil – både når du taler ansigt-til-ansigt med folk og i telefonrøret.
 • Tal i jeg-form og udtryk dine egne behov og ønsker, mens du samtidig er åben for at lytte til andres.
 • Vær konkret og specifik, når du taler.
 • Vær fordomsfri og forsøg altid at se en sag fra flere sider – også selvom du umiddelbart er meget overbevist om din egen opfattelse af situationen. 

Med denne attitude/opførsel kan du være sikker på at havne i konflikter:

 • Stå med et arrogant eller aggressivt kropssprog, fx med hænderne i siden og skrævende ben lige foran din kollega.
 • Tjek din telefon eller mail, mens andre taler til dig.
 • Tal i man/vi-form hele tiden.
 • Undgå at se folk i øjnene.
 • Afbryd så meget, du kan komme til.
 • Tolk og fordøm alt, hvad andre siger til dig.
 • Generaliser.
 • Brug konstant sarkasme og ironi, og sig tingene indirekte (pakket ind).
 • Vær sikker på, at du altid er den eneste, der har ret – og alle andre er idioter.

Bør du blande dig i andres konflikter?

Som udgangspunkt skal du ikke blande dig i andres konflikter. Men to kolleger kan blive så uenige og skændes så meget, at det kan være nødvendigt med en konfliktmægler. Nogle gange kan en leder eller en kollega tage rollen, men hvis konflikten er eskaleret, kan det være nødvendig med en neutral tredjepart. Fx en konsulent eller coach, der har erfaring med konfliktmægling. 


9 trin inden for konfliktmægling 

 1.  De to parter i konflikten skal være enige om, hvad konflikten handler om. 
 2. Begge skal acceptere at forsøge en mægling. Aftal konkret, hvad der skal ske og hvornår. 
 3. Begge fortæller deres historie - uden at den anden afbryder. Mægleren hjælper i processen som aktiv ordstyrer. 
 4. Begge parter formulerer, hvad det vigtigste i konflikten er. Herefter prioriteres, hvad der skal løses. 
 5. Find behov og interesser. Formuler hvad der ligger bag de to historier. 
 6. Brainstorm på løsninger til problemet. 
 7. Begge parter skal være tilfredse med løsningen, og den skal være realistisk. 
 8. Skriv konkrete aftaler ned som en handlingsplan - ikke bare hensigtserklæring. 
 9. Husk at der undervejs skal gives tid til at tænke over tingene. 
Kilde: Arbejdsmiljoviden.dk

Sådan forebygger I konflikter

Hvis I har et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads, vil det ofte smitte af, så I oplever færre konflikter både med hinanden og med kunderne. Det er en længere proces – læs mere på BAR Handels hjemmeside detdumaerker.dk, hvor der er guides til at komme i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på fx personalemøder og dialogmøder – men det handler især om tre ting: 


 1. Drop fejlfinderkulturen. Bliv enige om, at det er okay, at alle begår fejl en gang imellem og vær i stedet parat til at hjælpe hinanden.
 2. Vær åben over for at modtage feedback – og over for at give respektfuld feedback til andre.
 3. Se det som en fordel, at I er forskellige og har forskellige styrker. 
Derudover bør din arbejdsgiver i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladsen sørge for tre helt konkrete tiltag, der både forebygger konflikter – og ruster jer til at tackle dem, der opstår: 
 1. Gennemfør arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert tredje år, hvor I også skal kortægge det psykiske arbejdsmiljø og vil kunne spotte hvor mange konflikter, I har på arbejdspladsen, og hvordan og hvornår de opstår – så I derefter kan lave en konkret handlingsplan for at komme dem til livs.
  Læs mere om APV på arbejdstilsynet.dk
 2. Alle medarbejdere bør uddannes i konflikthåndtering:
  - I kan organisere intern erfaringsudveksling og træning i konflikthåndtering på arbejdspladsen.
  - I kan tage eksterne kurser. Fx findes der en række AMU-kurser i konflikthåndtering. Se på amukurs.dk.
  - I kan bruge det materiale, som BAR Handel har udviklet – find det fx på detdumaerker.dk og trapned.dk.
 3. Lav en konfliktpolitik på arbejdspladsen. Den bør bl.a. indeholde en afklaring af:
  - Hvordan forholder I jer til konflikter på arbejdspladsen?
  - Hvordan arbejder I med at nedtrappe konflikter med hhv. kunder og kolleger?
  - Hvordan og af hvem kan man få assistance, hvis der opstår en konflikt med en kunde?
  - Hvem går man til for at tale ud om en konflikt bagefter?
  - Skal man kunne bede om en konfliktmægler i en konflikt mellem to kolleger? Hvem skal det være?
  Få flere input til at lave en konfliktpolitik på trapned.dk og detdumaerker.dk.

Tal på konflikterne

Ifølge den seneste undersøgelse af danskernes arbejdsmiljø og helbred fra 2012, som det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har lavet, udsættes cirka hver sjette dansker for konflikter på arbejdspladsen en gang om måneden eller mere. Og medarbejdere inden for detailhandel er nogle af dem, der er særligt udsatte:
 • 16 % af alle danskere har haft skænderier eller konflikter på arbejdspladsen en gang om måneden eller mere gennem det seneste år:
     - Ser man specifikt på butikssælgere, er tallet godt 21 %.
     - For lager- og transportmedarbejdere er tallet godt 22 %.
     - For kasseassistenter er tallet godt 17 %.
     - For kundeinformationsmedarbejdere er tallet knapt 17 %.
     - For kontormedarbejdere og sekretærer er tallet godt 16 %
 • Mænd mellem 25 og 44 år og kvinder mellem 35 og 44 år svarer oftere end andre aldersgrupper, at de har haft skænderier eller konflikter på arbejdspladsen. 
Professor Åse Marie Hansen fra Institut for Folkevidenskab og affilieret til NFA, som har været med til at fortolke data i undersøgelsen, siger: 

Når folk rapporterer konflikter her i undersøgelsen, gætter vi os til, at de oplever det som noget negativt. Derfor er det vigtigt på den enkelte arbejdsplads gennem APV’er at få kortlagt det psykiske arbejdsmiljø og set nærmere på, hvilken type konflikter der opstår netop her. For det betyder naturligvis noget for både medarbejdernes velvære og arbejdspladsens produktivitet, hvis der er mange konflikter.


Læs også temaet om konflikter med kunder.


Kilder til hele temaet: Åse Marie Hansen, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og affilieret til det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Løkke Munk Kirkegaard, erhvervscoach og dialogtræner, Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel, Rosa Kjellerup Andersen, kasseassistent i Lidl i Grenaa,Pjece fra BAR HANDEL: Trap ned – lær at tackle konflikter, trapned.dk, detdumaerker.dk, barkontor.dk, barhandel.dk, arbejdsmiljoweb, arbejdsmiljoportalen.dk, arbejdstilsynet.dk   

Kilder: Løkke Munk Kirkegaard, erhvervscoach og dialogtræner, Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel, trapned.dk og detdumaerker.dk


Læs også

Sådan tackler du konflikter med kunder

Hvem har flest konflikter med kunder? Og hvordan nedtrapper du konflikter i stedet for at optrappe dem? Cirka hver sjette oplever konflikter på arbejdspladsen en gang om måneden. Her får du råd til at forebygge, spotte og tackle konflikter med
kunder. 

Konflikter

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk