HK.dk logo

Alt du bør vide om ramadanen

Flere og flere virksomheder tager hensyn til ramadanen, men hvad går ramadanen ud på? Har du særlige rettigheder på jobbet under ramadanen, hvis du er muslim? Hvordan tager du hensyn til en fastende kollega, og hvilke varer er det en god idé at sætte fokus på under ramadanen?

Obs. Dette tema er fra 2015. Du skal være opmærksom på, at nogle regler kan have ændret sig siden da. Kontakt din lokale HK-afdeling på telefon 7011 4545, hvis du har spørgsmål til emnet.

De 10 vigtigste ting, du bør vide om ramadanen

 1. Ramadan er det arabiske navn på den niende måned i den islamiske kalender, som går fra nymåne til nymåne og dermed strækker sig over 29-30 dage. Det var i denne måned, at profeten Muhammed fik sin første åbenbaring af ærkeenglen Gabriel. Tidspunktet for ramadan rykker sig hvert år 11 dage frem i forhold til den almindelige solkalender. I år begynder ramadanen den 6. juni og slutter den 5. juli.
 2. Som praktiserende muslim, skal man faste under hele ramadanen.  I Danmark skønnes det, at der er mellem 230.000 og 300.000 muslimer, men hvor mange, der er praktiserende, vides ikke.
 3. Fasten betyder, at man skal holde sig fra både mad, drikke, tobak og sex fra daggry til solnedgang hver dag under ramadanen.
 4. Børn under pubertetsalderen og syge og svage er fritaget. Og folk, der er på rejse, gravide, ammende eller menstruerende under ramadanen, får lov til at rykke deres faste til et andet tidspunkt.
 5. En typisk dag under ramadanen begynder med et lille morgenmåltid, mens det er mørkt. Nogle går derefter hen til moskeen, mens andre beder derhjemme. Arbejdsdagen forløber derefter helt normalt. Og efter solnedgang mødes man så med familie og venner og spiser et måltid sammen.
 6. Ramadanen afsluttes med Eid al-Fitr, som er en festdag og helligdag som juleaften for kristne. Her samles man til en fælles bøn om morgenen og besøger i de følgende dage familie og bekendte for at ønske dem tillykke med ramadanens afslutning.
 7. Ramadanen er en meget vigtig del af islam. Det er en tid for at se indad og intensivere sine bønner. Sulten skal få en til at tænke over de mennesker, der lider og sulter hver dag, så man føler sig taknemlig for sit liv og bliver bevidst om, at man bør hjælpe sin næste. Derfor er det også meget almindeligt, at man som muslim giver gaver eller donationer til velgørende formål under ramadanen.
 8. Traditionen siger, at en muslim ikke skal skilte med, at han eller hun faster. Det er vigtigt, at vedkommende stadig udfører sine almindelige pligter og arbejde.
 9. Profeten Muhammed skulle have brudt fasten ved at spise tre dadler om aftenen, så derfor spiser mange muslimer dadler som det første, når de efter solnedgang indtager et måltid. Derudover står menuen ofte på suppe, kød og forskellige grønsagsretter.
 10. Ramadanen er hårdest, når den falder i sommermånederne, fordi man her skal undvære mad og drikke i mange flere timer, da solen står tidligere op og går senere ned.
Kilder: islam.dk, religion.dk, pewforum.org

Sådan beskrives ramadanen i koranen

”Ramadân er den måned, i hvilken Koranen blev åbenbaret som en vejledning til menneskeheden og et klart kriterium til at skelne (mellem ret og uret). Derfor skal den, der ser nymånen, faste måneden ud; men den, der er syg eller på rejse, må faste et tilsvarende antal dage senere. Gud ønsker jer vel – ikke ubehag, for at I må faste det fulde antal dage og prise Gud, der har vejledt jer – og være taknemmelige.”

- Koranen, 2:185

Sådan ser dine rettigheder ud under ramadanen

 1. Folketinget har vedtaget en søgnehelligdagslovgivning i Danmark, som Butiksoverenskomsten følger, suppleret af ekstra på frihed grundlovsdag og juleaftensdag.
 2. Der er således ikke nedskrevne rettigheder om ramadanen, og du har ikke krav på at holde fri på Eid al-Fitr, få ekstra pauser eller holde ferie under ramadanen.
 3. Du har altid ret til at tale med din arbejdsgiver og bede om fri, hvis Eid al-Fitr falder på en arbejdsdag, eller du har behov for andre hensyn under ramadanen, idet din arbejdstid efter overenskomsten skal tilrettelægges under hensyn til både dit og virksomhedens behov. De fleste arbejdsgivere ønsker at være fleksible.
Kilder: Lisbeth Nørremark, faglig sekretær i HK Handel, retsinformation.dk.

Sådan viser du hensyn over for din fastende kollega

Hvis du har en muslimsk kollega, der holder ramadan, er der flere ting, du kan gøre for at vise hensyn. Annette Vittrup, HR-partner og mangfoldighedskonsulent i Dansk Supermarked, Rikke Ørum, underdirektør i Dansk Erhverv og Jørgen Bæk Simonsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU kommer her med gode råd:

 • Udvis interesse og positiv nysgerrighed og spørg ind til, hvordan din kollega holder ramadan, og hvordan han/hun har det. Det kan være meget forskelligt fra person til person.
 • Giv en hjælpende hånd med en arbejdsopgave, hvis din kollega virker mat.
 • Vær generelt opmærksom og støttende over for din kollega – det er et godt tip, uanset om det er ramadan eller ej.
 • Udvis fleksibilitet i forhold til vagtskema og ferier. Måske vil din muslimske kollega arbejde på de helligdage, der betyder noget for dig, hvis du tager ekstra vagter under ramadanen.

IKEA og ramadanen

IKEA er kendt for at være en rummelig virksomhed, så hvordan tackler de ramadanen? Vi har spurgt både en chef og en medarbejder.

Yakup Ucar, arbejder i kundeserviceafdelingen i IKEA:

Hvordan holder du ramadan, og hvad betyder det for dig?
- Jeg holder ramadan, som det beskrives i koranen. Det betyder meget for mig, fordi det er et af de fem vigtige krav, muslimer skal leve op til. Så under hele ramadanen stopper jeg med at spise og drikke ved solopgang og spiser og drikker først igen efter solnedgang. Det har jeg gjort, siden jeg var omkring 14-15 år.

Hvad betyder det for dit humør, arbejdsevne og engagement, når du faster?
- Mit humør er generelt godt, og jeg ser positivt på livet. Det ændrer sig ikke under ramadanen. Min arbejdsevne plejer heller ikke at ændre sig – det kan man endda se i statistikken. Faktisk føler jeg mig mere koncentreret under ramadanen. På en almindelig dag kan jeg godt blive helt dårlig over ikke at spise eller drikke i nogle timer, men under ramadanen, føles det som om, man får noget ekstra støtte oppefra. Jeg tænker meget på, at der i koranen står: ”Hvis du kommer et skridt mod mig, så kommer jeg tre skridt hen mod dig.” Så det kan godt være, jeg ikke får mad og drikke – men jeg føler, jeg til gengæld får en anden tålmodighed og energi.  Ramadanen fungerer også som et eksempel for mig selv på, at min selvdisciplin er god. Jeg kan hele tiden tænke tilbage på, at når jeg klarede ramadanen, så kan jeg også klare det her. Ramadamen giver også en bedre forståelse for fattige mennesker og de mange, der dør af sult hver dag. Og det er også en periode, hvor jeg altid giver penge til velgørende formål.

Hvad betyder det for dig, at din arbejdsgiver tager hensyn til din religion og en højtid som ramadanen?
- Nu har jeg været ansat siden 1999, og jeg er stadig glad lige så glad for at være her, som hvis jeg var begyndt i går. Det har selvfølgelig stor indflydelse, at min leder også tager hensyn til mit privatliv. For eksempel har vi et stillerum, som kan bruges til bøn eller hvad man nu har brug for. Det kan både jeg og mine kollegaer fra andre forskellige trosretninger bruge. Jeg plejer i øvrigt at søge om fri, når jeg skal fejre Eid al-Fitr, og det er der ikke problemer i.

Hvilken støtte eller forståelse er vigtig fra kollegaerne under ramadanen?
- Personligt har jeg ikke behov for noget ekstra støtte. Men folk spørger mig jo tit, hvad ramadanen betyder, og om jeg virkelig ikke må drikke eller spise, og så forklarer jeg gerne. Det gør mig heller ikke noget, at andre spiser og drikker foran mig. På en måde føler jeg mig ekstra selvdisciplineret, fordi jeg kan holde fast i fasten i et ikke-muslimsk land end i et muslimsk land, hvor alle andre også faster på samme tid.

Teresia Palm, HR manager i IKEA Danmark:

Hvordan arbejder I med at tage hensyn til jeres medarbejderes forskellige kulturer og religioner?
- Det ligger dybt i IKEAS DNA. For os er det essentielt at sikre, at vi har medarbejdere med forskellig baggrund, kompetencer, religioner og syn på livet. For det bidrager til udviklingen af både forretningen og medarbejderne. Samtidig er det vores grundtanke, at vi skal afspejle samfundet og møde vores kunder, hvor de er. Og de er jo også meget forskellige. Fra man begynder første dag i IKEA ved man derfor, at vi er rummelige, og at alle har lov til at være sig selv, og at alle har noget unikt at bidrage med, som skaber værdi. Derudover er det vores ledere ude i de enkelte teams, som har et stort ansvar for at sikre, at arbejdsklimaet fungerer.

Hvilke hensyn tager I til muslimske medarbejdere under ramadanen?
- Vi er altid åbne over for at have dialog om individuelle behov med den enkelte medarbejder. Og er der en, som holder ramadan, så kan denne medarbejder have dialogen med den, der lægger vagtskemaerne.  Vi ved, at det giver os så meget tilbage, hvis vi er åbne over for den enkeltes behov. Det er vores filosofi i hverdagen og derfor lytter vi naturligvis til muslimerne, som vi gør det til alle andre, der har en anden religion og andre helligdage at fejre.

Hvorfor har I valgt at gøre det?
- Vi synes, det er vigtigt med mangfoldighed og lytte til medarbejdernes behov og finde løsninger. Hver medarbejder er bevidst om det, og så lytter kollegaerne til hinanden og støtter hinanden. Vi skaber følelsen af, at vi er sammen om dette, og det er det, som giver en god arbejdsplads.

 

Flere og flere virksomheder tager hensyn til ramadanen

Som arbejdsgiver kan det betale sig at tage hensyn til medarbejdere, der holder ramadan – ligesom man tager hensyn til alle mulige andre individuelle behov, du som medarbejder kan have. Sådan lyder det fra både Dansk Erhverv, Dansk Supermarked og en forsker på området:      

 • Rikke Ørum, underdirektør i Dansk Erhverv: ”Det er vores klare indtryk, at flere og flere er bekendt med betydningen af ramadanen for den enkelte og hvad det indebærer. Det er selvfølgelig vigtigt, at den enkelte udfylder sit job, men som arbejdsgiver kan man jo gøre meget for at prøve at være fleksibel i forhold til at finde løsninger, hvis en medarbejder fx har brug for andre arbejdstidspunkter. Har man et meget fysisk krævende job, kan det jo være en skidt kombi med ikke at drikke og spise, og så kan ferie eller afspadsering måske komme på tale. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det er sund fornuft som arbejdsgiver at være lydhør over for sine medarbejderes behov i det omfang, det kan lade sig gøre. Det er vi jo også i mange andre sammenhænge, så vi tager hensyn til folk, der skal hente børn eller til folk, der gerne vil fejre jul med familien. At tage hensyn til ramadanen er ikke anderledes.”      
 • Jørgen Bæk Simonsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU: ”I den muslimske del af verden, er hele samfundet præget af, at folk faster under ramadanen. Tempoet reduceres automatisk jo længere hen i ramadanen, man kommer. I Danmark er det selvfølgelig anderledes. Koranen siger i øvrigt også, at det er vigtigt, at man opfylder sine normale pligter under ramadanen. Til gengæld tror jeg, flere og flere arbejdsgivere er opmærksomme på, at vi jo grundlæggende bør hjælpe hinanden med at komme igennem en arbejdsdag. Og det gælder jo også under ramadanen, hvor det f.eks. kan være på sin plads at give tid til fem minutters ekstra pause på grund af ramadanen, hvis man som virksomhed har mange muslimer ansat.”      
 • Annette Vittrup, HR-partner og mangfoldighedskonsulent i Dansk Supermarked: ”Vi laver individuelle aftaler med medarbejdere, der skal holde ramadan, hvis det er nødvendigt. Lige som kristne, så er der meget stor forskel på, hvordan muslimer udlever deres tro. Nogle kan have behov for andre mødetider eller ændrede spisetider, og det løser man lokalt i varehusene. Jeg vil tro, at det med at man tager hensyn til medarbejdernes kultur og religion gør, at alle føler sig ligeværdige. Vi tager jo generelt hensyn til hinanden – det er det, den brede mangfoldighed går ud på, og den er en del af Dansk Supermarkeds DNA.”

Er det farligt at faste?

 • JA - over to døgn: Når kroppen faster, begynder man at tære på sine energidepoter. I de første to døgn tærer man på sukkerdepoterne i leveren og fedtet i fedtvævet. Efter to døgn med fuld faste og hverken vådt eller tørt, begynder kroppen dog også at nedbryde proteiner, og man risikerer organsvigt og død, fordi man ikke får tilført tilstrækkelige mængder salte som kalium, natrium, kalcium og magnesium.
 • NEJ – under to døgn: Under den islamiske faste må man spise indtil solopgang. Derfor er det kun sukker - og fedtdepoterne, man tærer på i løbet af dagen. Og efter solnedgang har man så igen mulighed for at fylde op på depoterne med mad og drikke. Derfor er denne faste normalt ikke farlig for kroppen. Faktisk ser det ud til, at den påvirker fx kolesterol og blodsukker positivt. Til gengæld viser studier, at muslimerne sover dårligere under ramadanen end ellers, fordi de skal spise om aftenen. Og sammen med væskemanglen kan det gøre nogle lidt mere slappe specielt i begyndelsen af fasten.
Kilder: Arne Astrup, læge og ernæringsekspert på Netdoktor.dk, Videnskab.dk og Ramadanen og dit helbred, Dansk Muslimsk Union.

Disse varer er hot under ramadanen

Står du for at bestille varer hjem eller sætte varer på hylden, kan det være en god idé at huske på ramadanen og sætte sig ind i, hvad muslimer spiser meget af i denne periode, så disse varer kan komme i fokus.

Annette Vittrup, HR-partner og mangfoldighedskonsulent i Dansk Supermarked forklarer fx, at i de af deres varehuse, hvor en stor del af kunderne er muslimer, sørger de for at købe ekstra ind af de varer, der er stor efterspørgsel på under ramadanen. Det er f.eks.

 • Dadler
 • Persille
 • Tomater
 • Ris
 • Radiser
 • Yoghurt naturel

En rettesnor for, hvad der kan være meget salg i under ramadanen er i øvrigt ”Ramadanen og dit helbred” udgivet af Dansk Muslimsk Union. Her anbefaler de følgende fødevarer under fasten:

Sammensatte kulhydrater og fiberholdig mad, som fordøjes langsomt og dermed også afgiver energien langsomt i fastetimerne:

 • Byg
 • Hvede
 • Havre
 • Hirse
 • Emulje
 • Bønner
 • Linser
 • Basmati ris
 • Kartofler med skræl
 • Abrikoser
 • Svesker
 • Figner

Følgende føde- og drikkevarer frarådes til gengæld under ramadanen, fordi de forbrænder meget hurtigt eller er vanddrivende:

 • Kager
 • Kiks
 • Chokolade
 • Te
 • Kaffe
 • Cola
Kilder til hele temaet: Rikke Ørum, underdirektør i Dansk Erhverv, Annette Vittrup, HR-partner og mangfoldighedskonsulent i Dansk Supermarked, Lisbeth Nørremark, faglig sekretær i HK Handel, Yakup Ucar, arbejder i kundeserviceafdelingen i IKEA , Teresia Palm, HR Manager i IKEA Danmark, Jørgen Bæk Simonsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale studier, KU, videnskab.dk, religion.dk, islam.dk, retsinformation.dk 

Læs også

Tjek din løn: Får du tillæg som fortjent?

Ud over din faste månedsløn har du ret til en række tillæg. Men hvad dækker tillæggene over, og hvad har du ret til hvornår? Det guider vi dig igennem i dette tema.

Tillæg

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk