HK.dk logo

Forstå din lønseddel

Tag med på ’tour de lønseddel’ og forstå alle posterne.Så kan du nemt tjekke, om du får den rigtige løn 

Hundrede kroner her og hundrede kroner der. Det kan nemt løbe op, hvis der er fejl på din lønseddel. Og det sker oftere, end du tror.

TJEK DIN LØNSEDDEL

Over halvdelen af alle lønmodtagere har på et eller andet tidspunkt fundet fejl i deres lønseddel. Så det kan hurtigt blive en dyr ’fornøjelse’, hvis du hverken forstår eller tjekker din lønseddel. Sker der fejl, er det nemlig dig, der betaler for dem. Derfor har vi lavet et værktøj, der guider dig godt igennem, så du får styr på, hvad de forskellige poster betyder, og hvad du skal være opmærksom, så du kan regne din egen lønseddel igennem. Det kan godt betale sig.


Find din sektor i drop-down menuen nedenfor: Privat, Handel, Stat eller Kommunal – så er du i gang.

Vælg din lønseddel

Privat

Her kan du gå din lønseddel igennem fra top til bund:

HK

Stat

Her kan du gå din lønseddel igennem fra top til bund:

Lønseddel stat

Handel

Her kan du gå din lønseddel igennem fra top til bund:

lønsedler handel

Kommunal Silkeborg forside

Her kan du gå din lønseddel igennem fra top til bund:

Kommunal Silkeborg bagside

Her kan du gå din lønseddel igennem fra top til bund:

lønseddel Silkeborg

Kommunal KMD forside

Her kan du gå din lønseddel igennem fra top til bund:

lønseddel Kommunal

Kommunal KMD bagside

Her kan du gå din lønseddel igennem fra top til bund:

Lønseddel kommunal

FORKLARING – FRA A-Z

Fritvalgsordning, lønramme og trin. Begreberne er mange og ikke altid lige til at gennemskue. Derfor har vi samlet langt de fleste her i alfabetisk orden, så du hurtigt får overblik og bliver klogere, post for post.

A-skat

Din arbejdsgiver skal indbetale A-skat af din løn til SKAT. På din lønseddel vil det fremgå, hvilket beløb du bliver trukket for, hvor mange procent af din løn det er (trækprocent), og hvilket grundlag det beregnes på (din grundløn plus tillæg minus egenbetalt pension, ATP, AM-bidrag og fradrag). 
Eksempel: Du skal betale 37 % i skat af 12.830 kr., og det bliver 4.748 kr.

Aflønningsbrøk

Aflønningsbrøken fortæller, om du er ansat på fuld tid eller mindre. 1/1 betyder fuld tid, mens fx 1850/3700 ville betyde, at du var ansat 18,5 timer pr. uge.

AM-bidrag/Arbejdsmarkedsbidrag

Din arbejdsgiver skal betale 8 % af din løn til SKAT som arbejdsmarkedsbidrag. På din lønseddel vil det fremgå, hvilket beløb du bliver trukket for, hvor mange procent det er og hvilket grundlag det beregnes på (din grundløn plus dine tillæg minus egenbetalt pension og ATP-bidrag). 
Eksempel: Du skal betale 8 % af 19.880,88 kr., og det bliver 1.591 kr.

ATP

Alle virksomheder med ansatte i Danmark skal betale til din ATP Livslang Pension. Derfor skal det beløb, der indbetales til ATP, altid fremgå af din lønseddel. Eksempel: Hvis du arbejder på fuld tid, vil der som udgangspunkt blive trukket 90 kr. af din løn, mens din arbejdsgiver indbetaler 180 kr. Dvs. at der i alt bliver betalt 270 kr. til din ATP Livslang Pension hver måned.

Brutto/Netto

Oftest står der både et beløb for din bruttoløn og din nettoløn på din lønseddel. Bruttoløn er det beløb, din arbejdsgiver giver dig i løn, FØR skatten er fratrukket. Nettoløn er din løn EFTER skat og altså det beløb, der skal gå ind på din lønkonto.

Ferietillæg

Hvis du er månedslønnet og har optjent ferie med løn, har du ret til et ferietillæg. Ferietillægget udbetales som regel med din løn for april eller maj. Nogle gange vil det beløb, som er klar til at blive udbetalt som ferietillæg, fremgå som en fast del på din lønseddel. Ofte kan du også se, hvor mange feriedage du har brugt i den periode, som lønsedlen gælder for – og hvor mange feriedage du nu har tilbage.

Forskud tid/Særlig tid

Hvis du arbejder i butik, får du via din overenskomst tillæg for at arbejde om aftenen og i weekenden. Arbejder du på kontor eller lager, har du ikke automatisk ret til dette via hovedoverenskomsten, men der kan være bestemmelser i lokale aftaler, der giver dig et såkaldt genetillæg. Hvis du har ret til disse tillæg, vil det fremgå af din lønseddel, hvor mange timer du har arbejdet efter kl. 18 på henholdsvis hverdage, om lørdagen og om søndagen. Det fremgår også, hvor meget du får ekstra i timen for det, og hvilket beløb du får samlet. Eksempel: Du har arbejdet 20,5 timer om søndagen til et forskudttidstillæg på 48,25 kr. per time. Det bliver i alt til et tillæg på 989,13 kr.

Fradrag

Dit fradrag vil som oftest også fremgå af din lønseddel. For når der skal betales A-skat, skal dette beløb trækkes fra din løn, inden skatten beregnes. Du kan få fradrag for forskellige ting – det kan være for lån, befordring, fagforening osv. – og dit fradragsberettigede beløb vil fremgå af din forskudsopgørelse og dit skattekort.

Fritvalgsordning/Fritvalgsaftale

Hvis du via din overenskomst er sikret fritvalg (det betyder, at du løbende sparer en procentdel af din løn på en fritvalgsordning eller fritvalgslønkonto op, som du kan vælge at få udbetalt ved ferie og fridage eller indsætte på din pensionsopsparing), vil det fremgå af din lønseddel. Du kan se, hvad du har sparet op i den pågældende måned (opsparing fritvalgslønkonto), og hvad du samlet har sparet op (saldo/beløb fritvalgslønkonto). Hvis du har valgt at få noget udbetalt fra din fritvalgskonto i den pågældende måned, vil det også fremgå (tømning af fritvalgslønkonto).

Grundløn/basisløn/løn/timeløn

På din lønseddel er der altid angivet, hvor meget du får om måneden i grundløn. Ofte er der angivet både et samlet beløb for måneden, timesatsen og det antal timer, du har arbejdet (Er du på fuld tid, er det altid 160,33 timer). Eksempel: Du får 19.197,91 i grundløn. Det dækker over 160,33 timer til 119,74 kr. i timen.

Lønramme/klasse

Viser hvilken løngruppe eller lønklasse du tilhører. Hvis koden fx er 88, betyder det løngruppe 2 i Hovedstadsområdet. Du kan tjekke, om du er korrekt placeret på loenoverblik.dk – søg på personalekategori, klasse og løntrin.

Oprykningsdato

Viser den dato, du rykker op på et nyt løntrin. Står der 12/99, betyder det, at du allerede er på det højeste trin.

Overtid

Hvis du har arbejdet overtid – altså mere end 160,33 timer, som er indeholdt i en almindelig månedsløn – vil det fremgå af din lønseddel, hvor mange timer du har arbejdet over, hvad du får i timen for overarbejdet, og hvad det samlede beløb er.

Pension/arbejdsmarkedspension/AM-pension

Når det kommer til din pension, står der ofte en række forskellige beløb på din lønseddel. Der er angivet, hvilket beløb din pension er beregnet ud fra (grundlag = din grundløn plus alle dine tillæg), hvor mange procent af din løn der går til pension (sats), hvor meget af det du selv betaler (pension, medarbejder), og hvad din arbejdsgiver betaler (pension, firma). Eksempel: Der står, at beregningsgrundlaget for din pension er 20.759,75 kr. Du får 3,8 % i pension. Cirka 1/3 trækkes af din løn, og det svarer til 788,87 kr. Cirka 2/3 lægger din arbejdsgiver oveni din løn. Det svarer til 1.598,50 kr.

Perioden/år til dato

På nogle lønsedler vil der være en opsummering i bunden, der viser, hvad du får i bruttoløn, hvad du har betalt i henholdsvis AM-bidrag, A-skat, ATP og pension. Her vil der ofte være angivet beløb for både perioden, som lønsedlen gælder for – og samlede beløb for året ind til videre.

Personalekategori

Viser hvilken overenskomst eller aftale der ligger til grund for din løn. Fx henviser koden 240 til overenskomst for HK-kontorfunktionærer. 

Personligt tillæg/anciennitetstillæg

Hvis du får tillæg – fx et personligt tillæg, du har forhandlet dig til, eller et anciennitetstillæg, fordi du efterhånden har arbejdet samme sted i nogle år, skal de også fremgå af din lønseddel. Oftest vil der blot stå et samlet beløb. Eksempel: Du får et personligt tillæg på 500 kr.

Skalatrin

Er du på ny løn, er skalatrinnet på 99. På gammel løn hænger skalatrin sammen med trin og refererer til Finansministeriets lønoversigt.

Tillæg/funktions-/kvalifikationstillæg

I det offentlige kan du forhandle dig til funktions- og kvalifikationstillæg, hvis du fx har eller får særlige funktioner og kvalifikationer. På din lønseddel vil det fremgå, om de er pensionsgivende. I de fleste tilfælde er både varige og midlertidige kvalifikations- og funktionstillæg  pensionsgivende, og engangstillæg kan aftales at være det. Derimod er fx ulempetillæg, overarbejde osv. ikke pensionsgivende.

Timetal

Det antal timer, du har arbejdet i den periode, lønsedlen dækker. Er du fastansat på fuld tid, er tallet 160,33 timer. I nogle tilfælde kan der også stå 37/37. Er du timelønnet, skal du tjekke, at antallet af timer svarer til dem, du har arbejdet. Derfor er det en god idé at skrive i kalenderen, hvornår du arbejder, så du altid kan se, om timerne stemmer overens.

Trin

Hvis du er på gammel løn, hænger skalatrin sammen med trin og refererer til Finansministeriets lønoversigt.

Trækprocent

Den procentvise andel af din løn, som bliver trukket fra som skat. Den bliver beregnet som summen af kommuneskat, sundhedsbidrag og statsskat (bundskat og topskat). Er du medlem af Folkekirken indgår kirkeskatten også i din trækprocent.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk