HK.dk logo

SÆT ORD PÅ DINE STYRKER OG KOMPETENCER

Jobprofil

En jobprofil er en beskrivelse af jobfunktioner, ansvar, kompetencer, arbejdsvilkår og rammer for et job. Hvis du får formuleret en jobprofil, kan det blive mere tydeligt for både dig, din chef og dine kolleger, hvad du præcist laver, hvad der forventes af dig, og hvad du skal anerkendes for.

Hvad kan du bruge en jobprofil til?
 • Dine jobfunktioner bliver synlige og dermed mere værdsat. 
 • Du kan få forventningsafstemt med din chef. Hvad laver du egentlig? Og hvad forventes der af dig? 
 • Du kan bruge den, når du skal forberede en MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) med din chef. 
 • Du kan planlægge målrettet efteruddannelse og udvikling ud fra den. 
 • Du eller din TR kan bruge den i en lønforhandling. 
 • Du kan bruge den som udgangspunkt, når du søger nyt job.

Hvordan sætter du ord på din jobprofil?
Når du skal sætte ord på din jobprofil, er der forskellige måder at gøre det på.

Find din gamle stillingsannonce frem
Gennemgå de enkelte opgaver i annoncen. Hvordan stemmer beskrivelsen overens med de opgaver, du har nu? Hvad er forskellen på før og nu? Hvis din virksomhed har lavet andre beskrivelser af din stilling, kan du også se på dem.

Lav derudfra en ny samlet liste over alle dine forskellige arbejdsopgaver for at få et bedre overblik over, hvilke opgaver du reelt har.

Skriv dagbog over din arbejdsdag
Du kan skrive dagbog over din arbejdsdag over en periode og til sidst prøve at sammenfatte, hvordan tidsfordelingen normalt ser ud. Det kan du bruge til at gøre op med dig selv, om du er tilfreds med fordelingen af opgaverne, eller om du har andre ønsker, som du har lyst til at fremsætte over for din chef. Hvis du synes, det er spændende at organisere konferencer, møder og rejser, og du gerne vil bruge mere af din tid på det, kan du evt. sige til din MUS med din chef, at du godt kunne tænke dig flere projektsekretæropgaver.

Del dine opgaver op i procent
Du kan også dele dine arbejdsopgaver op i procent af din arbejdstid for at få et bedre overblik over de enkelte opgaver og deres omfang.

Det kan du bruge til at forklare dine kolleger og chefer, hvad du laver, så dine opgaver er synlige. Og derefter kan du sætte grænser eller bede om en anden opgavefordeling, hvis du har brug for det, fordi de så bedre kan forstå din situation. Hvis du er glad for, at du har fået mange flere selvstændige arbejdsopgaver med eksempelvis statistik til projektstyring og projektøkonomi, må du forklare, at du ikke samtidig kan lave alle de sædvanlige serviceopgaver som at passe telefon og opstille møder.

Gå videre med din jobprofil
 1. Tag et møde med din chef. Gennemgå jobprofilen sammen. Det gør dine arbejdsopgaver synlige, og du og din chef bliver helt enige om dit jobindhold. 
 2. Hvis du kan se ud af din jobprofil, at du ikke er tilfreds med den måde, du bruger din tid på, bør du tage det op med din chef – evt. til din MUS - så I får talt om, hvordan dit tidsforbrug og dermed din jobprofil eventuelt kan ændres. 
 3. Du eller din TR kan bruge din jobprofil som udgangspunkt for en lønforhandling, hvis du f.eks. kan se, du har fået meget mere ansvar og mange flere opgaver. 

Kompetenceprofil

Er du ansat i en kommune? Så kan du også tage et kig på vores kommunale kompetenceprofiler, der sætter spot på de kompetencer, man som ansat i en lang række funktioner kan få brug for i fremtiden.

Alt om de kommunale kompetenceprofiler

En kompetenceprofil er en beskrivelse af de faglige og personlige kompetencer, som du har erhvervet dig gennem uddannelse, de forskellige job du har haft gennem tiden og de udfordringer, du i øvrigt har klaret. 

Faglige kompetencer er kompetencer, som du har lært på en uddannelse eller ved almindeligt hårdt arbejde og erfaring.

Personlige kompetencer er kompetencer, som er bundet til din person, og som du bærer med dig, ligegyldigt hvilket job du har.

Hvad kan du bruge en kompetenceprofil til?
 • Du kan bruge den til at finde ud af, hvad du kan, og hvilke kompetencer du bruger i dit job i dag. Hvilke er usynlige, hvilke bør frem i lyset?
 • Du kan få overblik over, om du har de kompetencer, der passer til din jobprofil, eller om du har brug for efteruddannelse.
 • Du eller din tillidsrepræsentant kan bruge overblikket over dine kompetencer i en lønforhandling
 • Du kan bruge den til at tale med din chef om, hvordan dine kompetencer kommer bedst i spil i dit job.
 • Du er bedre rustet til jobansøgning eller ansættelsessamtale.
 • Du kan få mere selvtillid af at få overblik over de mange kompetencer, du faktisk har.
 • Du kan bruge den som udgangspunkt for din MUS, når du vil give udtryk for, på hvilke områder, du gerne vil udvikle dig. Og hvad du gerne vil have mere kredit for.
Hvordan sætter du ord på din kompetenceprofil?
Når du skal lave en kompetenceprofil, er det en rigtig god idé at dele dem op i henholdsvis faglige kompetencer og personlige kompetencer:

Lav en liste over dine faglige kompetencer
Start med at lave en liste over de kompetencer, du har erhvervet gennem grunduddannelse, efteruddannelse, kurser, workshops og praktisk erfaring. Mange ting vil du have lært i dit daglige arbejde.

Beskriv dine personlige kompetencer
Det kan være sværere at sætte ord på dine personlige kompetencer, men de er mindst lige så vigtige. Du kan lave et udkast og vise det til kolleger eller samarbejdspartnere. De kan helt sikkert give dig inspiration til at skrive endnu flere personlige kompetencer på, som du ikke selv er bevidst om. Tænk over konkrete jobsituationer, hvor dine personlige kompetencer er kommet frem og skriv dem ned én for én. Du kan også lave nogle overskrifter som ”ansvarlighed” og ”fleksibilitet” – og derefter uddybe dem.


Gå videre med din kompetenceprofil
 1. Tal med din chef om de kompetencer, du er blevet klar over, du besidder. Ved din chef, hvad du er særligt god til? Kan I sammen udvikle dit job, så du bruger så mange af dine talenter som muligt? 
 2. Du eller din TR kan bruge oversigten over dine kompetencer som udgangspunkt for en lønforhandling. 
 3. Sammenlign din kompetenceprofil og din jobprofil. Hvis du mangler kompetencer til at løse de opgaver, der er beskrevet i din jobprofil, kan du lave en udviklingsplan for, hvordan du vil efteruddanne og opkvalificere dig. 
 4. Kommer dine kompetencer ikke tilstrækkeligt i spil i dit nuværende job, kan du overveje at søge et nyt. Nu kan du bruge din kompetenceprofil til at få lavet en målrettet og præcis ansøgning, hvor du er blevet bedre til at sætte ord på dine kompetencer.

Jobforventningsprofil

En jobforventningsprofil beskriver de forhold ved et job og en arbejdsplads, som er særligt vigtige for dig. Altså hvad der gør dig glad for at gå på arbejde – eller demotiverer dig, hvis det ikke er til stede.

Hvad kan du bruge en jobforventningsprofil til?
 • Du kan bruge den til at evaluere dit job. Du får sat ord på, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. 
 • Du kan bruge det til at gøre dig klart, hvilket nyt job du kunne tænke dig. 
 • Når du ved, hvad du lægger vægt på i et job, kan du også bedre spidse din jobprofil og din kompetenceprofil til, så de lever op til dine forventninger. 
Hvordan sætter du ord på din jobforventningsprofil?
Når du skal beskrive, hvad du forventer dig af dit job – enten dit nuværende eller et fremtidigt – kan du gøre det på flere forskellige måder.

Lav en systematisk liste over dine forventninger
Forestil dig dit drømmejob og skriv dine forventninger til dig selv, dine opgaver og dine rammer systematisk ned. Du kan dele det op i forventninger til:
 • dig selv 
 • de faglige udfordringer
 • de personlige udfordringer 
 • din chef 
 • dine kolleger 
 • dit arbejdsmiljø
 • din arbejdstid
 • din løn 
Vurder dine krav til et job – hvad betyder noget?
Du kan også gå lidt mere analytisk til værks og forsøge at vurdere forskellige faktorers betydning for dig på dit job. Du kan for eksempel lave en jobforventningsprofil ved at vurdere følgende seks faktorers betydning for dig. Hvad har stor betydning for dig? Og hvad har mindre betydning for dig?:
 1. Struktur og retningslinjer 
 2. Ros og anerkendelse 
 3. Selvstændighed og uafhængighed 
 4. Teamwork og samarbejde 
 5. Balancen mellem arbejdsliv og familieliv 
 6. Karriereudvikling 

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk