HK.dk logo

Det er vigtigt, at du som medarbejder har sat dig ind i de procedurer og koncepter, der er for MUS på din arbejdsplads.

Alt du skal vide
om medarbejder-
udviklingssamtalen

Hvordan får du mest ud af MedarbejderUdviklingsSamtalen – den, du nok bedre kender som MUS? Det får du svar på i dette tema, der guider dig rundt om samtalen. Så du ved, hvordan du forbereder dig, hvad du stiller op over for en ubehagelig chef, og om du egentlig gerne må tale om løn til MUS.

Hvad siger lovgivningen om
medarbejderudviklingssamtalen (MUS)?

Der står ikke noget sted i lovgivningen eller i din overenskomst, at du har krav på MUS, hvis du arbejder på en privat arbejdsplads. På offentlige arbejdspladser har man formelt krav på en årlig MUS.
Både HK og Dansk Erhverv anbefaler dog, at ledere skal afholde MUS med deres medarbejdere en gang om året.  Det er i udgangspunktet chefens ansvar at indkalde dig til MUS. Men du har et medansvar for din egen udvikling og kan derfor også selv bede om MUS.

Sådan gør du, hvis du ingen MUS får

 1. Tal med dine kollegaer.
 2. Sammen kan i udtrykke et ønske over for jeres leder om at få afholdt systematiske MUS-samtaler.
 3. Godt argument over for chefen: Udover at MUS er vigtigt for jer som medarbejdere for at sikre arbejdsglæde og udvikling, kan arbejdsgiveren med MUS sikre optimal fordeling af opgaver og ressourcer og dermed uvikling og effektivitet i afdelingen.
 4. Hvis din leder ikke er lydhør, så kontakt din tillidsrepræsentant eller din HK-afdeling.

Formålet med MUS

Formålet med Medarbejderudviklingssamtalen er, at medarbejdere og nærmeste ledere får en løbende dialog, der skal sikre din udvikling som medarbejder.

I bør tale om:

 • Året der er gået - dine arbejdsopgaver, resultater og udvikling.
 • Din generelle trivsel på arbejdspladsen og dit samarbejde med kollegaer og nærmeste leder.
 • Dine og arbejdspladsens ønsker til fremtiden - angående dine arbejsopgaver og hvad det kræver af udvikling og nye kompetencer.
 • Gensidig evaluering - hvordan vurderer din leder din indsats? og forstår du din leders og din arbejdsplads' mål og værdier?
I bør ikke tale om:
 • Meget personlige ting, hvis du ikke ønsker det. Du sætter selv grænser.
 • Andre kollegaer, med mindre der er en vigtig faglig eller arbejdsmæssig pointe.
Når det kommer til løn:
Holdningerne til, om der må tales om løn til MUS er meget delte. Nogle mener, løn skal diskuteres i en selvstændig lønsamtale.
HK Handels holdning er, at det er ok at tale om løn til MUS, hvis det falder naturligt i forlængelse af snak om fx kompetenceudvikling (og der aldrig holdes selvstændige lønsamtaler).

Sådan forbereder du dig til MUS

 1. Find skema til forberedelse [samtalens123.dk]
  Udfyld skemaet eller lav som minimum en liste over emner, du gerne vil tale om til MUS.
 2. Overvej, hvad du gerne vil tale om i forhold til året, der er gået - i forhold til dine opgaver, mål og resultater.
 3. Overvej, hvilke ønsker du har til det kommende år. Har du lyst til nye arbejdsopgaver? Har du behov for kurser eller uddannelse?
 4. Research grundigt på dine muligheder for og rettigheder til uddannelse og kompetenceudvikling, så du kan komme med helt konkrete krav.
 5. Ring til HK's karrieretelefon, som kan give dig et overblik over dine uddannelsesmuligheder og rettigheder ud fra din jobsituation. Læs mere her.
 6. Hvis du har kritikpunkter i forhold til for eksempel din chef eller arbejdsmiljøet, så overvej nøje, hvordan du kan sige det på en ordentlig og respektfuld måde.

Kritik og krav på den gode måde

Ifølge arbejds- og erhvervspsykolog Lene Sheila Gjørup fra CopenPsyk og retorikeksperter (rhetorica.dk) kan du både udtrykke kritik og ønsker/krav på en god måde til MUS. Men det kræver, at du forbereder, hvad du vil sige, og hvordan du vil sige det, og tænker over hvordan dit kropssprog er.

Her er deres råd:

Forberedelse: Forbered dig grundigt, så du både i dit hoved og på papir har formuleret dine mål for samtalen. Argumentér for dine ønsker: Sig aldrig ”Jeg kræver” eller ”Jeg SKAL”. Tænk over, hvad du præcist ønsker i forhold til for eksempel efteruddannelse. Bind derefter den røde tråd til din jobsituation. Så du kan sige noget i retning af: ”Jeg mener, det vil være en fordel for virksomheden, hvis jeg kommer på XX kursus, fordi jeg vil få XX kompetencer, som vil hjælpe os til at nå vores mål for produktionen/omsætningen/arbejdsmiljøet ”.

Vær ærlig om nervøsitet: Hvis du er nervøs for MUS, så vær åben om det. Sig: ”Jeg har glædet mig og har forberedt mig grundigt, men du skal vide, jeg er nervøs”. Så har du sendt et signal til din chef om, at du virkelig vil det her, men at han/hun skal gøre en ekstra indsats for at gøre dig tryg. Husk konstruktiv kritik: Sig ikke ”man” eller ”vi”.

Tal kun for dig selv: ”Jeg oplever, at…..”

Kom med konkrete eksempler: ”I XX situation sagde du YY, og det gjorde mig usikker”. Tænk over, hvad der er positivt på din arbejdsplads – og kæd det så sammen med det negative. Er du for eksempel presset i forhold til tid og arbejdsopgaver, kan du sige: ”Jeg er utrolig glad for at arbejde her, og jeg har gode kollegaer. Men jeg oplever, at jeg ikke har tid nok til mine opgaver, og det gør mig presset.”

Modtag kritik åbent: Vær parat til selv at modtage kritik. Gå ikke i forsvarsposition. Lyt og få din chef til at være konkret og bed om løsningsforslag. Spørg ind, hvis du ikke forstår eller ikke er enig. For eksempel ”Når du siger, jeg ikke er samarbejdsvillig nok, hvad mener du så?”

Vær overbevisende: Når du skal virke overbevisende – for at få enten krav eller kritik igennem - skal du rette ryggen og sænke skuldrene, bevæge dig med afslappede bevægelser (ikke i ryk) og tale med en klar og myndig stemme med et åbent ansigtsudtryk. Øv dig eventuelt foran spejlet derhjemme.    

Lyt opmærksomt: Når du skal virke åben for dialog, skal du smile og læne dig tilbage på stolen med armene afslappet i skødet eller. Mød din chefs blik. Knib ikke øjnene sammen, men hav dem åbne. Løft eventuelt øjenbrynene og tilt hovedet en smule for at få et imødekommende udtryk. Øv dig eventuelt foran spejlet derhjemme. Tal ikke i munden på din chef, når han/hun taler.   

Drop uvanerne: Hold styr på dine fysiske uvaner, for de kan få dig til at fremstå usikker, utryg eller uprofessionel og kan irritere din chef. Drop at klø dig i næsen, blinke ukontrollabelt, sidde uroligt på stolen, lade blikket flakke rundt i lokalet eller sige ”øøøøh” alt for mange gange.   

Hold pauser: Hold en lille pause, når du lige har brug for at tænke dig om. Lidt stilhed er meget bedre, end at du buser ud med noget, der ikke er velovervejet. Det gælder både kritik og krav/ønsker.

Hvis din chef er ubehagelig

Du har selv ansvaret for din egen kammertone. Men hvis din chef er ondskabsfuld, taler ned til dig eller på anden måde er ubehagelig under MUS, bør du:

 1. Tale med dine kolleger for at høre, om andre har oplevet det samme.
 2. Kontakte din tillidsrepræsentant eller din HK-afdeling, som kan hjælpe dig med at gå videre med sagen.

MUS set fra chefens stol

Niels Milling, underdirektør i Dansk Erhverv fortæller her, hvad man som chef gerne vil have ud af MUS, og hvad chefen forventer af dig:

Forberedelsen: Det er vigtigt, at du som medarbejder har sat dig ind i de procedurer og koncepter, der er for MUS på din arbejdsplads. Forbered alle punkter i det samtaleskema, der højst sandsynligt er. Det nytter ikke noget at gøre det 5 minutter før samtalen. Forbered dig gerne en uge før eller mere, så du har tid til at overveje spørgsmålene, så du bedre kan nuancere samtalen og komme med konkrete eksempler.

4DBAFFA1-391F-4948-BA19-98D630913182

Tonen: Gå til MUS med den gensidige respekt, du gerne skulle have med din chef til hverdag. Der bør være en åben og imødekommende tone, fordi der i samtalen altid vil være personlige perspektiver.

Forventninger: Chefen forventer, at I får en dialog om, hvordan dit arbejde og dine præstationer har været. Og en drøftelse og diskussion af de kommende faglige og personlige udfordringer, og hvordan I i fællesskab kan sørge for, at du kan imødekomme disse udfordringer.

Temaer: Chefen vil ikke tale om lønforhold, lønaftaler og lønvilkår. Derudover kan alle temaer adresseres, hvis det gøres respektfuldt.

Hvis chefen ikke indkalder til MUS: Du kan ikke kræve MUS. Men du kan på en ordentlig og respektfuld måde bede om en dialog om opgaveløsning og udfordringer for dig og virksomheden. 

Sådan følger du op på mus

Du og din chef bør sammen lave en liste eller et skema over, hvad i er blevet enige om, der skal ske i det kommende år. Skriv under begge to:

 1. Tal med dine kollegaer.
 2. Sammen kan I udtrykke et ønske over for jeres leder om at få afholdt systematiske MUS-samtaler. 
 3. Godt argument over for chefen: Udover at MUS er vigtigt for jer som medarbejdere for at sikre arbejdsglæde og udvikling, kan arbejdsgiveren med MUS sikre optimal fordeling af opgaver og ressourcer og dermed udvikling og effektivitet i afdelingen. 
 4. Hvis din leder ikke er lydhør, så kontakt din tillidsrepræsentant eller din HK-afdeling.

Vent ikke til næste MUS-samtale med at gøre de ting, I er blevet enige om. Husk selv at tage ansvar. Opsøg informationer om det kursus, du vil på eller de opgaver, du vil prøve.

Hvis din chef ikke selv tager initiativ til de aftalte ændringer, så bank på døren med listen i hånden.

Gennemgå hvert punkt på listen/skemaet til næste MUS. Evaluer på, om målene er blevet nået. Eller om nogle mål skal gentages.

De værste MUSefælder

Der kan være mange faldgruber ved MUS. Hvis du kan nikke genkendende til et af følgende punkter, bør du tage det op med din leder, tillidsrepræsentant eller HK-afdeling:

 1. MUS er stort set den eneste gang om året, du taler med din chef.
 2. Du går i et helt år og ruger over stress, uenigheder med kollegaerne eller ønske om et kursus, fordi du kun tør bringe den slags op til MUS.
 3. Du er meget bange for MUS, fordi der er et dårligt arbejdsmiljø, og det derfor er intimiderende at skulle sidde alene over for chefen.
 4. Du er venner med chefen og kommer til at buse ud med alt for mange personlige ting til MUS. Du føler, du har talt over dig og frygter, din chef vil bruge det imod dig.
 5. Du eller din chef udskyder MUS. Det sender et signal om, at MUS ikke tages alvorligt, og måske bliver det glemt at lave en  ny aftale. 
 6. Du eller din chef har ikke forberedt jer til MUS, og derfor får I en ustruktureret samtale om løst og fast – uden at få evalueret, sat nye mål eller udviklet noget som helst.
 7. Der bliver slet ikke fulgt op på MUS. 

Den perfekte mus-samtale

Din chef indkalder en gang om året til MUS, både du og din chef forbereder jer grundigt. MUS afholdes i et uforstyrret lokale, hvor telefoner og mails er slukket.

Du og din chef giver hinanden konstruktiv feedback og bliver enige om en række udviklingspunkter for din trivsel, dine arbejdsopgaver og din efteruddannelse.

Virksomhedens mål for det kommende år -og dermed også mål for dine arbejdsopgaver -står klart.

Du har også fået lov til at udvikle dig personligt enden for f.eks. kommunikation, sprog, mindfulness eller konflikthåndtering, da det også kan gavne virksomheden.

Du har fået nye ansvarsområder eller fået lov til jobrotation eller nye opgaver. Du bliver klædt på til dine nye opgaver eller ansvarsområder med konkrete kurser, efteruddannelse, en coach eller sidemands-opdækning.

Du og din chef har fået sat konkrete mål for løsninger, hvis du har givet udtryk for nogle arbejdsmiljøproblemer - om f.eks. støj i storrumskontoret eller arbejdspres.

Du får en lønforhøjelse, fordi du under MUS fik påpeget, at du har fået ekstra kompetencer eller mere ansvar det seneste år.

Hvad er GRUS - og hvad kan det bruges til?

GRUS står for gruppeudviklingssamtale og følger de samme principper som en MUS, men bruges til projektgrupper, netværksgrupper og teams, der arbejder sammen længere tid. Her kan gruppen og lederen have brug for at have en årlig samtale, hvor de sammen har fokus på udvikling af deres konkrete arbejdsopgaver og gruppens arbejdsglæde og opgaver. Både ledere og medarbejdere skal forberede sig til GRUS på samme måde som til MUS – og der skal være et program og en rollefordeling klar til samtalen. 

GRUS kan give medarbejderne større indflydelse, udbygge både individuelle og gruppens samlede kompetencer, give klare mål, realistiske rammer og sikre feedback.

GRUS kan give lederen mere viden om gruppens kompetencer og dermed optimere gruppens brug af ressourcer og resultater og give et billede af, hvad der motiverer gruppen. 

Sæt ord på dit job

Når du forbereder dig til MUS, er det supervigtigt, at du får sat ord på dit job og dine kvalifikationer, samt de kompetencer, du ønsker at få.

Derfor kan du hjælpe dig selv ved at lave: En jobprofil, som er en beskrivelse af jobfunktioner, ansvar og rammer for dit job. En kompetenceprofil, som er en beskrivelse af dine faglige og personlige kompetencer.

Profilerne kan synliggøre dine opgaver og kompetencer over for din chef, så du måske kan argumentere for mere ansvar, mere løn eller nye opgaver. Og de kan give dig argumenterne for dit ønske om efteruddannelse, hvis dinekompetencer ikke lever op til din jobprofil.

LÆS OGSÅ: Sæt ord på dit job

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk