HK.dk logo

Uddannelse i handel

Har du ret til at efter- eller videreuddanne dig?

Der er overenskomst på din arbejdsplads: Ja, du har ret til uddannelse og efteruddannelse – brug din ret. Uddannelse giver større jobsikkerhed og mulighed for højere løn for den enkelte medarbejder, og virksomhederne står stærkere med veluddannede medarbejdere, så der er ingen argumenter for ikke at tage uddannelse.

Der er ikke overenskomst på din arbejdsplads: Tjek din ansættelseskontrakt for dine rettigheder for efter- og videreuddannelse.

Det er forskelligt fra overenskomst til overenskomst, hvordan din ret til uddannelse ser ud. Hvis du er ansat under en af de fire største overenskomster, kan du få et overblik over dine rettigheder herunder. Hører du under en anden overenskomst, kan du tjekke din overenskomst på Mit HK – eller spørge din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på telefon 7011 4545.

Læs mere om at løfte dit arbejdsliv med uddannelse
Læs mere om at bruge din ret til efteruddannelse
Læs mere om dine muligheder for efteruddannelse
Uddannelse og efteruddannelse for dig, der er dækket af butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2017-2020

Selvvalgt uddannelse
Du har ret til to ugers frihed om året til selvvalgt uddannelse med fuld løn – og uanset din anciennitet.

Du kan bruge din selvvalgte uddannelse på flere forskellige måder.

• Du har ret til at opspare frihed til selvvalgt uddannelse i op til tre år, svarende til seks uger det tredje år.
• Du kan bruge friheden til grundlæggende såvel som videregående niveau, almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse m.m.
• Du kan aftale med din arbejdsgiver at opspare op til 12 ugers selvvalgt uddannelse, så du kan tage en selvvalgt uddannelse på akademiniveau over tre år med fuld løn.
• Er du elev, kan du også uddanne dig for kompetencefondsmidlerne. Uddannelsen skal dog være placeret i din fritid. Som elev skal du have været ansat i seks måneder, før du har ret til selvvalgt uddannelse.

Selvvalgt uddannelse og vejledning i forbindelse med opsigelse
Hvis opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, har du efter seks måneders ansættelse ret til en uges ekstra uddannelse finansieret af kompetencefondsmidlerne. Har du ikke brugt de to ugers selvvalgt uddannelse, du har opsparet samme år, har du ret til tre ugers selvvalgt uddannelse i alt.

Du kan desuden få mulighed for, efter aftale med din arbejdsgiver, at udvide antallet af uger til selvvalgt uddannelse i op til syv uger i alt.

Når du opsigelse er begrundet i virksomhedens forhold, kan du desuden få fri med løn i op til to timer til at få vejledning i din fagforening og a-kasse.

Branche- eller virksomhedsrelevant uddannelse

Du har udover selvvalgt uddannelse ret til en uges frihed uden løn til uddannelse efter seks måneders ansættelse. Efter to års ansættelse betaler virksomheden løn, kursusafgifter og transport.

Bliv faglært
Overenskomsten giver særlige rettigheder for ufaglærte, der vil være faglærte. Du kan få op til 15 ugers frihed over tre år til opkvalificering til faglært. Du uddanner dig i arbejdstiden med fuld løn og dækning af udgifter til gebyr og materialer. Du skal være fyldt 25 år, have mindst fire års anciennitet fra detailhandlen heraf mindst to års anciennitet i nuværende virksomhed. Hent folderen ”Fra ufaglært til faglært – faglig kvalificering til medarbejdere i detailhandlen” i din lokale HK-afdeling.

Uddannelse og efteruddannelse for dig, der er dækket af butiksoverenskomsten med DIO II 2017-2020

Selvvalgt uddannelse
Du har ret til to ugers frihed om året til selvvalgt uddannelse med fuld løn – o guanset din anciennitet. Du kan bruge din selvvalgte uddannelse på flere forskellige måder.
• Du har ret til at opspare frihed til selvvalgt uddannelse i op til tre år, svarende til seks uger det tredje år.
• Du kan bruge friheden til grundlæggende såvel som videregående niveau, almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse m.m.
• Du kan aftale med din arbejdsgiver at opspare op til 12 ugers selvvalgt uddannelse, så du kan tage en selvvalgt uddannelse på akademiniveau over tre år med fuld løn.
• Er du elev, kan du også uddanne dig for kompetencefondsmidlerne. Uddannelsen skal dog være placeret i din fritid. Som elev skal du have været ansat i seks måneder, før du har ret til selvvalgt uddannelse.

Selvvalgt uddannelse og vejledning i forbindelse med opsigelse
Hvis opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, har du efter seks måneders ansættelse ret til en uges ekstra uddannelse finansieret af kompetencefondsmidlerne. Har du ikke brugt de to ugers selvvalgt uddannelse, du har opsparet samme år, har du ret til tre ugers uddannelse i alt.

Du kan desuden få mulighed for, efter aftale med din arbejdsgiver, at udvide antallet af uger til selvvalgt uddannelse i op til syv uger i alt. Når din opsigelse er begrundet i virksomhedens forhold, kan du herudover også få fri med løn i op til to timer til at få vejledning i din fagforening og a-kasse.

Branche- eller virksomhedsrelevant uddannelse
Du har udover selvvalgt uddannelse ret til en uges frihed uden løn til uddannelse efter seks måneders ansættelse. Efter to års ansættelse betaler virksomheden løn, kursusafgifter og transport. Uddannelse skal aftales med virksomheden.

Bliv faglært
Overenskomsten giver særlige rettigheder for ufaglærte, der vil være faglærte. Du kan få op til 15 ugers frihed over tre år til opkvalificering til faglært. Du uddanner dig i arbejdstiden med fuld løn og dækning af udgifter til gebyr og materialer. Du skal være fyldt 25 år, have mindst fire års anciennitet fra detailhandlen heraf mindst to års anciennitet i nuværende virksomhed. Hent folderen ”Fra ufaglært til faglært – en faglig opkvalificering til medarbejdere i detailhandlen” i din lokale HK-afdeling.

Uddannelse og efteruddannelse for dig, der er dækket af funktionæroverenskomsten for Handel, viden og service med Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2017-2020


Selvvalgt uddannelse

Du har ret til to ugers frihed om året til selvvalgt uddannelse med fuld løn – uanset din anciennitet.

Du kan bruge din selvvalgte uddannelse på flere forskellige måder:
• Du kan bruge friheden til grundlæggende såvel som videregående niveau, almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse m.m.
• Du har ret til at opspare frihed til selvvalgt uddannelse i op til tre år, svarende til seks uger det tredje år.
• Du kan aftale med din arbejdsgiver at opspare op til 12 ugers selvvalgt uddannelse, så du kan tage en selvvalgt uddannelse på akademiniveau over tre år med fuld løn.

Er du elev kan du også uddanne dig for kompetencemidlerne. Uddannelsen skal dog være placeret i din fritid. Som elev skal du have været ansat i seks måneder, før du har ret til selvvalgt uddannelse.

Branche- eller virksomhedsrelevant uddannelse
Du har udover selvvalgt uddannelse ret til to ugers frihed uden løn til uddannelse efter seks måneders ansættelse. Efter et års ansættelse betaler virksomheden løn, kursusudgifter og transport.

Selvvalgt uddannelse og vejledning i forbindelse med opsigelse
Hvis opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, har du efter seks måneders ansættelse ret til en uges ekstra uddannelse finansieret af kompetencefondsmidlerne. Har du ikke brugt de to ugers selvvalgt uddannelse, du har opsparet samme år, har du ret til tre ugers selvvalgt uddannelse i alt.

Du kan desuden få mulighed for, efter aftale med din arbejdsgiver, at udvide antallet af uger til selvvalgt uddannelse i op til syv uger i alt.

Når din opsigelse er begrundet i virksomhedens forhold, kan du herudover også få fri med løn i op til to timer til at få vejledning i din fagforening og a-kasse.


Uddannelse og efteruddannelse for dig, der er dækket af funktionæroverenskomsten for Handel, transport og service med DIO II 2017-2020


Selvvalgt uddannelse
Du har ret til to ugers frihed til selvvalgt uddannelse om året. Hvis uddannelsen skal finansieres af kompetencefondsmidlerne, er anciennitetskravet ni måneder, hvis uddannelsen alene er relevant for virksomheden, som medarbejderen er ansat på.

Hvis uddannelsen er relevant for beskæftigelsen under overenskomstens dækningsområde, er anciennitetskravet seks måneder.

Du kan bruge din selvvalgte uddannelse på flere forskellige måder:
• Du har ret til at opspare frihed til selvvalgt uddannelse i op til tre år, svarende til seks uger det tredje år.
• Du kan bruge friheden til grundlæggende såvel som videregående niveau, almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse m.m.
• Du kan aftale med din arbejdsgiver at opspare op til 12 ugers selvvalgt uddannelse, så du kan tage en selvvalgt uddannelse på akademiniveau over tre år med fuld løn.
• Midlerne fra kompetencefonden kan anvendes til tilskud til kursusgebyrer, kursusmateriale, transportudgifter og dækning af løntab (85%).
• Er du elev, kan du også uddanne dig for kompetencefondsmidlerne. Uddannelsen skal dog være placeret i din fritid. Som elev skal du have været ansat i seks måneder, før du har ret til selvvalgt uddannelse.


Branche- eller virksomhedsrelevant uddannelse
Du har ret til branche- eller virksomhedsrelevant uddannelse med alt betalt efter et års ansættelse.

Selvvalgt uddannelse og vejledning i forbindelse med opsigelse

Hvis opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, har du efter seks måneders ansættelse ret til en uges ekstra uddannelse finansieret af kompetencefondsmidlerne. Har du ikke brugt de to ugers selvvalgt uddannelse, du har opsparet samme år, har du ret til tre ugers selvvalgt uddannelse i alt.

Du kan desuden få mulighed for, efter aftale med din arbejdsgiver, at udvide antallet af uger til selvvalgt uddannelse i op til syv uger i alt.

Når din opsigelse er begrundet i virksomhedens forhold, kan du herudover også få fri med løn i op til to timer til at få vejledning i din fagforening og a-kasse.


 
Pjece med 30 gode bud på uddannelsesveje


hent pjecen

Hvornår
skal jeg udfylde udbetalingskortet?


Udbetalingsperioder

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00

Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00

Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk