HK.dk logo

Administrativ sagsbehandler

Arbejder du med sagsbehandling, kan du bygge oven på med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Uddannelsen giver dig modeller og værktøjer til at arbejde med kommunikation og formidling på strategisk plan og i praksis. Du kan også beskæftige dig med metoder og strategi inden for fundraising.

Du lærer bl.a., hvordan man lægger en kommunikationsstrategi, der stemmer overens med virksomhedens overordnede strategier, og du får redskaber til at formidle et budskab målrettet.

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med kommunikation, formidling og fundraising, som kommunikationsmedarbejder, medierådgiver, webredaktør eller fundraiser.

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med både intern og ekstern kommunikation. Du bliver i stand til at udarbejde kommunikationsstrategier og løse mere praktiske formidlingsopgaver. Du lærer om mål og målgrupper og bliver i stand til at træffe valg i forhold til medier - trykte som digitale.

Du får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan man brander en virksomhed. Uddannelsen giver også mulighed for, at du specialiserer dig inden for sociale medier og online kommunikation.

På akademiuddannelsen i kommunikation og formidling kan du gennem dit valg af moduler specialisere dig inden for retningen Fundraising. Du kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Læs mere om VVU-uddannelsen og se hvilke fag den indeholder.

Begynd eventuelt med modulet Kommunikation i praksis


Handelshøjskolens diplomuddannelse

HD er en videregående uddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi, der bl.a. giver viden om samfundsøkonomi og erhvervsret. Du får desuden undervisning i de teorier og metoder, der knytter sig til områderne. HD er opdelt i en 1. del og en 2. del. HD 1. del er et bredt erhvervsøkonomisk studium, der kvalificerer dig til optagelse på HD 2. del.

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker muligheden for at supplere dine erhvervserfaringer med en teoretisk uddannelse og opnå et højt kompetenceniveau indenfor ledelse, økonomi og organisation.

HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundstudium, der giver adgang til at læse videre på HD 2. dels specialer. Du får indsigt i teorier og metoder inden for de samfundsvidenskabelige grunddiscipliner.
HD 1. del består af seks fagmoduler, der hver strækker sig over et eller to semestre. De kan læses som et samlet forløb over fire semestre eller som enkeltfag.
De fire semestre er bygget op af en række fagmoduler, som er fordelt på følgende måde:

  • 1. semester: erhvervsøkonomi og dataanalyse
  • 2. semester: samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi
  • 3. semester: erhvervsret/erhvervsjura, valgfag 1 og erhvervsøkonomisk metode
  • 4. semester: projekt og valgfag 2

Læs mere herLog ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk