HK.dk logo

Direktionssekretær

Er du direktionssekretær, kan du bygge oven på din uddannelse med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i ledelse
Uddannelsen giver dig redskaber til at udvikle dine egne lederkompetencer, men også til at arbejde med medarbejdernes kompetencer og potentialer, personlige som faglige. Du lærer at arbejde med udvikling og formidling af mål og strategier, og du får viden om emner som HR, personalejura, coaching, kreative teknikker og procesværktøjer. Uddannelsen henvender sig til dig, der har interesse for virksomhedskultur og i, hvordan man som leder kan påvirke den i en positiv retning. Du kan fx være projektleder eller teamleder.


Uddannelsen giver en basisviden om lederskab, ledelse i praksis og organisation, som er relevant, hvad enten du fungerer som leder i en privat eller en offentlig virksomhed. Gennem dit fagvalg kan du siden specialisere dig - fx i emner som lean, internationalt samarbejde og mediation. Akademiuddannelsen i ledelse er en videregående voksenuddannelse inden for området Ledelse.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler samt et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen

Læs mere om uddannelsen her

Begynd eventuelt med modulet Ledelse i praksis


Handelshøjskolens diplomuddannelse
HD er en videregående uddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi, der bl.a. giver viden om samfundsøkonomi og erhvervsret. Du får desuden undervisning i de teorier og metoder, der knytter sig til områderne.
HD er opdelt i en 1. del og en 2. del. HD 1. del er et bredt erhvervsøkonomisk studium, der kvalificerer dig til optagelse på HD 2. del. Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker muligheden for at supplere dine erhvervserfaringer med en teoretisk uddannelse og opnå et højt kompetenceniveau indenfor ledelse, økonomi og organisation.

HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundstudium, der giver adgang til at læse videre på HD 2. dels specialer. Du får indsigt i teorier og metoder inden for de samfundsvidenskabelige grunddiscipliner.

HD 1. del består af seks fagmoduler, der hver strækker sig over et eller to semestre. De kan læses som et samlet forløb over fire semestre eller som enkeltfag.

De fire semestre er bygget op af en række fagmoduler, som er fordelt på følgende måde:
  • 1. semester: erhvervsøkonomi og dataanalyse
  • 2. semester: samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi
  • 3. semester: erhvervsret/erhvervsjura, valgfag 1 og erhvervsøkonomisk metode
  • 4. semester: projekt og valgfag 2

Der udbydes skiftende valgfag, som kan ses på institutionernes hjemmesider.

Læs mere om uddannelsen her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk