HK.dk logo

Eventkoordinator

Som eventkoordinator kan du bygge oven på din uddannelse med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi
Uddannelsen kvalificerer dig til at udvikle, producere og implementere oplevelser og events for kunden. Du lærer at tænke i helheder i dine løsningsforslag. Du får forudsætninger for at lede arbejdet med at udvikle serviceniveauet i en virksomhed og at markedsføre virksomheden og dens projekter over for omverdenen. Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi henvender sig fx til dig, der arbejder med oplevelser, events og branding inden for turistbranchen eller i andre virksomheder.

Uddannelsen giver dig kendskab til oplevelsesøkonomiens betydning for det moderne samfund, men du vil også selv komme til at arbejde med udvikling og iscenesættelse af oplevelser. Bl.a. vil du beskæftige dig med emner som kommunikation, story-telling og servicemanagement.

Oplevelsesøkonomi handler om, hvordan virksomheden kan differentiere sig fra sine konkurrenter og skabe kundeloyalitet gennem produkter, services og kommunikation, der indeholder værdiskabende kundeoplevelser. Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af seks moduler. Gennemfører du moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt

Læs mere om uddannelsen her

Begynd eventuelt med modulet Oplevelsesøkonomi


Merkantil diplomuddannelse
På uddannelsen får du uddybet din viden om teorier og metoder i relation til det merkantile område og lærer at vælge relevante løsningsmodeller. Undervisningen er fokuseret på fag inden for bl.a. afsætningsøkonomi, forretningsforståelse, marketing og globale markedsforhold.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder inden for virksomhedsdrift og -udvikling i offentlige eller private virksomheder og institutioner, og dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde.

En merkantil diplomuddannelse indeholder tre forskellige uddannelsesretninger og består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

De tre uddannelsesretninger er:

International handel og markedsføring
Leisure Management
Sportsmanagement
Blandt de valgfrie moduler er det muligt at vælge på tværs af uddannelsesretningerne samt moduler fra diplomuddannelsen i ledelse og diplomuddannelsen i vurdering.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsen foregår ved flere erhvervsakademier og professionshøjskoler rundt om i landet.

De obligatoriske moduler er:
 • Økonomisk drift og styring (5 ECTS)
 • Organisation, metode og videnskabsteori (10 ECTS)
De tre retningspecifikke moduler, der hver har et omfang af 25 ECTS, er:
 • International handel og markedsføring med emner som kundeanalyse og forretningskoncept, branche- og konkurrentanalyse samt salgs- og forretningsudvikling
 • Leisure Management med emner som introduktion til leisureindustrien, afsætningsøkonomi samt ledelse og forretningsforståelse i oplevelsesøkonomien
 • Sportsmanagement med emner som sportsmarketing, sportsjura, sportsøkonomi og sportsmanagement
Derudover kan der udbydes følgende valgfrie moduler:
 • Salg i praksis
 • Innovation
 • Salgsopfølgning
 • Oplevelsesøkonomi
 • Eventledelse
 • Marketing
 • Økonomistyring
 • Samfundsbeskrivelse
Valgfagene har hvert et omfang af 5 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsfelt.

Læs mere om uddannelsen her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk