HK.dk logo

Finans, forsikring

Arbejder du inden for finans eller forsikring, kan du bygge oven på din uddannelse med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Uddannelsen klæder dig på til at rådgive kunder i en bank eller et realkreditinstitut. Du kan også specialisere dig i handel og administration af ejendomme, eller du kan beskæftige dig med revision i en virksomhed. Du lærer at yde kunderådgivning om det, der er dit finansielle speciale, og du får teoretisk og metodisk ballast til at udføre de økonomiske analyser og faglige vurderinger, der danner grundlag for den vejledning, du leverer til personer og erhvervsvirksomheder.

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker yderligere kompetencer inden for områder som bankrådgivning, ejendomshandel, virksomhedsanalyse og revision.

På akademiuddannelsen i finansiel rådgivning kan du gennem dit valg af moduler specialisere dig inden for retningerne Bank og realkredit, Ejendomsmægler eller Revision. Med den rette fagsammensætning kan du søge akkreditering til Financial Advisor eller registrering som ejendomsmægler. Du kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler og et antal valgfrie, herunder retningsspecifikke, moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Læs mere om uddannelsen her

Begynd eventuelt med modulerne Boligfinansiering og -rådgivning eller Data, marked og afsætning


HD 1. del, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse
HD er en videregående uddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi, der bl.a. giver viden om samfundsøkonomi og erhvervsret. Du får desuden undervisning i de teorier og metoder, der knytter sig til områderne. HD er opdelt i en 1. del og en 2. del. HD 1. del er et bredt erhvervsøkonomisk studium, der kvalificerer dig til optagelse på HD 2. del.

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker muligheden for at supplere dine erhvervserfaringer med en teoretisk uddannelse og opnå et højt kompetenceniveau indenfor ledelse, økonomi og organisation.

HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundstudium, der giver adgang til at læse videre på HD 2. dels specialer. Du får indsigt i teorier og metoder inden for de samfundsvidenskabelige grunddiscipliner.

HD 1. del består af seks fagmoduler, der hver strækker sig over et eller to semestre. De kan læses som et samlet forløb over fire semestre eller som enkeltfag.

De fire semestre er bygget op af en række fagmoduler, som er fordelt på følgende måde:
  • 1. semester: erhvervsøkonomi og dataanalyse
  • 2. semester: samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi
  • 3. semester: erhvervsret/erhvervsjura, valgfag 1 og erhvervsøkonomisk metode
  • 4. semester: projekt og valgfag 2
Der udbydes skiftende valgfag, som kan ses på institutionernes hjemmesider.

Undervisningen er tilrettelagt over to aftener om ugen, men der kan også være mulighed for undervisning lørdage og i weekender samt fjernundervisning. Se holdinformationen eller spørg på uddannelsesstedet.

Uddannelsen udbydes af handelshøjskoler og universiteter flere steder i landet.

Når du har gennemført 2. del af HD vil du på 2. del kunne specialisere dig i finansiel rådgivning.

Læs mere her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk