HK.dk logo

Indkøb, import

Arbejder du i en indkøbsafdeling, kan du bygge oven på din uddannelse med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelse i international transport og logistik
Uddannelsen giver dig forudsætninger for at anvende din viden om forsyningskæden fra produktion til forbrug. Du får træning i at foretage metodiske og praktiske overvejelser om transport og logistik på et globalt marked. Du kan specialisere dig ved at kombinere din viden om logistik med moduler, der fokuserer på transport eller indkøb. Her går du fx i dybden med emner som transportjura eller indkøbsjura.

Uddannelsen henvender sig til dig, der vil vide mere om emner som forsyningskæder og produktionsstrategier. Du kan fx arbejde som speditør, analytiker eller konsulent.

Du kan vælge mellem to retninger på uddannelsen med foruddefinerede sammensætninger af fag:
Transport

 • Logistik (10 ECTS)
 • Supply Chain Management (10 ECTS)
 • Transport og Warehouse Management (10 ECTS)
 • Transportjura (5 ECTS)
 • Valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Indkøb
 • Logistik (10 ECTS)
 • Supply Chain Management (10 ECTS)
 • Operationelt Indkøb (10 ECTS)
 • Strategisk Indkøb (10 ECTS)
 • Indkøbsjura (5 ECTS)
 • Valgfrie moduler (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS

Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie fagmoduler samt et afgangsprojekt. Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Læs mere om uddannelsen her

Begynd eventuelt med modulet Operationelt indkøb


Merkantil diplomuddannelse

På uddannelsen får du uddybet din viden om teorier og metoder i relation til det merkantile område og lærer at vælge relevante løsningsmodeller.

Undervisningen er fokuseret på fag inden for bl.a. afsætningsøkonomi, forretningsforståelse, marketing og globale markedsforhold.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder inden for virksomhedsdrift og -udvikling i offentlige eller private virksomheder og institutioner, og dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde.

Om uddannelsen
Den merkantile diplomuddannelse indeholder fire forskellige uddannelsesretninger og består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

De fire uddannelsesretninger er:
 • International handel og markedsføring
 • Leisure management
 • Sportsmanagement
 • Økonomi og regnskab
Blandt de valgfrie moduler er det muligt at vælge på tværs af uddannelsesretningerne samt moduler fra diplomuddannelsen i ledelse og diplomuddannelsen i vurdering.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde.
Uddannelsen foregår ved flere erhvervsakademier og professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Læs mere om uddannelsen her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk