HK.dk logo

Kommunikation, formidling og videnhåndtering

Er kommunikation og formidling en vigtig del af dit job, kan du bygge oven på med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling
Uddannelsen giver dig modeller og værktøjer til at arbejde med kommunikation og formidling på strategisk plan og i praksis. Du kan også beskæftige dig med metoder og strategi inden for fundraising. Du lærer bl.a., hvordan man lægger en kommunikationsstrategi, der stemmer overens med virksomhedens overordnede strategier, og du får redskaber til at formidle et budskab målrettet.

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med kommunikation, formidling og fundraising, fx som kommunikationsmedarbejder, medierådgiver, webredaktør eller fundraiser. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med både intern og ekstern kommunikation. Du bliver i stand til at udarbejde kommunikationsstrategier og løse mere praktiske formidlingsopgaver. Du lærer om mål og målgrupper og bliver i stand til at træffe valg i forhold til medier – trykte som digitale.

Du får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan man brand'er en virksomhed. Uddannelsen giver også mulighed for, at du specialiserer dig inden for sociale medier og online kommunikation.

Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie fagmoduler samt et afgangsprojekt. Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Læs mere om uddannelsen her

Begynd eventuelt med modulet Strategisk kommunikation


Diplomuddannelse i kommunikation
Med en uddannelse i kommunikation får du redskaber til at arbejde strategisk med virksomhedens kommunikationsindsats, fx i en funktion som presse- eller kommunikationsmedarbejder. De metoder og teorier, du tilegner dig, giver dig et helhedsperspektiv på kommunikation og sætter dig i stand til at tackle konkrete udfordringer med den mest hensigtsmæssige indsats.

Uddannelsen henvender sig til personer med en journalistisk grunduddannelse eller personer med en lignende uddannelse, som har arbejdet professionelt med journalistik eller kommunikation. Uddannelsen giver forståelse for, at kommunikation er en central faktor i strategisk ledelse. Du lærer om intern og ekstern kommunikation og om branding af virksomheden.

Emner som målgruppeanalyse og dataindsamling beskæftiger du dig også med. Du bliver trænet i at identificere et kommunikationsbehov og planlægge kampagner, løsninger og processer fra ide til færdigt produkt og effektmåling. Desuden bliver du klædt på til at påtage dig funktionen som sparringspartner for virksomhedens ledelse.

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, 2-3 valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Læs mere her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk