HK.dk logo

Kvalitetssikring

Er du en af dem, der er med til at sikre en høj kvalitet, kan du bygge oven på din uddannelse med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Uddannelsen ruster dig til at udvikle ideer og føre dem ud i livet. Hvad enten du ønsker at udvikle produkter, optimere en produktion eller stå i spidsen for innovationsprocesser. Du har mulighed for at specialisere dig inden for enten produktion eller innovation. Uanset hvilken retning du vælger, får du kompetencer til at lede projekter på baggrund af viden om ledelse, organisation og økonomi. Uddannelsen henvender sig fx til dig, der har baggrund i en produktionsvirksomhed og gerne vil fungere som produktudvikler, produktionschef, projektleder eller rådgivende konsulent.

På akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion beskæftiger du dig med alle aspekter af innovation og produktion. Du kan dygtiggøre dig inden for projektledelse, produktionsoptimering og kvalitetsstyring. Som selvstændig kan du få viden om konceptudvikling og iværksætteri i praksis.

Uddannelsen giver mulighed for, at du specialiserer dig inden for to retninger: innovation eller produktion. Inden for innovation lærer du om ideudvikling og projektledelse. Inden for produktion arbejder du med produktionsoptimering og lærer at vurdere produktionsteknikker, styring og logistik. Det er ikke et krav, at du vælger retning.

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion er en videregående voksenuddannelse inden for service, produktion, it, bygge og anlæg. Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal retningsspecifikke og valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Læs mere her

Begynd eventuelt med modulet Kvalitetsoptimering med Six Sigma


Diplomuddannelse Operations og Supply Chain Management (TD)
Uddannelsen giver kvalifikationer inden for teknologiforståelse, innovation og logistik. Du får en teoretisk og metodisk viden, som bl.a. gør dig i stand til at formulere problemstillinger og projektmål i relation til udviklingstag i forbindelse med en virksomheds driftsopgaver. Uddannelsen henvender sig til erfarne teknikere eller tekniske undervisere, men kan også benyttes af økonomer og andre ikke-teknikere, som har behov for indsigt i ingeniørmæssige forhold.

Uddannelsen giver en teknisk indsigt for ikke-teknikere til at kunne sparre og diskutere med ingeniører og andre teknikere. Den hed tidligere Teknologisk diplomuddannelse. Du lærer bl.a. at planlægge og effektivisere konkrete arbejdsopgaver i forhold til optimering af en virksomheds produktion- og forsyningsmæssige kapacitet under hensyntagen til de tekniske og teknologiske faktorer. Du får herunder træning i at benytte de relevante modeller og teorier i forhold til at analysere konkrete problemstillinger og finde løsningsmodeller.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser, præsentationer og projektarbejde. Som hovedregel vil undervisningssproget være engelsk.

Læs mere her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk