HK.dk logo

Laborant

Som laborant kan du bygge oven på din uddannelse med akademi- og diplomuddannelser i det videregående voksenuddannelsessystem (VVU) eller på bachelorniveau i det ordinære uddannelsessystem

Akademiuddannelsen i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi 
(professionsbacheloruddannelse)

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der kvalificerer dig til at varetage tværfaglige opgaver i fødevare- og medicinalbranchen. Du specialiserer dig i enten laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.

Du har mulighed for at give din uddannelse en international profil ved at tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed.

Som færdiguddannet kan du arbejde i bl.a. fødevarevirksomheder og medicinalfabrikker med fx projektstyring, udvikling og kvalitetssikring.

Som professionsbachelor bygger du videre på dine kompetencer som laborant eller procesteknolog. Gennem uddannelsen lærer du at reflektere systematisk og selvstændigt varetage opgaver der går på tværs i organisationen.

Du bliver således en vigtig brik i forbindelse med planlægning, koordinering, udvikling, samarbejde og projektstyring.

Du kommer til at arbejde på grænsefladen mellem laboratoriet og den øvrige organisation og vil kunne deltage i opgaveløsning omkring kvalitetssikring, arbejdsmiljø, LEAN, udvikling, implementering af nye metoder og overvågning af analysedata.

Du vil opnå et fagligt niveau der sætter dig i stand til at sparre med videnskabeligt personale omkring at omsætte tekniske forskningsresultater og teknisk viden til praktisk anvendelse. Herunder at lave forsøgsplanlægning således at det analytiske arbejde fører til maksimal viden.

Din kommende arbejdsplads vil du finde inden for forskning og udvikling typisk inden for medicinalbranchen, bioteknologiske virksomheder og på universiteterne. Her vil din evne til kritisk at tilegne dig ny viden kombineret med din praktiske erfaring blive værdsat.

Varighed: 1½ år Adgangskrav: Uddannelse til laborant eller procesteknolog. Økonomi: SU

LÆS MERE


Bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD)
(diplomuddannelse)

På den teknologiske diplomuddannelse får du uddybet din viden om og forståelse for metode, teori og praksis inden for det bio- og procesteknologiske arbejdsområde.

Du lærer bl.a. at udarbejde relevante løsningsforslag, at planlægge og udføre eksperimentelt arbejde og at formidle dine resultater i relation til kemiske, bioteknologiske eller procesteknologiske problemstillinger.

Uddannelsen er rettet mod ansatte inden for den kemiske, bioteknologiske og farmaceutiske industri, som ønsker at videreuddanne sig inden for udvikling, kvalitetsstyring og optimering af arbejdsprocesser.

Uddannelsen er en efteruddannelse for medarbejdere, der arbejder i fødevareindustrien, den mikrobiologiske og bioteknologiske industri, medicinalindustrien, den kemiske industri, miljøområdet, m.fl.

Deltagerne kan f.eks. være laboranter, teknikere (laboratorie-, levnedsmiddel-, mejeri-), bioanalytikere, ingeniører (kemiingeniører, der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, som har brug for viden på området), eller biologer, som ønsker at få en mere erhvervsorienteret, teknisk profil.

LÆS MERE

 

På www.audiplom.dk kan du få et samlet overblik over akademi- og diplomuddannelserne (Linket er udløbet pr 9/4 2021)


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk