HK.dk logo

Lønmedarbejder

Arbejder du i virksomhedens lønafdeling, kan du bygge oven på din uddannelse med en akademi- eller diplomuddannelse

Som lønmedarbejder på det private område er der ikke nogen decideret overbygningsuddannelse. Nedenfor finder du et eksempel, hvis du kunne tænke dig at udvikle dine kompetencer inden for økonomi- og resursestyring, og bruge dine nuværende kompetencer i et bredere perspektiv.


Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring
Uddannelsen giver dig redskaber til at være en af de centrale aktører, når virksomheden skal have overblik over økonomien, vurdere investeringers lønsomhed og udarbejde budgetter.

Du lærer fx at analysere rentabilitet og indtjeningsevne, og du kan foretage de økonomiske beregninger og analyser, der er forudsætningen for at afdække virksomhedens forretningsmuligheder, nu og i fremtiden. Uddannelsen er især rettet mod dig, der har en relevant økonomisk baggrund og fx arbejder som controller, analytiker eller konsulent.

Du specialiserer dig i de erhvervsøkonomiske og styringsmæssige værktøjer, der er essentielle for at drive en moderne forretning, hvad enten det drejer sig om en produktions-, handels- eller servicevirksomhed nationalt eller internationalt. Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af seks moduler: To obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt.

Læs mere her

Begynd eventuelt med modulet Erhvervsøkonomi


Handelshøjskolens diplomuddannelse
HD er en videregående uddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi, der bl.a. giver viden om samfundsøkonomi og erhvervsret. Du får desuden undervisning i de teorier og metoder, der knytter sig til områderne. HD er opdelt i en 1. del og en 2. del. HD 1. del er et bredt erhvervsøkonomisk studium, der kvalificerer dig til optagelse på HD 2. del. Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker muligheden for at supplere dine erhvervserfaringer med en teoretisk uddannelse og opnå et højt kompetenceniveau indenfor ledelse, økonomi og organisation.

HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundstudium, der giver adgang til at læse videre på HD 2. dels specialer. Du får indsigt i teorier og metoder inden for de samfundsvidenskabelige grunddiscipliner.

HD 1. del består af seks fagmoduler, der hver strækker sig over et eller to semestre. De kan læses som et samlet forløb over fire semestre eller som enkeltfag.

De fire semestre er bygget op af en række fagmoduler, som er fordelt på følgende måde:
  • 1. semester: erhvervsøkonomi og dataanalyse
  • 2. semester: samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi
  • 3. semester: erhvervsret/erhvervsjura, valgfag 1 og erhvervsøkonomisk metode
  • 4. semester: projekt og valgfag 2

Læs mere her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk