HK.dk logo

Logistik

Arbejder du med logistik, kan du bygge oven på din uddannelse med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Uddannelsen giver dig forudsætninger for at anvende din viden om forsyningskæden fra produktion til forbrug. Du får træning i at foretage metodiske og praktiske overvejelser om transport og logistik på et globalt marked. Du kan specialisere dig ved at kombinere din viden om logistik med moduler, der fokuserer på transport eller indkøb. Her går du fx i dybden med emner som transportjura eller indkøbsjura. Uddannelsen henvender sig til dig, der vil vide mere om emner som forsyningskæder og produktionsstrategier. Du kan fx arbejde som speditør, analytiker eller konsulent.

Uddannelsen giver dig en faglig basis inden for logistik og supply chain management, som du gennem dit fagvalg kan specialisere inden for transport eller indkøb. Du får kendskab til lovgivning på området, bliver i stand til at indgå i internationale relationer og kommer til at forstå dig på ressourcestyring. Du kommer fx til at arbejde med optimering af forsyningskæden og de strategiske aspekter i forbindelse med forsyning, produktion og distribution.

Akademiuddannelsen i international transport og logistik er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område. Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Du kan vælge mellem to retninger på uddannelsen: Transport eller Indkøb. Det vil sige, at du med bestemte fag kan målrette din uddannelse mod forskellige faglige områder inden for transport og logistik. Denne opdeling er for at imødekomme den variation af jobs, der findes indenfor transport og logistik. Retningerne er lige kompetencegivende.

Uddannelsen består af to fælles obligatoriske moduler, obligatoriske retningsbestemte moduler samt et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Læs om uddannelsen her

Begynd eventuelt med modulet Logistik


Merkantil diplomuddannelse
På uddannelsen får du uddybet din viden om teorier og metoder i relation til det merkantile område og lærer at vælge relevante løsningsmodeller. Undervisningen er fokuseret på fag inden for bl.a. afsætningsøkonomi, forretningsforståelse, marketing og globale markedsforhold. Uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder inden for virksomhedsdrift og -udvikling i offentlige eller private virksomheder og institutioner, og dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde.

En merkantil diplomuddannelse indeholder tre forskellige uddannelsesretninger og består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt. 

De tre uddannelsesretninger er:
 • International handel og markedsføring
 • Leisure Management
 • Sportsmanagement

Blandt de valgfrie moduler er det muligt at vælge på tværs af uddannelsesretningerne samt moduler fra diplomuddannelsen i ledelse og diplomuddannelsen i vurdering. Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde. Uddannelsen foregår ved flere erhvervsakademier og professionshøjskoler rundt om i landet.

De obligatoriske moduler er:
 • Økonomisk drift og styring (5 ECTS)
 • Organisation, metode og videnskabsteori (10 ECTS)
De tre retningspecifikke moduler, der hver har et omfang af 25 ECTS, er:
 • International handel og markedsføring med emner som kundeanalyse og forretningskoncept, branche- og konkurrentanalyse samt salgs- og forretningsudvikling
 • Leisure Management med emner som introduktion til leisureindustrien, afsætningsøkonomi samt ledelse og forretningsforståelse i oplevelsesøkonomien
 • Sportsmanagement med emner som sportsmarketing, sportsjura, sportsøkonomi og sportsmanagement
Derudover kan der udbydes følgende valgfrie moduler:
 • Salg i praksis
 • Innovation
 • Salgsopfølgning
 • Oplevelsesøkonomi
 • Eventledelse
 • Marketing
 • Økonomistyring
 • Samfundsbeskrivelse

Valgfagene har hvert et omfang af 5 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsfelt.

Læs mere her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk