HK.dk logo

Økonomi, bogholder

Sidder du i virksomhedens økonomiafdeling, kan du bygge oven på med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring
Uddannelsen giver dig redskaber til at være en af de centrale aktører, når virksomheden skal have overblik over økonomien, vurdere investeringers lønsomhed og udarbejde budgetter.

Du lærer fx at analysere rentabilitet og indtjeningsevne, og du kan foretage de økonomiske beregninger og analyser, der er forudsætningen for at afdække virksomhedens forretningsmuligheder, nu og i fremtiden. Uddannelsen er især rettet mod dig, der har en relevant økonomisk baggrund og fx arbejder som controller, analytiker eller konsulent.

Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie fagmoduler samt et afgangsprojekt. Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Læs mere om uddannelsen her

Begynd eventuelt med modulet Økonomistyring i praksis

Diplomuddannelse: HD 2. del, regnskab og økonomistyring

Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne deltage i løsningen af komplicerede problemstillinger inden for en virksomheds økonomiske styring og eksterne rapportering.

Du får teoretisk og metodemæssig viden om relevante begreber og modeller og lærer at løse regnskabs- og økonomistyringsopgaver på et selvstændigt niveau. HD-specialiseringen henvender sig til medarbejdere i økonomifunktioner, der ønsker faglige forudsætninger for at kunne bestride ledende stillinger i handels-, industri- og servicevirksomheder.

Læs mere her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk