HK.dk logo

Proces- og produktoptimering, innovation og lean

Er du med til at sikre en høj kvalitet i virksomhedens produkter og arbejdsgange, kan du bygge oven på med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Uddannelsen ruster dig til at udvikle ideer og føre dem ud i livet. Hvad enten du ønsker at udvikle produkter, optimere en produktion eller stå i spidsen for innovationsprocesser. Du har mulighed for at specialisere dig inden for enten produktion eller innovation.

Uanset hvilken retning du vælger, får du kompetencer til at lede projekter på baggrund af viden om ledelse, organisation og økonomi. Uddannelsen henvender sig fx til dig, der har baggrund i en produktionsvirksomhed og gerne vil fungere som produktudvikler, produktionschef, projektleder eller rådgivende konsulent.

På akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion beskæftiger du dig med alle aspekter af innovation og produktion. Du kan dygtiggøre dig inden for projektledelse, produktionsoptimering og kvalitetsstyring. Som selvstændig kan du få viden om konceptudvikling og iværksætteri i praksis.

Uddannelsen giver mulighed for, at du specialiserer dig inden for to retninger: innovation eller produktion. Inden for innovation lærer du om ideudvikling og projektledelse. Inden for produktion arbejder du med produktionsoptimering og lærer at vurdere produktionsteknikker, styring og logistik. Det er ikke et krav, at du vælger retning. Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion er en videregående voksenuddannelse inden for service, produktion, it, bygge og anlæg.

Uddannelsen er opdelt i to retninger: Innovation og Produktion

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal retningsspecifikke og valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen. Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Læs mere om uddannelsen her

Begynd eventuelt med modulet Innovationsledelse under Innovation eller Produktoptimering under Produktion


Merkantil Diplomuddannelse
På uddannelsen får du uddybet din viden om teorier og metoder i relation til det merkantile område og lærer at vælge relevante løsningsmodeller. Undervisningen er fokuseret på fag inden for bl.a. afsætningsøkonomi, forretningsforståelse, marketing og globale markedsforhold.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder inden for virksomhedsdrift og -udvikling i offentlige eller private virksomheder og institutioner, og dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde. En merkantil diplomuddannelse indeholder tre forskellige uddannelsesretninger og består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

De tre uddannelsesretninger er:
 • International handel og markedsføring
 • Leisure Management
 • Sportsmanagement
Blandt de valgfrie moduler er det muligt at vælge på tværs af uddannelsesretningerne samt moduler fra diplomuddannelsen i ledelse og diplomuddannelsen i vurdering. Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde. Uddannelsen foregår ved flere erhvervsakademier og professionshøjskoler rundt om i landet.

De obligatoriske moduler er:
 • Økonomisk drift og styring (5 ECTS)
 • Organisation, metode og videnskabsteori (10 ECTS)
De tre retningspecifikke moduler, der hver har et omfang af 25 ECTS, er:
 • International handel og markedsføring med emner som kundeanalyse og forretningskoncept, branche- og konkurrentanalyse samt salgs- og forretningsudvikling
 • Leisure Management med emner som introduktion til leisureindustrien, afsætningsøkonomi samt ledelse og forretningsforståelse i oplevelsesøkonomien
 • Sportsmanagement med emner som sportsmarketing, sportsjura, sportsøkonomi og sportsmanagement
Derudover kan der udbydes følgende valgfrie moduler:
 • Salg i praksis
 • Innovation
 • Salgsopfølgning
 • Oplevelsesøkonomi
 • Eventledelse
 • Marketing
 • Økonomistyring
 • Samfundsbeskrivelse
Valgfagene har hvert et omfang af 5 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsfelt.

Læs mere om diplomuddannelsens fagmoduler her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk