HK.dk logo

Reception

Er du virksomhedens ansigt udadtil, kan du bygge oven på din uddannelse med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling
Uddannelsen giver dig modeller og værktøjer til at arbejde med kommunikation og formidling på strategisk plan og i praksis. Du kan også beskæftige dig med metoder og strategi inden for fundraising.

Du lærer bl.a., hvordan man lægger en kommunikationsstrategi, der stemmer overens med virksomhedens overordnede strategier, og du får redskaber til at formidle et budskab målrettet. Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med kommunikation, formidling og fundraising, fx som kommunikationsmedarbejder, medierådgiver, webredaktør eller fundraiser.

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med både intern og ekstern kommunikation. Du bliver i stand til at udarbejde kommunikationsstrategier og løse mere praktiske formidlingsopgaver. Du lærer om mål og målgrupper og bliver i stand til at træffe valg i forhold til medier – trykte som digitale.

Du får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan man brand'er en virksomhed. Uddannelsen giver også mulighed for, at du specialiserer dig inden for sociale medier og online kommunikation. På akademiuddannelsen i kommunikation og formidling kan du gennem dit valg af moduler specialisere dig inden for retningen Fundraising. Du kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område. Uddannelsen består af to obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Læs mere her

Begynd eventuelt med modulet Online kommunikation


Merkantil diplomuddannelse
På uddannelsen får du uddybet din viden om teorier og metoder i relation til det merkantile område og lærer at vælge relevante løsningsmodeller. Undervisningen er fokuseret på fag inden for bl.a. afsætningsøkonomi, forretningsforståelse, marketing og globale markedsforhold.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder inden for virksomhedsdrift og -udvikling i offentlige eller private virksomheder og institutioner, og dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde. En merkantil diplomuddannelse indeholder tre forskellige uddannelsesretninger og består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

De tre uddannelsesretninger er:
 • International handel og markedsføring
 • Leisure Management
 • Sportsmanagement
Blandt de valgfrie moduler er det muligt at vælge på tværs af uddannelsesretningerne samt moduler fra diplomuddannelsen i ledelse og diplomuddannelsen i vurdering. Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde. Uddannelsen foregår ved flere erhvervsakademier og professionshøjskoler rundt om i landet.

De obligatoriske moduler er:
 • Økonomisk drift og styring (5 ECTS)
 • Organisation, metode og videnskabsteori (10 ECTS)

De tre retningspecifikke moduler, der hver har et omfang af 25 ECTS, er:
 • International handel og markedsføring med emner som kundeanalyse og forretningskoncept, branche- og konkurrentanalyse samt salgs- og forretningsudvikling
 • Leisure Management med emner som introduktion til leisureindustrien, afsætningsøkonomi samt ledelse og forretningsforståelse i oplevelsesøkonomien
 • Sportsmanagement med emner som sportsmarketing, sportsjura, sportsøkonomi og sportsmanagement

Derudover kan der udbydes følgende valgfrie moduler:
 • Salg i praksis
 • Innovation
 • Salgsopfølgning
 • Oplevelsesøkonomi
 • Eventledelse
 • Marketing
 • Økonomistyring
 • Samfundsbeskrivelse
Valgfagene har hvert et omfang af 5 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsfelt.

Læs mere om diplomuddannelsen her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk