HK.dk logo

Salg

Bruger du størstedelen af din arbejdsdag på salg, kan du bygge oven på med en akademi- eller diplomuddannelse

Akademiuddannelse i International Handel og markedsføring
Akademiuddannelsen i International Handel og markedsføring henvender sig til dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med salg, markedsføring, import og/eller eksport.

Du kan fx arbejde som key account manager eller marketingassistent. Uddannelsen giver dig et internationalt udsyn, der sætter dig i stand til at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og markedsføringsaktiviteter på et globalt marked.

Du får bl.a. viden om erhvervsret, markedsføring og salgsplanlægning. Desuden giver uddannelsen dig et solidt kendskab til salgsteknikker og salgspsykologi.

Uddannelsen har to forskellige uddannelsesretninger. De retningsspecifikke moduler giver dig mulighed for at tone uddannelsen i en bestemt retning i relation til dit erhverv og jobfunktion.

Du kan vælge mellem:
 • International handel og markedsføring uden profil
 • International handel og markedsføring med en salgsprofil

Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie fagmoduler samt et afgangsprojekt. Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Læs mere om uddannelsen

Begynd eventuelt med modulet Afsætningsstrategi


Diplomuddannelse
På uddannelsen får du uddybet din viden om teorier og metoder i relation til det merkantile område og lærer at vælge relevante løsningsmodeller. Undervisningen er fokuseret på fag inden for bl.a. afsætningsøkonomi, forretningsforståelse, marketing og globale markedsforhold.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder inden for virksomhedsdrift og -udvikling i offentlige eller private virksomheder og institutioner, og dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde.

En merkantil diplomuddannelse indeholder tre forskellige uddannelsesretninger og består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

De tre uddannelsesretninger er:
 • International handel og markedsføring
 • Leisure Management
 • Sportsmanagement
Blandt de valgfrie moduler er det muligt at vælge på tværs af uddannelsesretningerne samt moduler fra diplomuddannelsen i ledelse og diplomuddannelsen i vurdering. Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde. Uddannelsen foregår ved flere erhvervsakademier og professionshøjskoler rundt om i landet.

De obligatoriske moduler er:
 • Økonomisk drift og styring (5 ECTS)
 • Organisation, metode og videnskabsteori (10 ECTS)
De tre retningspecifikke moduler, der hver har et omfang af 25 ECTS, er:
 • International handel og markedsføring med emner som kundeanalyse og forretningskoncept, branche- og konkurrentanalyse samt salgs- og forretningsudvikling
 • Leisure Management med emner som introduktion til leisureindustrien, afsætningsøkonomi samt ledelse og forretningsforståelse i oplevelsesøkonomien
 • Sportsmanagement med emner som sportsmarketing, sportsjura, sportsøkonomi og sportsmanagement
Derudover kan der udbydes følgende valgfrie moduler:
 • Salg i praksis
 • Innovation
 • Salgsopfølgning
 • Oplevelsesøkonomi
 • Eventledelse
 • Marketing
 • Økonomistyring
 • Samfundsbeskrivelse
Valgfagene har hvert et omfang af 5 ECTS. Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsfelt.

Læs mere om diplomuddannelsen her


Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk