HK.dk logo

Anmeldelse af tillidsvalgte

Anmeldelse af klubrepræsentanter i HK Kommunal Hovedstaden

Her kan du indberette valg af tillidsrepræsentant, suppleant for tillidsrepræsentant og klubkasserer til HK Kommunal Hovedstaden.

(Hvis valget vedrører arbejdspladser, der ikke hører til HK Kommunal Hovedstaden, skal du kontakte den afdeling, du er medlem af!

Generelle oplysninger om KLUBBEN
Klubbens 8-cifrede nummer i HK - starter altid med 01017
Hak af, hvis der er tale om en ny klub, hvor der ikke tidligere har været valgt tillidsrepræsentant
Udfyldes, hvis valget vedrører et lokalområde eller en særlig medlemsgruppe i klubben.
Oplysninger om ARBEJDSGIVER og ANMELDELSE af valget

Kun hvis indberetningen vedrører TR eller suppleant. Kasserer anmeldes ikke til arbejdsgiver.

Navn på den arbejdsgiver/personalekontor, der skal have besked om valget. Oplys mail-adresse på arbejdsgiver i feltet nedenfor.
Anmeldelse af valg sker ved e-mail til arbejdsgiver. Oplys venligst mail-adresse til brug for anmeldelse.
Oplysninger om TILLIDSREPRÆSENTANT
TR Fødselsdato
Bemærk, at al mail fra HK vil blive sendt til denne adresse. Du selv senere opdatere/ændre den under din profil på MitHK.
TR Valgdato
Navn og adresse på tillidsrepræsentantens arbejdssted
TR Ansat i virksomheden
Oplys fødselsdato og navn på evt. afgående TR
Oplysninger om valg af SUPPLEANT for tillidsrepræsentant
Suppleant Fødselsdato
Bemærk, at al mail fra HK vil blive sendt til denne adresse. Du selv senere opdatere/ændre den under din profil på MitHK.
Suppleant valgdato
Oplys adresse på suppleantens arbejdssted
Suppleant ansat i virksomheden
Fødselsdato og navn på evt. afgående suppleant
Oplysninger om KLUBKASSERER og BANKKONTO
Kasserer Fødselsdato
Navn og adresse på kassererens arbejdssted
Bemærk, at al mail fra HK - heriblandt også oplysninger om udbetalinger til klubben - vil blive sendt til denne adresse. Den kan ved behov ændres under din profil på mitHK.dk
I henhold til "Standardvedtægter for klubber under HK Kommunal" skal klubbens midler indsættes på en konto i et anerkendt pengeinstitut, hvorover der kan disponeres af kassereren i forening med formanden eller et bestyrelsesmedlem. Oplys Pengeinstituttets navn og kontoens Reg.nr. og Kontonr.
Bemærkninger
Her kan du skrive eventuelle yderligere oplysninger vedrørende valget/valgene. Undlad fulde personnumre eller andre følsomme oplysninger.

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem