Generelle oplysninger om KLUBBEN

Klubbens 8-cifrede nummer i HK - starter altid med 01017

Hak af, hvis der er tale om en ny klub, hvor der ikke tidligere har været valgt tillidsrepræsentant

Udfyldes, hvis valget vedrører et lokalområde eller en særlig medlemsgruppe i klubben.

Oplysninger om ARBEJDSGIVER og ANMELDELSE af valget

Kun hvis indberetningen vedrører TR eller suppleant. Kasserer anmeldes ikke til arbejdsgiver.

Navn på den arbejdsgiver/personalekontor, der skal have besked om valget. Oplys mail-adresse på arbejdsgiver i feltet nedenfor.

Anmeldelse af valg sker ved e-mail til arbejdsgiver. Oplys venligst mail-adresse til brug for anmeldelse.

Oplysninger om TILLIDSREPRÆSENTANT

Bemærk, at al mail fra HK vil blive sendt til denne adresse. Du selv senere opdatere/ændre den under din profil på MitHK.

Oplys fødselsdato og navn på evt. afgående TR

Oplys fødselsdato og navn på evt. afgående TR

Oplysninger om valg af SUPPLEANT for tillidsrepræsentant

Bemærk, at al mail fra HK vil blive sendt til denne adresse. Du selv senere opdatere/ændre den under din profil på MitHK.

Oplys adresse på suppleantens arbejdssted

Fødselsdato og navn på evt. afgående suppleant

Oplysninger om KLUBKASSERER og BANKKONTO

Navn og adresse på kassererens arbejdssted

Bemærk, at al mail fra HK - heriblandt også oplysninger om udbetalinger til klubben - vil blive sendt til denne adresse. Den kan ved behov ændres under din profil på mitHK.dk

I henhold til "Standardvedtægter for klubber under HK Kommunal" skal klubbens midler indsættes på en konto i et anerkendt pengeinstitut, hvorover der kan disponeres af kassereren i forening med formanden eller et bestyrelsesmedlem. Oplys Pengeinstituttets navn og kontoens Reg.nr. og Kontonr.

Bemærkninger

Her kan du skrive eventuelle yderligere oplysninger vedrørende valget/valgene. Undlad fulde personnumre eller andre følsomme oplysninger.