HK.dk logo

John Johannessen

22. november 2016  |  Hovedstaden  |  Journalist Ulla Bechsgaard

Færingerne har en mere sydlandsk kultur end danskerne, siger medlem af HK Hovedstadens bestyrelsen John Johannessen, som bor og arbejder i Thorshavn.

Han er typen, der kan lide at prøve noget nyt og mener, at jobskifte er en god vej til faglig udvikling. John Johannessen, 38, er oprindelig uddannet journalist på Færøernes største avis Sosialurin. I dag er han kontorleder hos Rigsombudsmanden, der er en institution under Statsministeriet og bindeled mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne.

I foråret 2015 blev John Johannessen valgt ind i HK Hovedstadens bestyrelse. Trods den lange rejse til og fra bestyrelsesmøderne, gavner tillidshvervet ham, fordi han bl.a. kommer ind i overenskomsternes detaljer; og den viden har han brug for, fordi en del af opgaverne og dermed også kollegerne hos Rigsombudsinstitutionen skal flyttes over til hjemmestyret i 2018.

Rettigheder skal fastholdes

- Vi kender endnu ikke konsekvenserne af, at Færøerne selv skal have ansvar for person-, familie- og arveretten, men vi ser flytningen som en udviklingsmulighed både for de kolleger, der skal flytte, og foros, der bliver tilbage, siger John Johannessen, som i første omgang er optaget af at sikre de medarbejdere, der skal overgå til de færøske myndigheder, lige så gode rettigheder, som de har i dag.

De er i alt 13 ansatte hos Rigsombudsmanden, flere er kontoruddannede, andre er jurister eller socialrådgivere. Det største arbejdsområde er det person-, familie- og arveretlige område. Derudover varetager Rigsombudsmanden også politisk arbejde vedrørende relationer mellem Færøerne og Danmark. Arbejdspresset er stort og kan spænde ben for efteruddannelse, men alle er gode til at aflaste og hjælpe hinanden, fortæller John Johannessen:

Personlige udviklingsmål

- Medarbejderne er knalddygtige på hver deres arbejdsområder, de har en kæmpe erfaring. Holdningen til efteruddannelse varierer. Nogle er ivrige efter mere uddannelse, andre er ikke særlig interesserede; de er så til gengæld gode til at tage et ekstra nap, når kollegerne er afsted. Vi har planer om at udarbejde personlige udviklingsmål for hver enkelt.

John Johannessen synes ikke, Rigsombudsmandens kontor kan sammenlignes med andre arbejdspladser:

- På bl.a. det familieretlige område ligner vi Statsforvaltningen i Danmark, men ellers arbejder vi mere som en ambassade. At være på en dansk arbejdsplads på Færøerne kan være en udfordring i sig selv – danske overenskomster, men færøsk lovgivning. Der er en masse grænsedragninger, som vi bruger en del tid på at finde ud af. Når nogen f.eks. går på dansk pension, kan det være svært overhovedet at få pengene udbetalt på Færøerne, siger John Johannessen hovedrystende.

Sydlandsk kultur

- Kulturforskelle er også en udfordring. I Danmark er man vant til ret meget kontrol, og man er meget regelret. På Færøerne har man en mere sydlandsk holdning. Opgaverne bliver selvfølgelig løst, men på vores måde.

John Johannessen er modstander af New Public Management, og mener, at der findes folk i Finansministeriet, ”som opfinder ligegyldig overbureaukratisering”. Desværre vurderer han, at det går samme vej på Færøerne.

Grib mulighederne

John Johannessen har selv været god til at gribe de chancer, der bød sig. Som 26 årig tv-journalist blev han opfordret til at stille op til Lagtinget for de færøske socialdemokrater. Han indvilgede og sagde sit job op uden sikkerhed for at blive valgt.

Men valgt blev han; først til Lagtinget, derefter til gruppeformandsposten og senere som minister for henholdsvis sundhed og justits og infrastruktur. Siden 2012 har John Johannessen været kontorleder på Rigsombudsmandens kontor. Og han er lige nu i gang med en ekstra fritidsbeskæftigelse, hvor han læser politik og administration på Universitetet i Thorshavn. Fakta - Blå bog

John Johannesen HK leder

Foto: Privat

John Johannessen, 38 år, har i mange år arbejdet som journalist. Han har været medlem af Lagtinget i otte år og minister i et år. Siden 2012 har han været kontorleder hos Rigsombudsmanden på Færøerne. Han er desuden medlem af HK Hovedstadens bestyrelse og formand for HK Klubben på Færøerne. 

Ledelse

Følg HK Leder

HOLD DIG OPDATERET PÅ LINKEDIN OG FACEBOOK


facebook.com/hkleder

linkedin.com/company/hk-leder

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem