HK.dk logo

DSB Øresund A/S

 |  HK Trafik & Jernbane

HK Trafik & Jernbanes overenskomstansatte medlemmer, der arbejder i DSB Øresund A/S, er omfattet af DSB aftalerne via tiltrædelsesprotokollat (Kystbane protokollatet). Herudover gælder statens centrale aftaler ligeledes i DSB Øresund.
For udlånte tjenestemænd gælder statens centrale aftaler

Kystbanen - Protokollat om Kystbanen A/S

Som ansat i DSB Øresund A/S hører du til Passagerkredsen


Overenskomst

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem